Много често, залисан в избора на подходящия модел автомобил, забравям да помисля за това какво следва след осъществяване на покупката. А това не са едно или две неща. Доста често, съществени.

Гражданската отговорност

  • Ако купувам нерегистриран автомобил (нов внос в страната, който не е пуснат в движение), ще ми се наложи да сключа задължителна застраховка “Гражданска отговорност”. Тя  е необходима за регистрацията в КАТ. За сключване на полицата представям договора за покупко-продажба на МПС-то. След като регистрирам МПС-то в КАТ, трябва отново да отида при застрахователя и да представя талона.
  • Ако купувам регистрирана кола, продавачът е длъжен да ми предостави всички документи по действащата застраховка (полица, контролен талон, сертификат зелена карта). Съвместно с него следва да уведомим застрахователя в 7-дневен срок за извършената сделка. Това става с писмено искане за прехвърляне на правата по действащата застраховка. Мога без да се аргументирам, да прекратя действащия договор за застраховка и да сключа нов с друг застраховател.

Важно! Ако продавачът откаже да ми съдейства по този въпрос, мога да се обърна с едностранно писмено искане към застрахователя.

Полезни документи:

Екотакса