“Човек и добре да живее… понякога стига до съд.” Да уреждаме проблемите и споровете помежду ни с добра воля и взаимно разбирателство е нещо прекрасно и, вярвам, желано от всички, но нещата не винаги се подреждат така. Често се случва да прибягваме до помощта на съда, за да разрешим спор със съсед, бизнес партньор, а дори и роднина.  “Дължиш ми! – Нищо подобно!” или “Това е моята къща! – Глупости, как ще е твоя, като е моя?!” – това са малка част от репликите, след изричането на които бързо и неусетно може да се озова пред съд, търсейки защита на накърненото си право. Няма значение дали става въпрос за спор относно пари, вещи или някакво неоценимо в пари благо (засегнато е доброто ми име например).

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

Нека си представим следната ситуация:
Дал съм 10 000 лв. заем на съседа и сме уговорили, че ще ми ги върне след една година. Годината минава, животът си тече, но съседът се ослушва и не ми връща парите. Когато отида да си ги поискам, не ми отваря вратата. Веднъж го засичам пред блока и си искам заема, но той ми отвръща: “Как?! Аз ти го върнах!” Бързо разбирам, че нещата няма да станат с добро и след консултация с адвокат завеждам иск пред съда за сумата от 10 000 лв. Делото се забавя. Съседът обаче, освен че лъже, обича хазарта. Притеснявам се дали въобще ще мога някога да си получа парите, ако той реши да проиграе цялото си имущество, докато съдът постанови решението си. Хубавото в случая е, че мога да поискам от съда да наложи т. нар. обезпечение на иска.

Какво е обезпечение на иска и защо ми е нужно?

Разрешаването на един правен спор може да се проточи сравнително дълго във времето (а понякога и прекалено!). През този период (в който делото се нарича “висящо”) се случват много неща. Възможно е лицето, срещу което съм завел иска си, да извърши някакви действия, с които да направи невъзможна защитата на моето право, дори и след решението на съда. Така например, ако искам от съда да постанови, че колата е моя и да накара Иван да ми я върне, твърде възможно е въпросният Иван да реши да я продаде, докато чакаме съдът да се произнесе. И дори и да бъде уважено моето искане, след като колата е продадена, какво ще ми върне Иван? Подобни действия ще бъдат и тези на съседа от горния пример, който проиграва цялото си имущество на хазарт и не може да ми върне парите, след като съдът постанови това.

Обезпеченията на иска са средствата, чрез които мога да предотвратя подобни ситуации. Целта им е да дадат една привременна защита на спорното право срещу недобросъвестни действия на ответника (лицето, срещу което съм завел иска си). Това са действия, с които той може да осуети търсената от мен защита (да продаде спорната вещ, да я укрие, повреди, унищожи или да разпилее по някакъв начин имуществото си, да опрости или укрие свои вземания). Важно е да поискам предприемането на такива мерки, колкото се може по-бързо, когато това се налага, за да осуетя “тънките” сметки на ответника.

Обезпечението може да бъде поискано:

  • Докато делото е висящо – след като вече съм предявил иск пред съда и е образувано дело. Целта е да попреча на ответника да осуети защитата на моето право, като например продаде вещта, преди делото да е приключило.
  • За обезпечаване на бъдещ иск – налагане на обезпечителна мярка мога да поискам от съда и преди да съм образувал делоЦелта е наистина да изненадам бъдещия ответник и още преди той дори да е узнал за започването на дело вече да имам гаранция, че няма, например, да разпродаде или укрие имуществото си.

Обезпечаване на иск във висящ процес