Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Процедура по арбитриране на домейн

Автор:
Процедура по арбитриране на домейн

Търговец съм на телефони, таблети, лаптопи и др. техника. Реших да повиша продажбите си като си отворя и онлайн магазин. Осведомих се как да регистрирам домейн на моя уеб сайт, но при справка за домейн по име на домейн (whois), каквато услуга предоставя Регисър.БГ установих, че вече съществува домейн като моята фирма – Технодрийм ЕООД, съответно technodream.bg. Как мога да се защитя и да придобия права върху вече регистрирания домейн?

Процедура по арбитриране на домейн

Спорът относно регистрацията на домейн, чието име съвпада с моята фирма, мога да разреша чрез процедурата за арбитриране на домейн, уредена в Общите условия на Регистър.БГ.

Как да стартирам процедура по арбитриране?

  1. Необходимо е първо да направя заявка за регистрация на домейна в областта.bg,  за който искам да проведа процедура по арбитриране. Повече за това как да направя заявка за регистрация и как протича процедурата по регистрация на домейн мога да разбера тук.
  2. След това преминавам към заявка за арбитриране, която мога да създам онлайн тук.  Мога да направя това с електронен подпис, ако имам такъв или като въведа: името на домейна, номера и датата на заявка за регистрация.

Важно! Процедурата по арбитриране на домейн се заплаща. Таксата е 100.00 евро. При неплащане от моя страна в 15-дневен срок от създаване на заявката за арбитриране, процедурата ще бъде прекратена.  Как да извърша плащането мога да разбера тук.

Как протича самата процедура?

  1. След като заплатя посочената вече такса, лицето, което е регистрирало спорния домейн се уведомява по имейл от регистъра за стартираната от мен процедура по арбитриране. Този регистратор на домейна разполага с 30-дневен срок да представи отговор на моята заявка и документи, които да послужат в негова защита извън документите, които е предоставил при регистрация в регистъра (например, ако в по-късен момент след регистрация се е сдобил с документ, удостоверяващ негово право върху името – регистрирал си е търговска марка и др.).
  2. За мен също тече 30-дневен срок, но от датата на подаване на заявката, в който трябва да предоставя: заявката за регистрация на домейна, заявката за арбитриране и документ/и, удостоверяващ/и моите права върху името – в моя случай такъв документ е удостоверението за актуално състояние от Търговския регистър.

Важно! Мога да претендирам заличаване на регистрацията на домейна, само ако името му съвпада с пълното име, върху което аз имам права, а не например е негово съкращение.

  1. Комисия, сформирана от регистъра за разрешаване на спора, т.нар. Арбитражна комисия се произнася на база на предоставените от мен и насрещната страна документи със становище.
  2. Окончателното решение на база становището на комисията се взема от Регистър.БГ в 30-дневен срок от изтичане на сроковете по т. 1 и 2, като за него бивам уведомен на предоставения от мен имейл. Решението не подлежи на обжалване. 

Важно! Затова е препоръчително да си проверявам редовно пощата, за да не изтърва някой срок, т.к. мейлът се счита получен не от прочитането му от моя страна, а от момента на постъпването му в моята пощенска кутия, респ. от тогава ми текат сроковете.

Изходът …

В зависимост от това в  чия полза регистърът реши спора, вариантите пред мен са няколко:

  1. При отхвърляне на искането ми, досегашната регистрация на домейна се запазва.
  2. При уважаване на искането ми, регистрираният домейн се отнема в моя полза. Това може да стане, ако регистриралият домейна не е предоставил основание за право върху името (незащитен домейн) или моите права имат приоритет над неговите, защото са по-ранни. Например аз съм регистрирал фирмата си през 2011 г. в Търговския регистър, а младежката музикална група “Technodream” се е регистрирала като артистична група през 2014 г. Домейнът ще бъде отнет и ако се установи, че предоставените от него при регистрация документи са с невярно съдържание.

При отнемане на домейна какво ще стане нататък зависи от моята активност – имам 15-дневен срок да заплатя такса за регистрация и поддръжка на домейна, като размерът на таксите е посочен в Общите условия на Регистър.БГ. В 15-дневен срок от получаване на плащането се прекратява досегашната регистрация и домейнът се регистрира в моя полза. При неплащане на таксата от мен, ще се запази старата регистрация на лицето, с което съм водил спор.

Важно! Регистърът не се произнася по отношение на разноските по делото, а поетите от мен разходи, както и заплатената такса за заявка за арбитриране (при уважаване на искането ми) мога да потърся като предявя иск пред граждански съд.

Как да се предпазя при процедура по арбитриране на домейн, ако съм “от другата страна на барикадата”?

Максимата “Първият по време е първи по-право.” по отношение на регистрацията на домейн не е валидна. Защо? Съществуват два вида домейни защитени и незащитени.

Защитен е този домейн, при чиято регистрация съм предоставил документи, удостоверяващи правото ми върху името на домейна, напр. копие от издаден лиценз. Техен списък е наличен в Приложение №2 на Общите условия на регистъра.

Ако регистрирам домейна като незащитен, този, който има права върху името винаги може да се защити с процедурата по арбитриране и да ми го отнеме, както стана ясно по-горе. Затова добре е при наличието на документ, удостоверяващ правото ми върху името, да представя този документ още при регистрацията на домейна. Има още едно важно правило – ако изминат необезпокоявано 5 г. от регистрацията на незащитен домейн, той се превръща в защитен.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии