Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Имам право на безплатна правна помощ в ЕС!

Автор:
Имам право на безплатна правна помощ в ЕС!

През лятото работех в Гърция като барман. За мой ужас обаче условията на работа бяха различни от договорените, като в последствие дори не получих последната полагаща ми се заплата. Заради това реших да заведа дело срещу гръцкия ми работодател. Сега се налага да дам показания в гръцки съд и да наема адвокат, но нямам финансовата възможност да го направя. Мога ли да получа по някакъв начин безплатна правна помощ? При какви обстоятелства се осъществява това и ако изгубя делото, ще трябва ли да поема разноските?

На първо място – кой може да получи безплатна правна помощ?

Всяко физическо лице, което е с местожителство в държава членка на Европейския съюз, има право да поиска безплатна правна помощ. Същата възможност имат и хората извън ЕС, които обаче пребивават законно на територията на Съюза.

Важно! Юридическите лица, (фирми, сдружения, фондации) без значение от обстоятелствата, не могат да получат подобна помощ. 

При какви обстоятелства мога да получа безплатната правна защита?

Мога да получа правна помощ при презгранични дела в рамките на ЕС, но е необходимо да отговарям на някои условия. Най-важно е моето местожителство да бъде в държава членка на ЕС, различна от тази, в която ще заседава съдът или където ще бъде изпълнено решението. Например ако германец заведе дело в Берлин срещу французин, то френският гражданин може да поиска безплатна правна помощ. Това обаче не се отнася за германеца. Той може да получи помощ единствено от неговата държава, ако тя има вътрешна система от подобен вид.

Важно! Ако белгиец заведе дело в Брюксел срещу друг белгийски гражданин, който обаче е с постоянно местожителство във Франция, то вторият може също да поиска безплатна помощ.

Важно! Друго важно условие освен местожителството е, че не трябва да разполагам с достатъчно финансови средства, за да си поема разходите по делото. 

По какъв начин ще се определи икономическото ми състояние?

Всяка една молба за правна помощ се разглежда от орган на държавата, в която е съдът, като той осъществява преценката. Решението се взима на база доходите, капитала и положението на семейството ми.

Важно! Може да бъде решено да не получа помощ, ако преценят, че финансовото ми състояние е добро. Могат обаче и да ми дадат частична или дори цялостна помощ. При частичната ще ми се наложи да платя част от разноските, а при цялостната ще бъде поето всичко.

Какво точно представлява безплатната правна помощ?

Правната помощ може да включва различни компоненти:

 • консултации с цел постигане на споразумение преди започване на съдебното производство;
 • предоставяне на безплатно или евтино представителство в съда от адвокат; 
 • пълно или частично освобождаване от съдебни разноски като например такси. 

В някои държави от ЕС губещата страна е задължена да поеме всички разноски по делото. Този принцип се прилага и при трансгранични дела, но при положение, че и двете участващи държави го използват.  

Важно! В този случай, ако получаващият правна подкрепа загуби делото, то помощта ще покрие и разноските по делото.

За какъв вид дела мога да поискам правна помощ?

Мога да получа безплатна помощ само ако спорът е по граждански или търговски дела. Тоест, ако съм страна по данъчен, митнически или административен спор, не бих могъл да поискам безплатна защита. 

Важно! Делото трябва да е задължително в държава членка на ЕС – с изключение на Дания, която не приема тези европейски договорености. 

По какъв начин мога да заявя желанието си да получа помощ?

Молбата за правна помощ мога да предам или до компетентния орган на държавата, в която пребивавам постоянно, или до този на страната, в която ще се разглежда делото. В България отговорната институция е Министерство на правосъдието. Кандидатстването за помощ включва попълване на два формуляра, в които предоставям личните си данни и информация за случая. Цялата информация трябва да бъде на официален език на ЕС (като английски, немски, френски), не е нужно обаче тя да бъде легализирана. Ако предам документите в Министерство на правосъдието, то те могат да бъдат на български език. 

След като документите бъдат предоставени на министерството, те ще бъдат изпратени в 15-дневен срок на органа, който прави оценката.

Важно! Молбата за предоставяне на безплатна правна помощ мога да попълня и изпратя на български език и онлайн от тук.

 • Източници

  Директива 2003/8/ЕО:

  чл. 1 –  относно видовете дела, в които мога да получа правна помощ;

  чл. 2 – относно условията, при които може да се получи правна помощ;

  чл. 3, ал. 1 – относно субектите, които могат да получат безплатна правна помощ;

  чл. 3, ал. 2 и 4 – относно съдържанието на правната помощ;

  чл. 4 – относно изискването за местожителство;

  чл. 5 – относно установяването на финансово състояние;

  чл. 6, ал.1 – относно неоснователността на молбата за правна помощ;

  чл. 13 – относно молбата за получаване на правна помощ.

  Закон за правната помощ (ЗПП):

  чл. 43 – относно българският компетентен орган;

  чл. 44 – относно органите, до които мога да предам своята молба за правна помощ;

  чл. 44, ал. 2 – относно езици, на които мога да предоставя информацията.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пламена Грозева

Пламена Грозева

автор

Уча Европеистика в СУ "Св. Климент Охридски". С удоволствие станах част от екипа на pravatami.bg, за да помогна в повишаването на правната култура на българското общество. Активните граждани са именно двигателят на промяната!

Свързани статии