Ако стана жертва на престъпление, свидетел на каквото и да е закононарушение или пък просто съседите ме тормозят – винаги може да подам жалба в полицията. Какво трябва да знам?

Мога да подам сигнал в най-близкото районно управление на полицията, в сайта на Министерство на вътрешните работи, както и на телефон 112. В него описвам накратко в свободен текст случилото се (престъпление, друго нарушение и др.), като е добре да посоча времето, мястото на извършване, както и потенциални свидетели.

Ако искам да подам сигнал за корупция на служител на МВР, мога да го направя тук.

Жалбата мога да подам писмено или устно, лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща. Ако е необходимо, сигналът да се даде писмено или да отговаря на определени изисквания, то ще ми бъдат дадени съответните разяснения.

Ако случаят е сериозен – препоръчително е да се консултирам с адвокат по наказателно право. Не е скъпо, става бързо и лесно на тази страница.

Важно! Производство по анонимни сигнали не се образува, т.е. трябва да се идентифицирам с трите си имена при подаване на сигнала без значение дали той е писмен или устен, както и да оставя контакт за връзка (адрес и телефон).