Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Удостоверение за актуално състояние

Автор:
Удостоверение за актуално състояние

Удостоверението за актуално състояние е документ, който съдържа информация за търговското дружество, отнасяща се до:

 • седалището;
 • адреса на управление;
 • наименованието;
 • вид на юридическото лице /търговец/;
 • предмет на дейност;
 • лица, които го представляват;
 • начинът на представляване, съобразно данните, вписани в съответния регистър. 

Удостоверението за актуално състояние служи пред трети лица за удостоверяване дейността и основните обстоятелства на дадена фирма. То ми дава възможност да съм запознат с актуалното състояние на мои клиенти и партньори във всеки един момент и има качеството на официален документ. Удостоверението за актуално състояние се издава към точно определена дата и отразява моментното състояние на фирмата.

С удостоверение за актуално състояние мога да се сдобия по 2 начина: на място и по електронен път.

1. На място:

 • Отивам в най- близкия клон на Агенцията по вписванията.
 • На съответното гише казвам ЕИК и наименование на търговеца.
 • Служителят ми казва колко страници е дълго удостоверението за актуално състояние и колко лева трябва да внеса .
 • Отивам в най- близката банка и внасям съответната сума – за първа страница 5 лв, за всяка следваща – 2 лв , плюс такса за банков превод.
 • Връщам се на гише и там служителят ми издава удостоверението за актуално състояние, което подписва и подпечатва.

Важно! Мога да получа удостоверение за актуално състояние от всяко едно териториално звено на Агенцията по вписванията – например ако търговското ми дружество е със седалище Бургас, мога да получа удостоверение за актуално състояние от клона на Агенцията по вписванията в София.

2. По електронен път:

Трябва да си направя регистрация в сайта на Агенция по вписванията – Търговски регистър.

След успешна регистрация в сайта на Търговски регистър отивам в поле „Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи”.

 • Въвеждам ЕИК и избирам вида на удостоверението, което ми е необходимо.
 • Въвеждам e-mail адрес, на който да ми бъде изпратено удостоверението.
 • Извършвам плащане и получавам удостоверението по email. Дължимата държавна такса е в размер 4 лв. , а таксата за превод – 1,5 лв.

Важно!

 • Всяко лице може да получи удостоверение за актуално състояние на фирма, вписана в Търговския регистър, без да е необходимо да действа от името на управителните органи (чрез пълномощно) или да посочва правен интерес.
 • Не съм длъжен да предоставям удостоверение за актуално състояние пред органи, изпълняващи публични функции, защото те могат служебно да направят справка в Търговския Регистър. Например: държавни и общински организации, НАП, НОИ, Инспекцията по труда, банки, нотариуси, мобилни оператори, БТК АД, ВИК- дружествата и др. На упоритите служители, които без да имат право изискват такова удостоверение, се налага персонална санкция – глоба.

Чрез Advokatami.bg може онлайн да поръчаш издаване на електронно актуално състояние без да е нужно да имаш електронен подпис: https://www.advokatami.bg/aktualno-firma/

 • Източници

  § Закон за търговския регистър :

  чл. 2, ал. 1, ЗТР – относно същността на търговския регистър

  чл. 11, ЗТР – относно публичността на търговския регистър

  чл. 12, ал. 1, т. 2 , ЗТР – относно дължимата такса за издаване на удостоверение за актуално състояние

  чл. 12, ал. 4, ЗТР – относно служебния достъп до търговския регистър

  чл. 32, ЗТР – относно публичността на търговския регистър и начина на извършване на справки

  чл. 33, ЗТР- относно съдържанието на удостоверението за актуално състояние

  чл. 34 , ЗТР– относно издаването на удостоверение за актуално състояние

  § НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър:

  чл. 3, НВСДТР – относно същността и достъпа до търговския регистър

  чл. 107, НВСДТР – относно достъпа до търговския регистър и извършването на справки

  чл. 109, НВСДТР – относно справките в търговския регистър

  чл. 111, НВСДТР – относно видовете удостоверения

  чл. 112, НВСДТР – относно издаването на удостоверения на хартиен/електронен носител

  § ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

  чл. 13, т. 1, ТДТСАВ – относно държавната такса, която се събира за издаване на удостоверение за актуално състояние

  чл. 17 , ТДТСАВ – относно събираните държавни такси

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолета Атанасова

Виолета Атанасова

автор

Виолета вече е дипломиран юрист от школата на Софийския университет. Вярва в Елин-Пелиновите думи, че "Тя, правдата, е в човека. Ако я има в тебе, има я и по света. Ако я няма в тебе - никъде я няма."

Свързани статии