Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво включва тротоарното право?

Автор:
Какво включва тротоарното право?

Пролетта е страхотен период за търговците. Започва с продажба на любимите мартенички, преминава през продажбата на трибагреници за националния празник и Гергьовден, за да достигне до множеството сергии с цветя и украса за майските празници. А след това навсякъде започват да се появяват масички и павилиони с всевъзможни стоки и вкусотии, с които парковете и градските ни улици се изпълват отново с живот. Тази година реших и аз да стана част от тази среда като разположа за машина за пуканки из някой софийски парк. Разбира се и за това се плащало, което наложи разучаването на въпроса за  т.нар. тротоарно право- т.е. правото ми да използвам тротоара с търговски цели срещу възнаграждение..

Всъщност тротоарното право не се отнася буквално до тротоарите. Преместваеми обекти могат да се поставят в поземлени имоти собственост на държавата, общината, физически или юридически лица. Във всички случаи, за да  разположа някакъв преместваем обект, съм длъжна да заплатя съответно възнаграждение на собственика на имота. “Преместваем обект” е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.

Преместваемите съоръжения могат да бъдат:

 • според срока: годишни, месечни, кратковременни – кампанийни (за празници и чествания, промоции, изложения и др. ), сезонни;
 • стационарни или мобилни (т.е. поставяни сутринта и прибирани вечерта);
 • по вид: павилиони, маси, навеси, сергии, машини за сладолед, автомати за кафе, слънцезащитни съоръжения, гаражни клетки, спирки на масовия градски транспорт, атракционни и детски съоръжения, тоалетни кабини, телефонни кабини, палатки, тенти и всякакви други конструкции, предназначени за стоки и услуги.

Тротоарното право е поставено под разрешителен режим. Но преди това се откриват няколко предварителни въпроса, например от кого трябва да взема разрешение. Тук има няколко възможности в зависимост от вида или собствеността върху имота:

 1. Що се касае до държавните и общински имоти предварителната фаза включва създаване на схема за разпределяне на използваемите позиции, която трябва да бъде одобрена от Главния архитект на общината, ако имотът е общинска собственост, а за държавните имоти трябва да е съгласувана с администрацията, която стопанисва имота или областния управител. Фазата е важна, защото в нея се решава колко, какви и кои имоти ще се отдават.
 2. В частен имот, освен за останалите изисквания, трябва да се погрижа за съгласието на собственика на имота – може да бъде облечено в писмен договор за наем или по-друг начин, стига да съдържа изричното му писмено съгласие.
 3. В недвижими имоти – културни ценности преди да получа разрешение за поставяне на преместваем обект, трябва да се мине през още една процедура  по съгласуване с министъра на културата или оправомощено от него лице.

Въпросите, касаещи тротоарното право се решават почти изцяло на местно ниво – чрез наредби на общинския съвет. Всяка една община е напълно самостоятелна в определянето на местата, които ще се отдават с тази цел, тяхната цена, редът и условията, при които ще се отдават. Поради липсата на унифицирана процедура е най-добре да се запозная с конкретната наредба на общината, в която съм си избрала да разположа своя обект.

Разбира се откриват се и множество общи моменти в отделните общини.

 • На първо място, трябва да подам заявление по образец до главния архитект или кмета на общината.заявление по образец. Всяка община си има собствени формуляри, които мога да попълня  и подадам лично на място, чрез пълномощник или по пощата. А самите формуляри мога да намеря и на интернет страницата на повечето общини.
 • Заявлението обикновено е съпроводено и с редица други необходими документи. По правило те са свързани с извършваната дейност, касаещи например идентификацията на лицето, законосъобразното извършване на търговската дейност, архитектурни/инженерни проекти, план-схеми на разположението в имота, съответните разрешителни от компетентни органи (РЗИ, ОДБХ , РИОСВ и др.).
 • Не трябва да имам неплатени задължения към общината, която извършва служебна справка за целта.
 • И разбира се, трябва да си платя неголяма такса за извършването на административната услуга. Тази такса е различна от цената, която ще плащам в последствие. Както таксата, така и цената са определени в съответната общинска наредба за местните данъци и такси. Обикновено в цената се калкулират разходите за самото ползване, местонахождение, реклама, смет и др.
 • Нормативно определеният срок за изпълнение на услугата варира между 7 и 30 дни от подаване на заявлението.
 • С това се задейства вътрешният ход на административната услуга, който завършва с издаване на така необходимото ми разрешение. NB!! В отделни общини, като Бургас например, може да се наложи да участвам и на този етап, ако за интересуващата ме позиция има подадено и друго заявление за поставяне на преместваем обект. В този случай следва да подам предложение за инвестиции в определен срок. Разбира се, мястото се отдава на предложилия най-голям размер инвестиции. С това се означава определена сума в лева, предназначена за благоустройствени мероприятия на територията на общината. Размерът на предложението за инвестиции не може да бъде по-нисък от размера на месечната такса за преместваемия обект.

След като получа разрешението мога да поставя своя обект на договорената позиция. Важно е да знам, че трябва да отговарям и на немалко изисквания при стопанисването на обекта си. Такива са изискванията например:

 • за спазване на отстоянията от съседните имоти, както и за наличието на свободна зона за преминаване  на пешеходци – т.е. трябва да спазвам точната квадратура, която съм заявила и заплатила и не бива да затруднявам по никакъв начин проходимостта на средата;
 • за съответствие с правилата за безопасност на вида обект;
 • да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;
 • да не представляват забранена реклама, или продажба на забранени или поставени под определен режим продукти;
 • и всички други изисквания свързани с извършването на самата търговска дейност. Разбира се всяка община има и отделна наредба, регламентираща извършването на търговска дейност на открито на нейната територия, с която е хубаво да се запозная.

В случай че поставеният обект противоречи на издаденото ми разрешение, продължавам да го ползвам и след изтичане на срока, не заплащам цената, или не отговарям на други изисквания, определени с общинската наредба, със заповед на кмета може да ми бъде наложено да премахна обекта си, а ако не сторя това доброволно, ще последва принудителното му отстраняване.

 • Източници

  § Закон за устройство на територията (ЗУТ)

  чл.56, ал. 5 ЗУТ – относно общото разрешение за поставяне на преместваеми обекти;

  чл. 57а ЗУТ – относно принудителното премахване на преместваемите обекти;

  чл. 125, ал. 6 ЗУТ – относно допълнителното изискване за имоти-културно наследство;

  § 5. т. 80 ДР, ЗУТ – относно определението за преместваем обект;

  Закон за опазване на културното наследство:

  чл. 84 – относно реда за съгласуване на проектите и схеми за намеса в имот – културна ценност.

  § Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

   

  § Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община

   

  § Наредба за организация на движението на територията на Столична община

  § Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив

   

  § Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане (Община Ст.Загора)

   

  § Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

   

  § Наредба за разполагане на преместваеми обекти по смсъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ (Община Варна)

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Стела Парушева

Стела Парушева

автор

Стела е завършила "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". В момента дообогатява образованието си с магистърска програма за преводачи по бизнес английски в ПУ "Паисий Хилендарски".

Свързани статии