Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво право на отпуск имам като майка при отглеждане на детето ми?

Автор:
Какво право на отпуск имам като майка при отглеждане на детето ми?

Като родител мое право и задължение е да отглеждам и възпитавам децата си до навършване на пълнолетието им, както и да се ползвам с отпуск за извършване на тези грижи при посочените от закона случаи. 

1. Кога имам право на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?

 • Ако вече съм използвала отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и не съм оставила детето си за отглеждане в детско заведение, имам право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. През време на отпуска ми се заплаща обезщетение и периодът се зачита за трудов стаж.
 • Мога да дам и съгласието си като майка (осиновителка) на детето, баща му (осиновителят му) или един от родителите ни да се ползва с посочения горе отпуск, стига да работи по трудово правоотношение.

Важно! Ако не се ползвам от полагащия ми се отпуск или използвам част от него, ми се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.

 • Ако съм осиновила дете и се налага мъжът ми или нашите родители да се грижат за него, с мое съгласие, те може да се ползват с посочените по-горе видове отпуски като за периода на отглеждане на детето им се заплаща парично обезщетение.  Времето, което ползват за отпуск, се зачита и за трудов стаж. Такъв е и случая, когато оставя детето ми за отглеждане в приемно семейство, където обаче отпуск се полага само на единия съпруг.

2. Кога ми се полага отпуск за кърмене и хранене на малкото ми дете?

 • Когато кърмя детето си, до навършване на 8-месечната му  възраст, ми се полагат по 1 час два пъти дневно или 2 последователни часа платен отпуск при пълен работен ден от 8 часа.
 • Когато кърмя близнаци или недоносено дете, ми се полагат по 3 часа платен отпуск на ден до навършване на 8-месечна възраст, а след това по 2 часа на ден, докато това е необходимо по преценка на здравните органи.
 • Ако работя с намалено работно време (по-малко от 8 часа), този отпуск е обикновено по 1 час дневно и по 2 часа в случай на кърмене на близнаци или недоносено дете. Този вид отпуск  ми се дава с разрешение и по преценка на здравните органи.

3. В кои случаи имам право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст? След използване на платения отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст съществуват две опции:

 • Като родител имам право на 6-месечен неплатен отпуск за отглеждане на детето ми до навършването му на 8-годишна възраст. Мога да ползвам до 5 месеца от отпуска на другия родител.
 • Ако като родител сам се грижа за отглеждането на детето си, ми се полагат 12 месеца (вместо посочените горе 6 месеца) неплатен отпуск, докато то навърши 8-годишна възраст. Това е възможно в случаите, когато не съм в брачни взаимоотношения с другия родител и не живеем в едно домакинство; както и когато другият родител е лишен от родителски права или е починал.

Важно! Този вид отпуск мога да ползвам наведнъж или на части (тогава трябва да продължи не по-малко от 5 работни дни). Трябва да уведомя работодателя ми предварително за ползването му най-малко 10 работни дни. А времето, което ползвам за отпуска, ми се признава за трудов стаж.

4. Кога ми се полага платен отпуск за 2 и повече деца?

Ако съм работничка или служителка с 2 деца до навършването им на 18-годишна възраст, имам право на 2 дни платен отпуск всяка година, когато това е уредено в олективния ми трудов договор.

 • В колективния трудов договор уговарям с работодателя си въпроси, свързани с трудовите и осигурителните ми отношения с него, които не са уредени в закона.
 • Колективният трудов договор не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за мен от посочените в закона или в колективен трудов договор, с който работодателят ми е обвързан.

Ако имам повече от 2 деца, до навършване на 18-годишна възраст ми се полагат 4 дни платен отпуск.

Важно! Този отпуск ми се дава по мое желание и не може да се компенсира с парично обезщетение, освен когато прекратя трудовите си правоотношения. Мога да се възползвам от отпуска дори и в годината, когато децата ми навършат  18-годишна възраст.

Актуализира: Елица Колева

 • Източници

  § Конституция на Република България (КРБ):

  чл. 47, ал.2 от КРБ – относно правото на отпуск на майката преди и след раждането на дете.

  § Кодекс на труда (КТ):

  чл. 50 от КТ – относно предмета на колективния договор;

  чл. 164 от КТ – относно отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

  чл. 164, ал. 1 от КТ – относно отпуска за отглеждане на първо, второ и трето дете до 2-годишна възраст;

  чл. 164, ал. 4 от КТ – относно допълнителния отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

  чл. 164, ал. 5 от КТ –  относно изплащане на парично обещетение от  Държавното обеществено осигуряване при неползване на платен отпуск;

  чл. 164а от КТ – относно отпуска за осиновено дете;

  чл. 165 от КТ – относно ползването на допълнителен отпуска при четири  или повече деца;

  чл. 166, ал. 1 от КТ – относно отпуска за кърмене и хранене на малко дете до навършване на 8-месечна възраст;

  чл. 166, ал. 2, изр.1 от КТ – относно отпуска при кърмене на близнаци и недоносено дете до 8-месечна възраст;

  чл. 166, ал. 2 , изр.2 от КТ – относно отпуска, който ми се полага з горния случай, когато съм на  непълно работно време;

  чл.167а, ал. 1 от КТ – относно правото на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;

  чл. 167а, ал. 4 от КТ – относно неплатения отпуска при родител, който сам се грижи за отглеждане на детето си;

  чл. 167а, ал. 6, 7 и 8 от КТ – относно условията за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;

  чл. 168 от КТ – относно правото на платен отпуск за две и повече деца.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии