Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Касов апарат – често задавани въпроси

Автор:
Касов апарат – често задавани въпроси

За какво служи касовият апарат и защо като търговец трябва да имам такъв? Още през 1999 г. се въвежда задължителното използване на касов апарат, като по този начин започват да се отчитат печалбите и да се плащат данъци върху тях. Основната цел е да се избегнат измамите и всеки да заплаща данък на държавата върху направения оборот. Но как всъщност действат касовите апарати и успяват ли да изпълнят основната цел, поради която се използват?

Какво е касов апарат?

По закон съм задължен/а да използвам фискално устройство, когато извършвам търговска дейност. Това е устройство за регистриране и отчитане на продажбите на стоки или услуги чрез издаване на фискални касови бележки и за съхраняване на данни за регистрираните обороти във фискална памет. Касовият апарат е едно от основните фискални устройства. Той изчислява и регистрира продажбите и съдържа специално чекмедже за съхраняване на парите в брой. Това чекмедже се отваря или със специален ключ, или при регистрирана продажба, а когато си купувам нещо от магазина, касиерът трябва регистрира продажбата. След това апаратът ще ми издаде и касов бон за извършената покупка.

Нови изисквания за касовите апарати!

Основната цел на касовия апарат е ясна – да се свие сивата икономика. Това обаче е трудно постижимо за една машина без някаква външна намеса и контрол. Затова през 2011г. бяха предприети законодателни промени. Вече касовите апарати трябва да са свързани дистанционно с НАП. Това предполага повече изисквания, които трябва да съобразя при първоначална работа с касов апарат.

Как да започна работа с касовия апарат?

За да започна работа с апарата, съм длъжен/а първо да сключа договор за техническо обслужване със сервизна фирма. Важно! Трябва да проверя дали сервизната фирма има валидно разрешение от министъра на финансите. При въвеждането в експлоатация сервизната фирма ще ми издаде свидетелство за регистрация на фискално устройство. След това устройството изпраща съобщение до НАП и получава отговор дали регистрацията е успешна.

Каква информация изпраща апаратът ми до НАП?

Моят касов апарат задължително трябва да има данъчен терминал, които осъществява дистанционната връзка с НАП. Той събира дневните отчети от апарата и веднъж в месеца ги изпраща до НАП.

Как да водя касовата книга?

Касовите книги служат за съхранение на дневните, месечните и годишните финансови отчети. Такава книга може да се закупи от книжарница и съдържа страници за всеки ден от годината. В книгата попълвам отчета за деня и оборота от фискалното устройство. Тя се съхранява в търговския обект. Дните, в които той не работи, вписвам в книгата с текст “неработен ден”, а когато няма печалба за деня – с текст “няма регистрирани печалби”. 

Какво е касова бележка и кога се издава?

Фискалната касова бележка (фискалният бон) е хартиен документ, който регистрира продажбата на съответна стока или услуга в търговски обект. Независимо дали съм регистрирано, или не по ДДС лице ,аз съм длъжен/а да регистрирам и отчета извършените от мен продажби в търговския обект чрез издаване на касова бележка от касовия апарат. Клиентът, от своя страна, трябва да приеме бележката и да я пази до напускане на обекта.

Актуализира: Юрия Марковска

 • Източници

  Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС):

  чл. 118 – относно задължение за издаване на касова бележка;

  чл. 185 – относно глоба при неиздаване на касова бележка;

  пар. 1, т.40 от Допълнителните разпоредби – относно определението за фискално устройство.

  Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства:

  чл. 7,ал. 1 – относно свързване на касови апарати с НАП;

  чл. 17,ал.2 – относно издаване на свидетелство за регистрация на касов апарат;

  чл. 18 – относно получаване на съобщение от НАП за регистрация;

  чл. 39 – относно водене на касова книга.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Натали Тодорова

Натали Тодорова

автор

Натали учи право в СУ „Св. Климент Охридски“. Допадат й предизвикателствата, с които я сблъсква правото, както и начинът, по които развива мисълта и креативността й. Смята, че информираността и правната култура на гражданите са ключът към изграждането на силно и дейно общество. В свободното си време обожава да чете и да спортува , а пътуванията са голямата й страст. Харесва й всеки ден да научава или прави нещо ново и различно.

Свързани статии