Регистрация на МПС в КАТПри покупката на МПС от моя страна за мен възникват редица задължения във връзка с регистрацията й. Те се различават в зависимост от това дали купувам МПС нов внос или не.

1. Ако купувам вече регистрирано МПС, в 2-седмичен срок от покупката съм длъжен да предоставя на КАТ по постоянниия ми адрес копие от договора с данните на продавача. Мога да направя това и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР, но само ако имам електронен подпис. В този случай от КАТ ми издават ново свидетелство за регистрация. При покупката на регистрирано МПС по принцип не се сменя регистрационния номер. Ако обаче не ми допада какво пише на него или не ми харесват цифрите, например номерът е ОВ 4444 АР, мога да го променя. Ако купувам МПС, което е регистрирано в друг град, при предоставянето на копие от договора в КАТ по постоянния ми адрес мога да променя номера и да го регистрирам в моя град, напр. купувам кола от Смолян, а живея в Русе много по-лесно ми е МПС-то да е регистрирано в моя град с оглед задълженията, породени от притежанието му. В такъв случай подавам заявление и минавам през процедурата за регистрация.

2. Ако купувам МПС нов внос, то тогава ще ми се наложи да премина през цялата   процедура по регистрация. А тя е следната:

Къде и кога?

 • Регистрирам закупеното от мен МПС в 14-дневен срок от покупката в КАТ по постоянния ми адрес.
 • Ако друг вместо мен ще кара колата, то този друг също трябва да се регистрира, но като ползвател.

Документи

При регистрацията на закупеното от мен МПС, освен че трябва да “представя” самото МПС в КАТ,  трябва и  да подготвя следните документи:

 • писмено заявление за регистрация (има бланки на място, дават се служебно);
 • документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (договора и други документи, които сме оформили с продавача при сключване на сделката);
 • документ за самоличност (напр. лична карта);
 • документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност”;
 • митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), ако превозното средство е внесено от държава извън ЕС;
 • документи във връзка с продуктовата такса (наричана екотакса), изготвени и предоставени ми от продавача на МПС-то при сключване на сделката.

Процедурата

 • Извършва се обстоен технически оглед на превозното средство от специалист. Ако всичко е наред се съставя протокол.
 • Заплащам екотакса.
 • Представям необходимите документи.
 • Заплащам такса, която се събира в системата на МВР по Тарифата № 4 към Закона за държавните такси (6лв.).
 • След заплащане на тази такса ми се издава свидетелство за регистрация (голям и малък талон).
 • Получавам табели с номера.

Регистрационният номер

Предоставят ми се табели с регистрационен номер, като за тях също предварително трябва да съм заплатил такса, която се събира в системата на МВР по Тарифата към Закона за държавните такси. Те се закрепват отпред и отзад (или само отзад), перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно – в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Монтажът струва около 4 лв. Ако използвам издадени не по установения ред регистрационни табели и/или документи или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите и документите се изземват от КАТ и подлежа на глоба.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор:

Лиляна Попова

§ Закон за движението по пътищата (ЗДвП)

чл. 145, ЗДвП - относно действията в КАТ при покупка на вече регистриран автомобил.

§НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

чл. 2, Наредба - относно мястото за регистрация;

чл. 3, Наредба - относно срока за регистрация;

чл. 9, Наредба - относно свидетелството за регистрация;

чл. 10, Наредба - относно табелите с номера;

чл. 11, Наредба - относно използването на неиздадени по установения ред регистрационни номера;

чл. 12, Наредба - относно необходимите документи при регистрация в КАТ;

чл. 13 и 32д, Наредба -прегледа на МПС в КАТ;

чл. 16, Наредба -относно действията в КАТ при покупка на вече регистриран автомобил.;

чл. 17, Наредба - относно действията в КАТ при покупка на вече регистриран автомобил.

§ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

чл. 1, Наредба - относно таксата за МПС.

§ Закон за държавните такси

чл. 4, ЗКД - относно таксите за регистрация на МПС.

§ ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

чл. 26 - относно размера на таксите.

Вашият Email (задължително)

Линк към правото (задължително)

Вашето съобщение

captcha