Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Конфликт на интереси в държавната администрация

Автор:
Конфликт на интереси в държавната администрация

Случи ми се да поискам отпуск от работодателя ми – директор на училище. Той ми отговори, че съпругата му, която ми е колежка – учителка, също желае да почива и се налага да я заместя. Мисля, че това не е редно, защото тя често излиза в отпуск, без да се съобразява с ограниченията за това. Какво мога да направя в тази или подобна ситуация?

Кои действия са нарушения?

Нарушение е налице, когато държавен служител или лице, заемащо публична длъжност, извършва каквито и да е дейности в частен интерес (свой или на негов близък), които са в противоречие с работните му задължения. Лицата, заемащи публична длъжност, не могат да:

 • заемат друга длъжност или извършват дейност, която е в противоречие с основните им задължения – например, да извършват търговска дейност;
 • се разпореждат с държавно или общинско имущество извън правомощията си;
 • изразходват бюджетни или извънбюджетни средства за лични или чужди ползи;
 • издават удостоверения, разрешения или лицензии или да осъществяват контрол по тези дейности в интерес на юридически лица, търговски дружества и кооперации, свързани с тях (с лицата) – например, когато кметът на община издаде незаконно разрешение на фирмата на брат си за строеж;
 • използват служебна информация за частен интерес – независимо дали за свой собствен, или за чужд;
 • използват служебното си положение за търговска реклама.

Кои са лицата, заемащи публична длъжност?

Такива са:

 • лицата, заемащи най-високите постове в държавата – президентът и вицепрезидентът, съдиите от Конституционния съд, народните представители и министрите (вкл. заместник-министрите и министър-председателите);
 • лицата, които изпълняват ръководна длъжност в различни институции и ведомости (директори, началници, управители и т.н.)областните управители и кметовете, както и техните заместници, общинските съветници;
 • лицата, които изпълняват други длъжности в системата на изпълнителната или съдебната власт – например членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите от Инспектората към ВСС, полицаите, всички служители на органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, които не заемат технически длъжности, административните ръководители на органите на съдебната власт и др.

Свидетел съм на случай на конфликт на интереси. Къде и как мога да сигнализирам за това?

Ако съм свидетел на злоупотреба с публична власт, имам възможност да докладвам за това, като подам сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ).

Важно! За да бъде разгледан сигналът, който подавам, той не може да бъде анонимен. Членовете на комисията са длъжни да не разкриват самоличността ми, както и данните, които предоставям. Сигналът се подава задължително в писмен вид и подлежи на регистрация. Срещу мен не може да бъде повдигнато обвинение за това, че съм сигнализирал за конфликт на интереси. Ако съм подложен на физически или психически тормоз, в следствие на това, че съм уведомил Комисията за нарушението, имам законно право да получа обезщетение за претърпените имуществени или неимуществени вреди по съдебен ред.

Подадох сигнал за конфликт на интереси. Какво да очаквам?

След като съм подал сигнал в Комисията, той задължително се отбелязва в регистъра на комисията. Там се записва и моето име в качеството ми на подател на сигнала. Свиква се заседание на комисията, на което се взима решение. При проверката на подадения от мен сигнал комисията черпи информация от държавните органи, органите на местното самоуправление (кметства, областен съвет) и от други институции, физически или юридически лица.

Какви за правата ми, ако срещу мен е подаден сигнал в КПУКИ?

Имам право да направя възражение пред Комисията по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси. Когато комисията се произнесе с решение, тя е длъжна да ме уведоми за него. В случай, че не съм съгласен с решението, имам право до го оспоря пред административния съд.

Актуализира: Николай Николов

 • Източници

  Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ):

  чл. 6, ал.1 ЗПКОНПИ – изброява лицата, заемащи публична длъжност;

  чл. 55-62 ЗПКОНПИ – относно действията-нарушния;

  чл. 47 и 48 ЗПКОНПИ – изисквания за валидност на подаден сигнал в Комисията;

  чл. 49-51 ЗПКОНПИ  – за правото на обезщетение при нанесени вреди;

  чл. 72, ал. 6 ЗПКОНПИ – за правото на възражение срещу подаден сигнал в Комисията;

  чл. 75, т. 1 ЗПКОНПИ – за информирането ми от страна на Комисията за взето решение;

  чл. 76, ал. 1 ЗПКОНПИ – за правото на обжалване на наказателно постановление;

  чл. 47, ал.3 ЗПКОНПИ – вписване на сигнала в Регистъра;

  чл. 72, ал. 3 ЗПКОНПИ – относно източниците на информация при проверка на сигнала от Комисията.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Дарина Капарова

Дарина Капарова

автор

Казвам се Дарина и вярвам, че ни е необходимо повече знание за света около нас, за да живеем пълноценно, и част от това знание е правната култура. Обичам яснотата и с радост пиша в pravatami.bg. Сайтът ми е бил полезен неведнъж когато съм имала нужда от бърза справка и съм щастлива, че понастоящем съм част от екипа. В професионален план интересите ми са свързани с административното и наказателното право и в тази област планирам да се развивам занапред.

Свързани статии