Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Имам си работа с колекторска фирма за събиране на вземания

Автор:
Имам си работа с колекторска фирма за събиране на вземания

Получавам писмо или телефонно обаждане от напълно непозната за мен фирма, която твърди, че имам неизплатени задължения към доставчик на услуги и ми указва срок, в който трябва да изплатя посочената сума или в противен случай ме очакват запор, съдебни дела и множество разходи. Имам ли основание да изпадам в паника? Как подобна фирма се е сдобила с личните ми данни и информация за сключен от мен договор и поетите по него задължения? Законно ли е? Дължа ли нещо на някого, с когото не съм имал никакви отношения  и не съм сключвал договор под каквато и да е форма?

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

Какво се случва?

В случая се натъквам на придобилите актуалност през последните години фирми/ агенции за събиране на вземания или така наречените колекторски фирми – търговски дружества, които са специализирани в събирането на неизплатени дългове на физически или юридически лица към техни кредитори (най-често към мобилни или кабелни оператори, банки, електроразпределителни дружества, строителни фирми и др.). Кредиторите се обръщат към тези фирми, защото събирането на вземания от длъжниците често изисква значителни ресурси – финанси, време и нерви, а поверяването задачата на специалисти осигурява значителна бързина и ефективност.

Съществуват две възможности колекторска фирма да прояви интерес към моите задължения:

1) Когато вземане спрямо мен й е било прехвърлено (т.е продадено). Законът предоставя възможност на всеки кредитор да прехвърли свое вземане (парично или не) или имуществено право на трето лице, сключвайки с него договор за цесия.  С договора за цесия първоначалният кредитор (наричан цедент) приема ролята на продавач и цедира, т.е прехвърля вземането си спрямо своя длъжник на едно трето лице (наричано цесионер), заедно с всички произтичащи от него права и задължения. С договора за цесия вземането преминава върху купувача заедно със съпътстващите го привилегии, обезпечения и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви.

2) Когато е била наета да представлява и да извършва действия по събиране от името и за сметка на кредитора. В този случай продължавам да дължа на първоначалния кредитор, а колекторската фирма получава процент от събранта сума. Колекторската фирма не е носител на правата на кредитора,  а е само  негов  пълномощник.  Важно е да поискам документ, който удостоверява упълномощаването, за да разбера основателни ли са претенциите.

Независимо пред коя от двете ситуации съм изправен на първо място е важно сам да проверя дали наистина дължа посочената сума. Съобщението трябва да сочи точния размер на вземането, основанието, на което дължа, към коя дата е било изискуемо, за да се провери и от кога текат лихвите. Важно! Добре е да пазя всички договори, касови бележки и фактури, свързани с доставчици на услуги, за да мога сам да направя справка сключвал ли съм договор, при какви условия и имам ли неизплатени суми.

На какво да обърна внимание при договора за цесия?

     

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Велимира Бакалова

Велимира Бакалова

автор

Велимира е дипломиран юрист от УНСС, а в момента специализира в сферата на Правото на Европейския съюз в Leiden University. Практически опит е натрупала като адвокатски сътрудник и стажант в КРС.

Свързани статии