Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да регистрирам домейн .bg (II част)?

Автор:
Как да регистрирам домейн .bg (II част)?

Имаш уеб сайт? Защите се правно чрез общите условия на Advokatami.


Вече знам какво представлява домейнът, за какво служи и какви са основните ми права и задължения, свързани с него. Страхотно! Все по-близо съм до крайната си цел – да регистрирам свой собствен домейн. Време е да науча как става това.

Мога да регистрирам домейн чрез РЕГИСТЪР.БГ или акредитиран Регистратор, който осъществява посредничество между мен като регистрант и Регистъра. Правилата относно регистрацията и поддръжката на домейни в областта .bg и допустимите подобласти мога да намеря в Общите условия на Регистъра.

Какво трябва да направя, за да регистрирам домейн .bg?

Влизам в сайта на Регистър.БГ и изпълнявам следните стъпки:

 1. Въвеждам желаното от мен име на домейна. То трябва да е уникално  (получавам информация дали е заето от Регистъра) и да отговаря на определени изисквания:
  • Името може да се състои от латински букви и/или цифри или букви от
   кирилицата и/или цифри и знака “минус”.
  • Първият и последният символ трябва да са буква или цифра.
  • Дължината трябва да е между 3 и 63 символа.
  • Не мога да използвам за име на домейна нецензурни или обидни думи или словосъчетания, противоречащи на обществения интерес и добрите нрави.
 1. Отбелязвам дали ще предоставя документи за основание за ползване на името (когато регистрирам защитен домейн), или не (когато регистрирам незащитен домейн).
 2. Избирам периода, за който искам да ползвам домейна (1, 2, 3, 5, 10 години и съответно цената, която ще трябва да заплатя), от падащо меню в дясно.
 3. Попълвам формуляр с необходимата на Регистъра информация за себе си. В случай че разполагам със сертификат за електронен подпис, мога да го използвам при извършването на регистрацията.
 4. Конфигурирам домейна, като посочвам:
  • поне два DNS сървъра на хостинг доставчика, който ще използвам. За да бъде моят сайт достъпен постоянно за посетители, той трябва да бъде качен на винаги включен и свързан с Интернет компютър, наречен сървър. DNS сървърът се грижи за преобразуването на домейн името в IP адрес. Хостинг доставчикът е този, който отдава под наем такива сървъри;

  • лице за технически контакти, което отговаря за техническото функциониране на сървърите на домейн имена.  и

  • лице за финансови контакти, което осъществява финансовите операции, свързани с регистрацията и поддръжката на домейна. На  негово име се издават платежните документи.

   Възможно е да пропусна тази стъпка на този етап.

 5. Получавам е-mail от Регистър.БГ, който потвърждава успешно създадената Заявка за регистрация на домейн. Важно! Заявката е активна 24 часа. За да удължа срока на 30 дни, трябва да активирам посочения в мейла линк. В случай че не завърша регистрацията в срок, тя ще бъде автоматично анулирана.
 6. Изпращам по пощата или по Интернет (ако е по Интернет, трябва да са подписани с електронен подпис) всички необходими документи:
  • Подписаната от мен Заявка. Ако съм физическо лице, Заявката трябва да е нотариално заверена с оглед идентификацията ми като регистрант. Мога да си спестя това усилие, но в този случай трябва да удостоверя самоличността си лично чрез лична карта в офис на Регистъра. Ако заявката се подава от юридическо лице (фирма, сдружение, фондация и т.н.), е необходимо да бъде подписана от лицето/лицата, които го представляват (управител, изпълнителен директор, председател.
  • Други идентификационни документи, ако са необходими (например: удостоверение за актуално състояние на юридическо лице; нотариално заверено пълномощно, ако Заявката е подписана от пълномощник). Списък с тези документи в зависимост от вида на регистранта мога да намеря в Приложение 1 от Общите условия.
  • Документи, удостоверяващи основанието за ползване на името, в случай че регистрирам защитен домейн. Списък с тях мога да намеря в Приложение 2 от Общите условия.
  • Декларация, че приемам Общите уловия на Регистъра.
 1. Ако все още не съм конфигурирал домейна, сега е моментът да направя това (виж т. 5)
 2. Създавам проформа – фактура от меню “Плащане” и на базата на нея извършвам плащането.

Процедурата по регистрация на домейн чрез акредитиран Регистратор е подобна. Хубаво е да се запозная и с неговите процедурните правила, за да няма “аз каква я мислех, а тя каква стана…”.


Имаш уеб сайт? Защите се правно чрез общите условия на Advokatami.


Мога ли да “прехвърля” домейна си на друго лице?

Да, мога да направя това. За целта трябва да сключа договор с този, на когото искам да прехвърля домейна. Договорът трябва да е нотариално заверен и изпратен на Регистъра (или подписан с електронни подписи, ако се изпраща по интернет). Когато съм използвал услугите на Регистратор, подписвам изготвена от него Декларация за прехвърляне на домейна.

Домейнът, който искам да регистрирам, е зает. Как да се защитя?

Подавам Заявка за арбитриране в сайта на Регистър.БГ. Мога да претендирам:

 • заличаване на регистрирания домейн, ако той съвпада с пълното име, за което имам основание за ползване (Например името на фирмата ми за доставка на круши е Круши за вас ЕООД. Някой регистрира домейн Krushizavas.bg преди мен, без да има основание. В този случай мога да поискам заличаване на този домейн);
 • отнемане на домейна в моя полза, стига основанието ми да е с по-ранен приоритет от основанието на вече регистриралия домейна. (възможно е той също да има основание за ползване на името – да речем издал е книга със същото име “Круши за вас”. С цел да направи вече регистрирания домейн защитен заявява това основание. Тъй като обаче моята фирма е основана преди издаването на книгата, носеща същото име, ще мога да поискам домейна за себе си.)

Важно! За да се осъществи процедурата по арбитриране, трябва да платя необходимата такса в 15 – дневен срок от създаването на Заявката. В противен случай процедурата се прекратява.

Образци:
Следните образци мога да използвам, само когато не мога да подам oнлайн Заявките за регистрация или промяна на данните на домейн!

 • Източници

  § Общи условия на РЕГИСТЪР.БГ:

  т. 1.8. – относно лицата за технически контакти;

  т. 1.9. – относно лицата за финансови контакти;

  т. 4. 1. 2. – относно идентификационните документи;

  т. 4. 2. – относно документите за удостоверяване на основание за ползване на името на домейна;

  т. 4. 3. – относно начина на подаване на документите;

  т. 4. 4. – относно декларацията за съгласие с Общите условия на Регистър.БГ;

  т. 5. 2. – относно изискванията към името на домейн;

  т. 5. 4. 1 – относно неподходящите имена на домейн;

  т. 8. 6. – относно промяната на регистрант;

  т. 11. 1. – относно споровете, свързани с регистрацията на домейн;

  т. 11. 3. – относно заличаването на регистриран домейн при арбитриране;

  т. 11. 4. 1. – относно отнемането на домейн в полза на заявителя на заявка за арбитриране;

  т. 11. 8 – относно срока за плащане на такса за арбитриране;

  т. 11. 9. – относно прекратяване на процедурата по арбитриране при неплащане на таксата;

  П 1. 2. 1. – относно начина на подписване на заявка за регистрация от юридическо лице;

  П 1. 2. 2. – относно начина на подписване на заявка за регистрация от физическо лице и удостоверяване на самоличността му.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии