Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво трябва да знам при извършване на оглед?

Автор:
Какво трябва да знам при извършване на оглед?

Отидох за събота и неделя на вилата, но когато пристигнах с ужас установих, че са ме обрали. Веднага се обадих в полицията и сега ги чакам да пристигнат. Мой приятел ми каза, че трябва да се направи оглед. Какво представлява огледът и какви са правата и задълженията ми?

Какво е оглед?

Основната цел, която има огледът, е да се съберат доказателства във връзка с извършеното престъпление. Оглед се извършва от органите на досъдебното производство (следовател, разследващ полицай), а има и вариант за оглед от страна на съда. На оглед могат да подлежат местности, помещения, предмети, лица.

Каква е процедурата за извършване на оглед?

Важно е да се осигури охрана на обекта на огледа до пристигане на компетентния орган. Всичко, което подлежи на изследване, се разглежда както е намерено и едва тогава могат да се правят размествания. Огледът се извършва през деня, освен в случаите когато действията не търпят отлагане. Така, например, докато се забавлявам в нощно заведение става свада и две групи се сбиват. Оказва се, че има убит и е наложително огледът да започне веднага, за да не се загубят или повредят потенциални доказателства по случая.

Огледът задължително се извършва в присъствието на поемни лица, а в определени случаи и на вещи лица и специалисти технически помощници. Откривам, че колата ми е подпалена на паркинга пред блока. В огледа ще трябва да се включи и вещо лице, което е компетентно да извърши експертиза, за да се установят обстоятелствата и фактите около случая.

За извършения оглед на място се съставя протокол, в който подробно се описват всички действия. Много важно е да знам, че този протокол е абсолютно задължителен за всеки оглед. Като участник в производството имам право да отбележа възраженията си в протокола, когато смятам, че компетентните органи не са отразили коректно събраните данни.

Ако се извършва оглед върху обект, който е моя собственост, имам право да:

 • Изисквам от компетентните органи да спазват всички изброени по-горе процедури.
 • Да получа копие от протокола за оглед.

В случая става въпрос както за оглед на недвижими имот, така и на движими вещи. Мой съсед ми се обади, за да ми каже, че са ми разбили колата. Като собственик на вещта разполагам с изброените права при извършване на оглед от компетентните органи.

Каква е ролята на поемните лица при огледа?

Докато чета книга на пейка в парка при мен идват двама полицаи и ми съобщават, че в близост е имало грабеж. Предстои да започне оглед на местопроизшествието и ме канят да стана поемно лице. Тук е важно да знам, че:

 • Поемното лице само на място служи като гаранция за законното протичане и спазването на всички процедури при извършения оглед, но няма задължение да се явява пред съд или друг орган.
 • Ако откажа поканата да стана поемно лице, мога да бъда наказан с глоба до 1 000 лв.
 • Не мога да бъда поемно лице, ако съм: свидетел-очевидец, близък на обвиняемия или пострадалия или съм свързан по друг начин със случая.
 • Като поемно лице имам право да правя възражения, да искам поправки в протокола, да подпиша протокола със забележки, както и да искам отмяна на всеки акт, който по някакъв начин засяга моите права.
 • Като поемно лице имам право да получа възнаграждение, а ако съм направил някакви разноски, то те също следва да ми бъдат заплатени.
 • Всички мои права като поемно лице е задължително да ми бъдат разяснени от разследващия орган.

Какво е специфичното при огледа на лице?

Огледът на лице или т.нар. освидетелстване логично крие в себе си някои особености спрямо огледът на местопроизшествие или отделни предмети. Посочен съм от непознат за извършител на грабеж. Той твърди, че нападателят му е имал специфична татуировка на дясната ръка. В случая огледът ще установи дали аз отговарям на описанието. Преди да ми бъде извършен оглед, трябва да знам, че:

 • Срещу мен не може да се извършват действия, които унижават достойнството ми или са опасни за здравето ми.
 • Ако се налага да бъде съблечен, поемните лица трябва да бъдат от същия пол като мен. Длъжностното лице, което извършва освидетелстването, трябва да бъде от същия пол като мен, освен ако не е лекар.
 • В досъдебното производство, за да ми бъде извършен оглед, задължително се изисква моето писмено съгласие. Ако не съм дал съгласието си, трябва да има разрешение от съда.
 • Като изключение само в неотложни случаи в досъдебното производство освидетелстването може да бъде извършено без мое съгласие или разрешение от съда. Изготвеният протокол обаче трябва до 24 часа да бъде одобрен от съда.
 • Източници

  Наказателно-процесуален кодекс

  чл. 128 от НПК – относно задължителния протокол при оглед;

  чл. 129, ал. 1 от НПК – относно възможността за възражения при съставяне на протокол;

  чл. 137, ал. 2 от НПК – относно случаите, в които има забрана лицето да бъде поемно лице;

  чл. 137, ал. 3 и чл. 120, ал. 4 от НПК – относно глобата при отказ на покана за поемно лице;

  чл. 137, ал. 4 от НПК – относно правото на възнаграждение и разноски за поемните лица;

  чл. 137, ал. 5 от НПК – относно задължението на органите да уведомят поемното лице за неговите права;

  чл. 155, ал. 1 от НПК – относно кой има право да извършва оглед и какво подлежи на оглед;

  чл. 155, ал. 2 от НПК – относно запазването на обекта на огледа;

  чл. 156, ал. 1 и ал. 2 от НПК – относно задължителното участие на поемни лица и в определени случаи на вещи лица;

  чл. 156, ал. 3 от НПК – относно задължението да не се правят размествания по време на огледа;

  чл. 156, ал. 4 от НПК – относно задължението за извършване на оглед през деня;

  чл. 158, ал. 1 от НПК – относно задължението за запазване на достойнството и здравето на лицето при освидетелстване;

  чл. 158, ал. 2 от НПК – относно задължението за запазване на половата ми неприкосновеност;

  чл. 158, ал. 3 от НПК – относно задължителното съгласие на лицето при освидетелстване;

  чл. 158, ал. 4 от НПК – относно изключението от правилото за задължително съгласие на лицето при освидетелстване

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Станислав Иванов

Станислав Иванов

автор

Предпоследна година студент по Право във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". С удоволствие участвам в този проект и се старая да давам своя принос за каузата "висока правна култура". Хобита: футбол и покер.

Свързани статии