Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми в градския транспорт – Пловдив (част 2)

Автор:
Правата ми в градския транспорт – Пловдив (част 2)

Живея в града под тепетата и често ми се налага да ползвам градския транспорт или просто идвам на посещение, за да се полюбувам на древния град. Добре е да се запозная с реда, задълженията си в градския транспорт, както и как мога да си извадя абонаментна карта.

Какви са задълженията ми като пътник в градския транспорт на Пловдив?

Освен права като пътник имам и следните задължения:

 • Да си закупя билет от кондуктора или да представя абонаментна карта. Докато билетът е превозен документ за еднократно пътуване, абонаментната карта е документ за неопределен брой пътувания в даден срок.
 • Ако нося допълнителен багаж извън размерите и бройката, която мога да превозвам със себе си безплатно, или превозвам детска количка или инвалиден стол без дете, или човек с увреждания, трябва да закупя още билети.
 • Когато превозвам домашен любимец, багаж, ски, скейтборд, сноуборд, шейна или велосипед, отговарям сам за хигиената на пътуването. Това означава, че ако домашният ми любимец, багажът ми или спортното ми пособие замърси автобуса, трябва да почистя. Освен това превозвачът не отговаря, ако нещо се им се случи.
 • Всеки автобус или маршрутка има предназначени места за майки с деца или хора с увреждания. Ако съм седнал на такова място и в автобуса влезне майка с деца или човек с увреждания, съм длъжен/на да освободя мястото за тях.
 • Ако пътувам с нередовен билет или карта или пък не съм си закупил/а билет, трябва да заплатя глоба от 20 лв. Нередовен билет е този, който не съответства на пътуването (например закупил/а съм го за друго пътуване, а не за настоящето). Нередовна абонаментна карта е тази, която не съответства на периода на пътуването (например издадена е за период май-юли 2017 г., а аз пътувам през август 2017 г.) или не отговаря на лицето, което се удостоверява с нея (например представям картата на мой колега, но не моята лична). Ако картата, която представям на кондуктора, е подправена (например заличил/а съм печата АПРИЛ и съм се опитал/а със същия шрифт да изпиша МАЙ), то тогава ми се съставя наказателно постановление и трябва да платя глоба от 100 лв., а самата подправена карта се изземва.

Важно! Ако отказвам на кондуктора да си закупя редовен билет или да платя глобата, както и когато твърдя, че имам абонаментна карта, но отказвам да му я покажа, трябва да сляза от автобуса. В противен случай кондукторът може да уведоми контрольор или да потърси помощта на друг орган на реда, който ще ми състави акт за административно нарушение и ще трябва да платя глоба от 20 лв. Актът за административно нарушение мога да оспоря в 3-дневен срок от съставянето му, като подам писмено възражение пред кмета на общината или упълномощено от него за това лице. Мога да откажа да подпиша фиша, да оспоря наложената глоба, ако не съм извършил нарушение, или да оспоря размера на наложената глоба още в момента на съставяне на акта. Ако се окаже, че все пак съм в нарушение, кметът ми издава наказателно постановление. Ако не платя в 7-дневен срок от издаването на наказателното постановление, дължа глоба от 100 лв.

Какви билети или абонаментни карти мога да си закупя?

Важно! Очакват се промени и нормативната уредба изброява повече видове билети и карти, но към момента мога да си купя следните видове:

 1. Билет за еднократно пътуване.
 2. Едномесечна карта, валидна за една линия.
 3. Едномесечна или тримесечна преференциална карта за всички линии.

Важно! Преференциални абонаментни карти се издават:

 • на ученици, студенти в редовна форма на обучение и докторанти, учащи в заведения, намиращи се в Община Пловдив
 • пенсионери, ветерани от войната, военни инвалиди, служители от МВР с постоянен адрес в Община Пловдив.

Важно! На децата до 7-годишна възраст и хора с увреждания се издава карта, която ги освобождава от закупуването на билет. Ако съм човек с увреждания, мога да посоча двама придружители, чиито имена се изписват на картата ми. Придружителите ми са освободени от таксата за билет, когато ме придружават.

Повече информация за цени и видове карти и билети мога да видя тук.

А как да си извадя карта?

Като подам заявление по образец за издаване на съответния вид карта в пунктовете на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта” и заплатя таксата, ако дължа такава.

Служителите в пункта трябва да проверяват доколко вярно съм попълнил/а заявлението по образец и да ме снимат. Ако съм дете под 7-годишна възраст, родителите ми представят копие от акта ми за раждане. Ако съм ученик, студент или докторант, трябва да представя удостоверение от съответното учебно заведение. Ако съм пенсионер, представям оригинал или нотариално заверено копие от пенсионното ми разпореждане.

Повече относно това с какво се различава обществения градски транспорт в Пловдив от този в другите големи градове в страната и какви са правата ми като пътник мога да прочета ето тук.

 • ”Източници”

  Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив на Общински съвет – Пловдив (НРУПОГТ):

  чл.11 – относно нередовните билети и карти;

  чл.12 и 13 – относно безплатното и допълнителното превозване на багаж, домашни любимци или спортна екипировка;

  чл.15 – относно определените места за майки с деца и хора с увреждания;

  чл.17 – относно задълженията на пътниците;

  чл.18 – относно забраните на пътниците по време на превоз;

  чл.19 – относно правата и  задълженията на операторите по изпълнение на обществената услуга за превоз на пътници;

  чл.21 – относно видове превозни документи;

  чл.22 – относно заявление и други документи, необходими за издаване на непреференциални карта;

  чл.23 – относно заявление и други документи, необходими за издаване на преференциални карта;

  чл.26 и чл.27 – относно лицата, които имат право да пътуват с преференциални карта

  чл.32 – относно Кметът на община Пловдив и контрольорите като органи по контрол за спазване на правилата за пътуване и отговорност при нарушения;

  чл.33 – относно актовете на административни нарушения, налагането на глоби, съставянето на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления.

  Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН):

  чл.44, ал. 3  – относно процедурата по оспорване на издаден административен акт;

  чл.47, ал.1, б. “а” – относно това кои лица могат да издават наказателни постановления.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юрия Марковска

Юрия Марковска

автор

Юрия е завършила Право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. В момента стажува по специалността. Най-много обича да чете книги и да се рови в широко поле от информация, а веднага след това обича морето и кафето. По душа е пътешественик и новооткривател. За нея писането за pravatami.bg е както част от нейното професионално обучение и развитие, така и поредното забавно приключение.

Свързани статии