Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Имам нужда от дарителска сметка. Кога и как мога да открия?

Автор:
Имам нужда от дарителска сметка. Кога и как мога да открия?

Случи се трагедия в семейството. Мой близък се разболя тежко и за съжаление лекарите в България са безсилни да му помогнат. Налага се спешно лечение в чужбина. Не можем да чакаме тромавата държавна машина да се задейства и няколко човека решихме да съберем пари за лечението на дарителски принцип. Надяваме се повече хора да се отзоват. Искаме всичко да е честно и прозрачно и планираме да отворим дарителска сметка на името на моя близък. Как може да стане това?

Какви са условията за откриване на дарителска сметка?

NB! За откриване на дарителска сметка всяка банка има различни изисквания, с които е добре да се запознаем предварително. Примери за някои конкретни банкови изисквания може да намерите тук:

 1. http://www.sgeb.bg/bg/bankovi-smetki/specialna-smetka.html;
 2. http://www.municipalbank.bg/displaybg.aspx?page=individ_43;
 3. http://www.teximbank.bg/all/specialni-smetki;
 4. http://www.fibank.bg/bg/smetki-sas-spetsialno-prednaznachenie/page/303.
 5. Ако имате предвид конкретна банка, е най-добре да отидете и да се запознаете с нейните условия на място.

Въпреки това всички банки изискват задължителни документи, които са следните:

 • последната епикриза на пациента, който ще е титуляр на сметката;
 • документ за самоличност на пациента, ако става въпрос за дете – актът му за раждане и личните документи на родителите му;
 • оферта от лечебно заведение в България или в чужбина, в която е посочена сумата за лечението, както и банковата сметка, на която тя трябва да бъде преведена;
 • ако пациентът е дете от някои банки изискват и документ, че Фондът за лечение на деца е отказал да покрие разходите.

За обслужването на сметката обикновено не се изискват такси. След като сметката е открита с нея се оперира безкасово и целево. Това означава, че средствата не могат да се теглят на ръка, а банката превежда суми само срещу документ от съответната болница или срещу разходооправдателни документи (като например самолетни билети). Някои банки превеждат пари само след разрешение от съд.

Още при създаването на дарителската сметка е добра идея да поискаме от банката да открие акаунт за пасивно онлайн банкиране. Така ще можем да следим всички постъпления от домашния ни компютър.

Как можем да отворим такава сметка?

Първоначално е необходимо да се снабдим със задължителните документи, както и да имаме конкретна оферта от лечебно заведение в България или чужбина, което се е нагърбило със задачата да лекува/оперира нашия близък.

Следващата стъпка е да изберем банка, в която да открием дарителската сметка. Добре е предварително да се запознаем с условията на различните банкови институции, както и да изберем такава с удобна за нас локация.

След откриването на сметката трябва да се свържем с различни медии и да направим всичко възможно, за да я разгласим.

Българското законодателство предвижда данъчни облекчения за дарителите, което също можем да изтъкнем като аргумент в полза на нашата кауза. (чл.22 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), чл.31 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО))

Например:

ако фирма направи дарение в конкретно предвидените от закона случаи, до 10 % от счетоводната печалба може да бъде призната за счетоводен разход и по този начин няма да се дължи данък върху тази сума. Счетоводни разходи за дарения се признават ако дарението е направено на:

1. здравно или лечебно заведение;

2. детски ясли, детска градина, училище, висше учебно заведение или академия;

3. специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания;

4. лице с увреждания, както и за технически помощни средства за него;

5. лице, пострадало при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им;

6. Българския Червен кръст;

7. социално слабо лице;

8. дете с увреждания или без родители и др.

NB! Списъкът не е изчерпателен, законодателят е предвидил и други хипотези в чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

ако физическо лице направи дарение в конкретно предвидените от закона случаи, данъчната основа, върху която се изчислява дължимият данък, може да бъде намалена с до 5 %. Данъчно облекчение се признава ако дарението е направено на:

1. здравно заведение;

2. лечебно заведение;

3. специализирана институция за деца съгласно Закона за закрила на детето;

4. детска ясла, детска градина, училище, висше учебно заведение, академия;

5. специализирано предприятие или кооперация на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

6.Българския Червен кръст;

7.комуна за лечение на наркозависими;

8. детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) и др.

NB! Списъкът не е изчерпателен, законодателят е предвидил и други хипотези в чл. 22 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

ако физическо лице направи дарение в полза на Център “Фонд за лечение на деца” и/или Център “Фонд за асистирана репродукция”, данъчната основа, върху която се изчислява дължимия данък, може да бъде намалена с до 50 %.

 • Източници

  § Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

  чл. 22 от ЗДДФЛ – относно даренията за кои дейности носят на лицето данъчни облекчения.

  § Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

  чл. 31, от ЗКПО – относно кои и в какъв размер разходи се признават за счетоводни разходи за дарения.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Невена Христова

Невена Христова

автор

Невена е завършила международни отношения в Софийския университет (с магистърска степен) и има магистратура по Международно и европейско публично право от Университета Тилбург в Холандия (2012). Тя има опит като агент ресурси в международна ИТ компания, както и като консултант по европейски проекти. От ноември 2013 г. тя е и автор на pravatami.bg по същите причини – защото вярва, че повишаването на правната култура на българското общество е правилният път напред и иска да участва със знанията и уменията си в неговото проправяне.

Свързани статии