Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво ме чака при шофиране под въздействието на наркотици?

Автор:
Какво ме чака при шофиране под въздействието на наркотици?

Седнах зад волана, докато съм под въздействието на наркотик или дадох автомобила си на приятеля ми, който беше под въздействието на наркотично вещество. Какви могат да бъдат последствията от това мое поведение?

Извършил/а ли съм престъпление?

Законът изрично ми забранява да шофирам моторно превозно средство (освен кола, МПС може да бъде и камион, ван, мотор и всичко, което върви по път, и се задвижва с двигател; каруцата, велосипедът, моторната лодка и локомотивът например не са МПС) под въздействието на наркотични вещества или техни аналози. Няма значение дали вследствие на това мое противозаконно поведение са последвали някакви негативни последици – например блъснал/а съм и съм изкривил/а пътен знак или мантинела, ударил/а съм нечий спрян автомобил и др. Шофирам ли в това състояние, то аз извършвам нарушение дори и да не се е случило нещо лошо за мен или за останалите членове на обществото. 

NB! Ако шофирам след употреба на наркотични вещества, аз извършвам не какво да е нарушение, а престъпление

Наистина ли могат да ме глобят дори и ако съм приел някакво лекарство?

Невинаги съм под въздействието на такива вещества, защото съм ги употребил целенасочено. Напротив, често се оказва, че  съм под въздействието на наркотик, защото съм приел/а някакво лекарство, предписано ми от лекар. NB! Трябва да знам, че и в този случай извършвам престъпление. 

Когато приемам някакво лекарство, добре е първо да прочета листовката. Там задължително ще е оказано, ако лекарството е такова, че не бива да шофирам след приема му. Още повече, при закупуване на лекарство, съдържащо вещества с такова въздействие, фармацевтът задължително проверява дали са спазени изискванията за предписване на такъв продукт и дали не са изтекли повече от 7 дни от издаването на рецептата ми. Той отбелязва върху рецептата трите ми имена и данните от личната ми карта или паспорта ми, а след това ме вписва в специален регистър. 

А ако услужа на приятел или близък с мое МПС и не аз съм шофиралият?

Забранено ми е да предоставям за ползване МПС-то ми на човек, който е под въздействието на наркотици или техни аналози. Като собственик или ползвател на автомобила аз отговарям за нередовната му употреба дори и да няма негативни последици от шофирането в такова състояние. Докато шофьорът тук извършва престъпление, аз извършвам административно нарушение. 

Кои вещества са наркотици и кои вещества са техни аналози?

Наркотично вещество е всяко упойващо и психотропно вещество, както и всяко друго природно и синтетично вещество, което може да предизвика у мен състояние на зависимост и има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната ми нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната ми дейност, поведението ми, възприятията ми и настроението ми и др. възприятия на организма ми. Веществата, които законово се приемат за наркотични, са подредени в 3 изчерпателни списъка с медицинските им наименования, които мога да видя ето тук. Сред най-често срещаните наркотици са марихуаната, хашиша, амфетамините, хероинът и кокаинът. Всички те предизвикват невъзможност у мен да преценявам правилно пътната обстановка и ме правят опасен участник в движението както за самия себе си, така и за околните. Аналог на наркотично вещество е всяко вещество, което не е включено в списъците от по-горе, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква същото действие върху организма ми. налозите се наричат още дизайнерски наркотици или структурни наркотици. Най-известните наркотични аналози са LSD, Екстази (още нар. MDMA) и Кетамин.

Как полицията установява, че шофирам под въздействието на наркотик или негов аналог?

При наличие на външни признаци, определено мое поведение или реакции, които подсказват, че е възможно да съм употребил/а наркотични вещества, се извършва проверка с тест или ме изпращат за медицинско изследване в лаборатория. 

Проверката с тест се извършва от служители на КАТ. 

Проверката в лаборатория с химико-токсикологично изследване се извършва от лаборанти в следните случаи:

 • когато отказвам извършване на проверка с тест;
 • не приемам показанията на теста;
 • извършената проба с тест е некачествена или невалидна;
 • физическото ми състояние не позволява извършване на проверка с тест.

Резултатът от изследването се попълва в протокол. Когато се установи, че съм приемал/а наркотични вещества или техни аналози, разходите за извършване на медицинското изследване са за моя сметка. Обратно – ако се установи, че не съм приемал/а такива вещества, разходите са за сметка на КАТ. 

NB! Ако откажа проверка с тест и след това не спазя указанията на служителя на КАТ за лабораторно изследване, тогава:

 • могат да ми наложат предварителна административна мярка, като ми отнемат книжката за не повече от 18 месеца; 
 • ще ме лишат от правото да управлявам МПС за срок от две години и ще ми наложат глоба 2000 лв.

Какво следва, след като ме хванат да шофирам под въздействието на наркотично вещество или негов аналог?

 • Могат да ми наложат принудителна административна мярка, като ми отнемат книжката, но за не повече от 18 месеца. Ако пък съм предоставил/а автомобила ми на приятел, употребил наркотик – за не повече от 1 месец. Такава мярка ми се налага с мотивирана заповед от ръководител на КАТ. 
 • Ще ме накажат с глоба от 100 до 300 лв., ако се установи, че предоставям автомобила си за ползване на човек, употребил наркотик. Ако нарушението ми е повторно, ми се налага глоба от 300 до 1500 лв. Административното ми наказание се налага от служител на КАТ с акт, който се съставя пред свидетел. Свидетел може да е и друг служител на КАТ. 
 • След като се установи, че съм шофирал/а след употребата на вещество с наркотичен ефект или негов аналог, от КАТ изпращат съобщение до съответната прокуратура, което служи като законен повод за образуване на досъдебно производство. Ако е налице съобщение от служител на КАТ, както и достатъчно данни, че съм извършил/а това престъпление, прокурорът образува производство и започва разследване. Ако прокурорът внесе обвинителен акт и съдът ме намери за виновен/-на, то може да ми бъде наложено наказание лишаване от свобода от 1 до 5 години, глоба от 500 до 1500 лв, както и лишаване от право за управление на МПС за определен срок.

 • Източници

  Закон за движение по пътищата (ЗДвП):

  чл.5, ал.3, т.1 – относно забраната да се шофира след употреба на наркотични вещества или техни аналози;

  чл.171, т.1, б. “б” и “и” – относно налагането на принудителните административни мерки;

  чл.172а – относно разходите за извършването на изследване за установяване употребата на наркотици;

  чл.174, ал.3 – относно отговорността на водач, който отказва да му бъде извършено изследване за установяване на употреба на наркотици или не спазва указанията на служителя на КАТ относно провеждането на изследването;

  чл.177, ал.1, т.3 – относно наказанието глоба, което се налага на собственик или ползвател на МПС, предоставил го на лице, употребило наркотици или техни аналози;

  чл. 177, ал.4 – относно наказанието глоба при повторно нарушение;

  чл. 189, ал.1 – относно актовете за налагане на глоба;

  чл. 189, ал.3 – относно възможността свидетел при съставяне на акт да бъде също служител на КАТ;
  § 6, т.11 – относно легалната дефиниция на МПС.

  Наказателен кодекс (НК):

  чл.343б, ал.3 – относно състава на престъплението шофиране под въздействието на наркотични вещества или техни аналози;

  чл.343г – относно наказанието отнемане на свидетелството за управление на МПС.

  Тълкувателно решение №3/2015 г. на ОСНК на ВКС:

  арг. 1.2.1 и 1.2.2 от диспозитива – относно невъзможността едно лице да бъде наказано с административно наказание и да бъде осъдено за едно и също деяние.

  Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите:

  пар. 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби – относно легалната дефиниция на наркотично вещество;

  пар. 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби – относно легалното дефиниция на аналог на наркотично вещество.

  Наредба за реда за класифициране на растенията и
  веществата като наркотични – относно списъците на наркотичните вещества.

  Наредба № 4 на Министерството на здравеопазването от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти:

  чл. 41 – относно задълженията на фармацевта при продажба на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;

  чл. 43 – относно забраната да се продават лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, когато са изтекли повече от 7 дни от издаването на рецептата.

  Наредба № 1 на Министерството на здравеопазването от 19 юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози:

  чл.3 и 5 – относно реда на извършване на проверка за употреба на наркотични вещества или техни аналози.

  Наказателно-процесуален кодекс (НПК):

  чл.207, ал.1 – относно образуването на досъдебно производство;

  чл.208, т.1 – относно съобщението за извършено престъпление като законен повод за образуване на досъдебно производство.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юрия Марковска

Юрия Марковска

автор

Юрия е завършила Право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. В момента стажува по специалността. Най-много обича да чете книги и да се рови в широко поле от информация, а веднага след това обича морето и кафето. По душа е пътешественик и новооткривател. За нея писането за pravatami.bg е както част от нейното професионално обучение и развитие, така и поредното забавно приключение.

Свързани статии