Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Детски площадки за игра

Автор:
Детски площадки за игра

Родител съм на две малки деца – палави и игриви. Вечно искат да ходим да играем по детските площадки и да ги люшкам на люлките. Аз обаче постоянно се притеснявам да не стане беля, доколко съоръженията са безопасни, как се осъществява контрол върху тяхната изправност?

Какво е добре да знам за детските площадки?

Детските площадки за игра биват открити и закрити. Те се разделят според възрастовата група на ползвателите: за деца до 3 г.; за деца от 3 до 12 г.; за деца от 12 до 18 г.  Площадката за игра може да е предназначена и за повече от една възрастова група, но в този случай се обособяват отделни зони за всяка от тях.

Законът поставя определени изисквания към тяхното:

 • устройство – необходимо е да имат ограда най-малко 1 m (ако са разположени в парк по преценка може и да не се постави); минимум две врати, боядисани в ярки цветове, различни от тези на оградата; ако площадката е на закрито – електрическите и др. инсталации трябва да са на недостъпни за децата места; температурата на въздуха да е в границите 20 – 23 С.
 • настилка – има специални изисквания за ударопоглъщащи настилки (такива се поставят под съоръжения, от които се предвижда падане, напр. пързалки, люлки, катерушки); те могат да бъдат направени от пясък, трева, дървесен или синтетичен материал.
 • съоръжения за игра – трябва да са изработени от материали, които съответстват на натоварването при експлоатация, както и да са устойчиви на атмосферни влияния и на въздействието на слънчевите лъчи.

Важно! На всяка открита площадка за игра най-малко 50% от заниманията, напр. люлеене, въртене, клатушкане и др. трябва да са достъпни и за деца с увреждания. В закрити площадки този брой може да бъде и по-малък. При липса на такива мога да подам жалба до Комисията за защита от дискриминация (КЗД).

Как се осигурява безопасността на децата от движението на пътя?

Площадките за игра на открито се проектират по възможност да са свързани с пешеходни зони, както и върху площи, отдалечени от улици с интензивно движение и паркинги. При близост на площадката с главна улица или магистрала се поставят предупредителни пътни знаци – вертикална  и/или хоризонтална маркировка (полегнал полицай) на улиците за намаляване на скоростта, както и сигнални светлини.

На всяка площадка за игра трябва да има информационна табела кой я стопанисва!

Информармационната табела на откритите площадки за игра (може да са повече от една) трябва да съдържа задължително следната информация:

 • стопанина на площадката (собственика, наемателя или концесионера на имота, на който се намира площадката) както и данни за контакт;
 • възрастовата група на децата, за които са предназначени съоръженията;
 • забрана за разхождане на домашни любимци, с изключение на кучета-водачи;
 • забрана/ограничаване движението с велосипеди, мотопеди и др. в зависимост от възрастовата група;
 • забрана за ползване от деца под 3 г. без придружител (важи за площадки за деца до 3 г.);
 • забрана за навлизане на коли;
 • телефон за спешни повиквания – 112;
 • потенциално опасни дървесни видове, които се намират на територията на площадката;
 • забрана за тютюнопушене.

На закритите площадки също се поставят информационни табели с данни за лицето, стопанисващо площадката;  допустимия брой деца, които могат да ползват площадката едновременно; инструкции за ползване на съоръженията и друга целесъобразна информация.

Кой и как осъществява контрол и поддръжка върху площадките за игра?

Преди въвеждане в експлоатация на нова или при основно обновяване на съществуваща площадка за игра е необходимо лицето, което я стопанисва да възложи на орган за контрол  проверка дали площадката съответства на изискванията на закона за безопасност, който изготвя доклад и/или сертификат за контрол.

Важно! Орган за контрол по смисъла на закона е търговско дружество (АД или ООД), което е получило сертификат за акредитация от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” за извършване на контрол за безопасност на детските площадки, и действа по възлагане на клиенти. (ИА БСА е националният орган по акредитация на Република България).

През времето на експлоатация лицата, стопанисващи площадките за игра носят отговорност за поддържането и изправността на съоръженията за игра. Те са длъжни да имат план за контрола и поддържането им, който включва извършването на постоянен, периодичен, годишен основен контрол.  

 • постоянен контрол се извършва на всеки 7 – 10 дни за установяване на видими опасности, като напр. липсващи части от съоръженията или повреди;
 • периодичен контрол се извършва на всеки 1 до 3 месеца, като се извършва подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията.
 • основен годишен контрол на площадката за игра се извършва на всеки 12 месеца по възлагане на стопанина от орган за контрол.

Важно! Докладите от проведения контрол са неразделна част от документацията за техническото обслужване и контрол на площадката. Така при инцидент с пострадало дете може да бъде направена проверка наистина ли лицето, стопанисващо площадката редовно е извършвало контрол и дали са били отстранени констатираните неизправности.

Площадките за игра на обществено достъпни места се поддържат от общините, които ги стопанисват, като за това се отделят средства от общинските бюджети.

Как мога да помогна аз като родител!

Когато забележа, че съоръжение е неизправно – липсва болт, винт, счупена е дъска и т.н., не качвам детето си на люлката или въртележката с оглед неговата безопасност. Добре е обаче да направя повече от това! Друго дете, а не моето, може да се контузи или нарани, използвайки неизправното съоръжение. Затова винаги, когато констатирам проблем се свързвам на оставения телефон за контакт с лицето, стопанисващо площадката или подавам сигнал затова в общината. За да може компетентните лица да поставят предупредителна табела, че съоръжението не бива да се използва до неговото ремонтиране или подмяна.

 • Източници

  Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

  Закон за устройство на територията (ЗУТ):

  5, т. 70 ДР ЗУТ – относно определението за площадка за игра.

  Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС):

  чл. 2 ЗНАООС – относно Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии