Какво се случва? – Просто не е истина!

Беда голяма! В резултат на настъпването на определено събитие (природно бедствие – градушка напр., авария, ПТП, злоумишлено действие на друго лице – “гаден вредител”, в т.ч. и кражба) колата пострада – необходим е ремонт. За щастие, аз имам сключена застраховка “Каско”. Как обаче се “случва” самият ремонт на колата от застрахователя?

Застраховка “Каско”

Имам вече задължителна застраховка  “Гражданска отговорност”, бих искал да сключа и ”Каско”. Тук мога да прочета как става сключването на застраховката.

Как се уреждат претенциите по застраховките след настъпване на събитието “Х”, за което съм се застраховал?

По закон застрахователят приема свои вътрешни правила за това, като те са публични и достъпни на интернет страницата му и на местата, където осъществява своята дейност. Тези правила регламентират процедурите, по които той приема претенциите, събира доказателствата за установяване на техните основания и размер, извършва оценка на причинените вреди, определя размерите на обезщетенията, извършва разплащанията с потребителите като мен и разглежда подадени жалби. Важно е да съм добре запознат с тези правила и да ги спазвам стриктно при настъпване на събитието, от което се опасявам и срещу което съм се застраховал, тъй като в противен случай има опасност застрахователят да не удовлетвори моите претенции, т.е. да не получа съдействие при ремонта.

Покрити рискове

Имам право на съдействие от страна на застрахователя при ремонта на колата, само и единствено ако щетите по нея са причинени от събитие, което попада в групата на т.нар. покрити от застраховката рискове.Такива рискове са:

  • пожар и/или експлозия възникнали по време на експлоатация на превозното средство, т.е. докато си карам по магистралата към морето, напр.;
  • природни бедствия – буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане на снежна маса или ледени късове върху колата, падане върху МПС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия (ей, защо не си оставих колата на топло в гаража като обявиха код “жълто”);
  • авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации;
  • злоумишлени действия на трети лица (гамени) – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или други химикали;
  • пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на превозното средство с друго такова или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора;
  • отваряне на капак или врата на МПС по време на движение.

Обемът на тези рискове е различен, напр. за страната или за чужбина, и зависи изцяло от договореното от мен и застрахователя в застрахователния договор.

“Събитието” настъпи и попада в групата на покритите от моя застраховател рискове. Как да действам отсега нататък?