Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми при ползване услугите на туроператор и туристически агент

Автор:
Правата ми при ползване услугите на туроператор и туристически агент

Реших, че спешно трябва да си взема отпуск от работа и да пообиколя родината или да посетя някоя интересна дестинация в чужбина. Но не ми се занимава с организиране на самата екскурзия, търсене на пътеводители, резервации. Затова възложих всички тези грижи на туроператор, като за мен остава да изчакам датата на пътуването и да си помисля какво да сложа в багажа. Да, но изведнъж в ума ми възникват няколко тревожни въпроса и безгрижието ми се стопява…

Кои лица са туроператор и туристически агент и каква е разликата?

Tуроператорът е едноличен търговец или юридическо лице (фирма), което следва да отговаря на определени  законови изисквания и да е регистриран като такъв. Туроператорът организира, предлага и продава индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена. Туристическият агент също следва да отговаря на определени изисквания и да се регистрира. Той от своя страна се явява посредник на туроператора, като може само да предлага туристическите пътувания, организирани от туроператора. Отделно от това може да резервира самолетни билети, визови туристически услуги и др.

Едно лице може да се регистрира за туроператор, за туристически агент или и за двете едновременно.

Сключване на договор с туроператор

Преди да стигнем до подписване на договор за организирано пътуване с даден туроператор е необходимо:

 • Tуроператорът пряко или чрез туристически агент писмено да ме запознае с всички детайли около пътуването като цената и начина на плащане, началната и крайната дата на пътуването, началния, крайния пункт и маршрута на пътуването, мястото за настаняване, броя на нощувките, включени в туристическото пътуване и др. Информацията може да бъде публикувана и на сайта на фирмата, както и под формата на брошури.
 • Преди да сключим договор, туроператорът е задължен да ми предостави своите условия в писмена форма.
 • Ако условията ме удовлетворяват, между мен и туроператора следва да се подпише договор за организирано пътуване. Договорът трябва да бъде в писмена форма и задължително трябва да ми бъде предоставен екземпляр от него. С този договор туроператорът се задължава да ми предостави туристическо пътуване, а аз от своя страна да заплатя съответната цена. Следва да ми се издаде туристически ваучер или резервационна бланка.

Туристическият ваучер се издава за вътрешен, входящ и изходящ туризъм само от регистриран туроператор, т.е. за екскурзия в страната или чужбина.Туристическият ваучер се издава в три екземпляра, освен когато е в електронен вид. Той съдържа следната информация:
1. номер и дата на издаването на ваучера;
2. фирма на туроператора – издател на ваучера;
3. регистрационен номер на удостоверението за регистрация на туроператора;
4. номер на удостоверението за регистрация за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора, с изключение на случаите, когато ваучерът се издава пряко от туроператора;
5. имена на туристите;
6. предплатената основна и/или допълнителна услуга или списък на предплатените услуги, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена;
7. датата за изпълнение на услугата или датите за изпълнение на първата и последната услуга, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена;
8. контрагенти по изпълнение на услугата;
9. срок и начин на плащане;
10. име и подпис на служителя и печат на издателя.

За туристическа услуга, която не е част от организирано туристическо пътуване с обща цена, туристическият агент издава резервационна бланка, напр. посещение на музей. Бланката се издава след сключване на договора между туристическия агент и доставчика на съответната туристическа услуга.Резервационната бланка се издава в три екземпляра, освен когато е във вид на електронен документ. Тя съдържа следните задължителни данни:
1. номер и дата на издаването;
2. фирма и номер на удостоверението за регистрация на туристическия агент;
3. имена на туристите;
4. вида на основната или на допълнителната туристическа услуга;
5. дата за изпълнение на услугата;
6. име и подпис на служителя и печат на издателя – не се отнася за електронните резервационни бланки, като в този случай се изписва само името на служителя.

Какви задължения имат туроператорът и туристическият агент при изпълнение на договора?

Туроператорите и туристическите агенти имат следните задължения във връзка с изпълнение на сключения между нас договор:

 • Туроператорът е длъжен да не променя уговорената цена на организираното пътуване, освен в случаите, изрично посочени в договора. Добрата новина е, че цената на организираното пътуване може да се намалява.
 • Туроператорът е длъжен да съхранява договора сключен между нас за 3 месеца от датата на сключването му. 
 • След сключване на договора, но не по-късно от 7 работни дни преди датата на заминаването, туроператорът пряко или чрез туристически агент е длъжен да ми предостави в писмена форма информация за:
  • Контакти на свой представител в посещаваното място или при липса на такъв, контакти на организациите в посещаваното място, които могат да ми окажат съдействие при възникнал проблем.
  • Времето и местата на междинните спирания и връзки.
  • Вида на използваните транспортни средства.
  • Застраховките, свързани с изпълнение на договора.

Какви са правата ми като турист?

В отношенията си с туроператор или туристически агент разполагам със следните права:

 • При извършване на промени в пътуването като брой нощувки, график на пътуването и други съществени промени трябва задължително да бъда уведомен от туроператора за това. Уведомяването може да бъде направено пряко или чрез туристически агент и следва да се извърши до 2 дни след настъпване на промените, но не може да бъде по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Ако се извършат подобни промени, пред мен стоят следните варианти:
  • Мога да приема промените при съответната промяна на цената.
  • Мога да се откажа от договора, като за това няма да дължа неустойка или обезщетение. Сумите платени от мен по повод пътуването трябва да ми се върнат в срок от 7 дни от датата, на която съм уведомил за моя отказ. Все пак ако реша мога да приема друго пътуване или такова с по-ниска цена, като разликата следва да ми се заплати от туроператора или туристическия агент. 
 • Всички права, с които разполагам по горната точка, са налице и когато туроператорът отмени организираното пътуване преди неговото започване и това не се е случило по моя вина.
 • Имам право да изискам от туроператора задължително да ми предложи сключването на застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста” от името и за сметка на лицензиран застраховател. По този начин разходите ще са за сметка на застрахователя до определен в застраховката лимит, т.е. застраховката ми ще покрие извършените разходи, но до размера, който сме уговорили при сключването й.
 • Имам право да прехвърля правата и задълженията си по договора на друг човек, който отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведомя за това туроператора или туристическия агент в срок, определен в договора между нас, напр. ако седмица преди планираната почивка си счупя крака, мога да се обадя на туроператора и да го уведомя, че друг  човек ще заеме моето място.

Правото е в съавторство с адв. Павлина Иванова

 • Източници

  • Закон за туризма

  Чл. 72  относно застаховката при пътуване;

  Чл. 73 – относно туристическия ваучер;

  Чл. 76 –  относно резервационната бланка;

  Чл. 79 – относно туроператора и туристическия агент;

  Чл.80 и 82 – относно сключването на договора;

  Чл. 89 – относно измененията на договора;

  Чл. 90 – относно отмяната на пътуването.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Станислав Иванов

Станислав Иванов

автор

Предпоследна година студент по Право във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". С удоволствие участвам в този проект и се старая да давам своя принос за каузата "висока правна култура". Хобита: футбол и покер.

Свързани статии