Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какви права имам като регистриран земеделски производител?

Автор:
Какви права имам като регистриран земеделски производител?

Наследил/а съм земя на село, която решавам да обработвам, или пък искам да предложа на пазара отгледаните от мен плодове, зеленчуци или млечни продукти. За целта съм се регистрирал/а като земеделски производител в Областна дирекция  “Земеделие “ и вече даже имам регистрационна карта. Но какво следва оттук- нататък? Какви са правата ми? Имам ли привилегии като земеделски производител?

Имам ли право да кандидатствам за държавно финансиране?

Като регистриран земеделски производител имам право да кандидатствам не само за държавно субсидиране, но и за европейско финасиране по различни схеми и мерки от Европейските земеделски фондове. 

Към кого да се обърна, ако имам нужда от консултация с компетентен орган?

При необходимост от информация мога да се обърна към Националната служба за съвети в земеделието и нейните областни дирекции, които ще ми съдействат с безплатни съвети, прогнози, анализи и т.н. От същата институция мога да получа сведения за цени и пазари на земеделските продукти. 

Как стои въпросът с осигуряването ми?

 • Ако съм регистриран земеделски производител, аз съм самоосигуряващо се лице, т.е. трябва сам/а да си внясам задължителните вноски за държавно обществено осигуряване. 
 • Задължително осигурен/а съм за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. 
 • Трябва да внасям осигурителните вноски по сметката на Териториална дирекция на НАП поотделно за всеки месец.
 • Осигурявам се върху минималния осигурителен доход в размер на 350 лв.   
 • НО NB! нямам право на помощи за безбработица.

Имам ли нужда от касов апарат, когато продавам продукцията си?

Като регистриран земеделски производител имам привилегията да продавам продукцията на пазарите в цялата страна, без да използвам касов апарат. Това обаче не важи за  търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни. 

Какви данъци трябва да плащам?

Трябва да знам, че доходите ми се изчисляват от стопанската дейност, която съм извършвал/ а и от държавните или европейските субсидии, които съм получил/а.

Ако не съм търговец или не се облагам като едноличен търговец, имам право това да се случва по следния начин. Облагаемият доход да се определи като придобития доход се намалява с разходи за дейността по следния начин: – 60% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство , с изключение на доходите от производство на декоративна растителност – 40% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на преработени продукти.

Ако съмземеделските стопанин-едноличен търговец или физическо лице,  избрало да се облага като еднолични търговци, съмдлъжен да водя счетоводство. Данъчната ставка е 15%. Авансовите вноски за данъка върху печалбата, които трябва да направя, са с данъчна ставка от 15%. Мога да ползвам преотстъпване на данъка в размер до 60% от данъка, ако дейността ми е за производство на непреработена растителна и животинска продукция.

 • Източници

  Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ( Наредба №3):

  чл. 6, ал.1 – относно финансирането на земеделските производители;

  чл.6, ал.2, т.1-3 – относно консултация с Национална служба за съвети в земеделието.

  Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Наредба за обществено осигуряване):

  чл.1 – относно самоосисгуряващите се лица;

  чл.2, ал.1 – относно осигурителните вноски.

  Кодекс за социално осигуряване (КСО):

  чл.4, ал.3, т.4 –  относно осигурителните рискове;

  чл. 54, ал.1, т.4 – относно помощите за безработица.

  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018г.:

  чл. 9, ал.1, т.3 – относно размера на осигурителния доход на земеделските производители.

  Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства ( Наредба № Н – 18):

  чл.4, ал. 1, т.2 – относно издаването на касов бон от земеделските производители.

  Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

  чл. 28 – относно облагането като ЕТ;

  чл. 29 – относно облагането на земеделските производители.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Зюмра Исмаил

Зюмра Исмаил

автор

Зюмра е правоспособен юрист. Завършила е Нов български университет. Интересите й са в областта на семейно, поземлено и наказателно право. Извън правото има влечение към изкуството и в частност към фотографията. Освен това е страстен пътешественик. Смята, че е дълг на младите хора да допринасят за обществото, в което живеят. Pravatami.bg е идеалното място за хора, които желаят да се развиват в правната сфера, споделяйки знанията си и помагайки на други хора.

Свързани статии