Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Мога ли да участвам в обсъждането на законопроект?

Автор:
Мога ли да участвам в обсъждането на законопроект?

Осъзнавам, че гражданската активност е важна. Мога ли да се включа в държавния живот чрез участие в законопроект, например? Как става това?

Разбира се, че ДА!

В Република България гражданите имат право на пряко участие в държавния живот. Законите на страната се приемат от Народното събрание, като преди това се обсъждат от него. Аз съм гражданин и мога да взема участие в този процес. Това ми право е уредено в закона, стоящ над всички останали – Конституцията

Присъствие на заседание на парламентарна комисия

Когато заседанията на постоянните комисии в НС са публични, имам право да присъствам на тях. Обявяването на дневния ред, часа и мястото на заседанията  става най – малко 2 дни предварително. На този сайт мога да намеря  информация относно комисиите, минали и бъдещи заседания, както и други подробности, които ме интересуват.  

А каква е процедурата за посещение на НС?

Желая да присъствам на заседание на парламентарна комисия. Вече се приготвям. За да ме допуснат обаче в сградата на Народното събрание, е необходимо да нося документ за самоличност – лична карта или паспорт. Преди влизане се осъществява рутинна проверка чрез скенер и е хубаво да съм подготвен предварително. Ако нося потенциално опасни предмети (ножчета, бомбички, пиратки, лесно запалими вещества), няма да бъда допуснат в сградата на институцията. Дори е възможно да ме задържат.

Мога ли да направя предложение?

Имам един куп идеи за подобряване на живота в гражданското общество и желая да ги споделя. За щастие има и начин –  чрез специален Портал за обществени консултации. Той ми осигурява достъп до обширна информация, свързана с планираните законови промени за Република България. Електронният сайт разполага с раздели, в които редовно се публикуват актуалните проекти. В качеството ми на гражданин аз имам право да се включа в обсъждането на всяка една тема, представляваща интерес за мен. Мненията си мога да споделям в дискусионния форум на портала, като те задължително трябва да са свързани с обсъжданата тематика.

Важно е да знам, че за да имам достъп до пълния обем информация и да мога да се включвам в дискусиите, е необходимо да си направя регистрация в сайта на Портала за обществени консултации. Подробности около регистрирането мога да видя тук. За регистрацията не дължа такса.

Важно! В рамките на никоя дискусия в Портала не се допускат провокативни или обидни коментари. При нарушение на правилата, посочени в условията за ползване на сайта,  ще бъда санкциониран.

Участие в национална гражданска инициатива

Мога да се включа в национална гражданска инициатива, свързана с обсъждане на законопроект. Тя също се организира от населението. За инициативата са нужни не по – малко от 50 души граждани с избирателни права. Мога да се включа в подписката към инициативата само ако съм гражданин с избирателни права. В тримесечен срок от изпращането на предложенията Народното събрание е длъжно да представи публично решението си, както и да обяви взетите мерки за неговото изпълнение.  

Важно! Към всяка бланка, предоставяна от организаторите на подписката, следва да има и графа “Забележки”. В нея се вписват данните на моя придружител в случай, че съм лице с увреждания и изразявам волята си чрез чужда помощ. 

При желание от моя страна имам възможност да подкрепя подписката и финансово. За тази цел инициативният комитет открива специална набирателна сметка, по която да мога да преведа парите. 

Как мога да участвам в провеждането на инициативен комитет за референдум?

Мога да се включа в кампания за отправяне на предложение към НС за провеждане на национален референдум. За целта трябва да съм български гражданин с избирателни права.  Подписката за провеждането на референдума се съставя от инициативен комитет, сформиран от обществеността. Необходимо е да впиша трите имена, единния си граждански номер (ЕГН), постоянен адрес, както и да сложа подписа си в предоставената ми от членовете на комитета бланка (еднократно). В деня на гласуването заявявам своя глас “за” или “против” предлаганите промени.

Разбира се, аз ще имам възможност да се запозная с всяка една подробност около референдума предварително – какви са позициите по въпроса, какви са преобладаващите възгледи,  както и с процедурата по гласуването.

 • Източници

  Конституция на Република България (КРБ):

  Чл. 1, ал. 2 – относно възможността всеки гражданин да упражнява;

  чл. 5, ал. 1 – относно конституцията като върховен закон;

  чл. 84, т. 1 –  относно правомощията на НС.

  Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС):

  Чл. 9, ал. 1 – относно предмета на националния референдум;

  чл. 10, ал. 2 –  относно Условия за приемане на решение за произвеждане на национален референдум от НС;

  чл. 12, ал. 4, ал. 6 – относно правото на всеки гражданин да положи подписа си за референдум, както и допълнителни изисквания;

  чл. 16, ал. 4 – относно правото на информираност за гражданите;

  чл. 18, ал. 1 – относно процедурата по гласуването;

  чл. 44, ал. 1 и 2 – относно същността на националната гражданска инициатива;

  чл. 45, ал. 1 –  относно условията за организиране на национална гражданска инициатива;

  чл. 48, ал. 3 –  относно правото на всеки гражданин да положи подписа си в подписката за гражданска инициатива;

  чл. 49, ал. 4 – относно съхраняването на личните данни;

  чл. 52, ал. 1 – относно Условия, срокове и задължения за държавните органи по отношение на подписките за граждански инициативи;

  чл. 53 –  относно финансирането на подписката.

  Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС):

  Чл. 31, ал. 1 – относно публичността на заседанията на постоянните комисии в НС;

  чл. 32, ал. 1 – относно правото на гражданите да присъстват на откритите заседания на комисиите на НС;

  чл. 33, ал. 1 – относно обявяването на дневния ред, часа и мястото на заседанията на НС;

  чл. 79, ал. 6 и 7 – относно правото на гражданите и ЮЛ да представят становища, които се публикуват на определените за това места;

  чл. 114 – относно правомощията на НС или избрани от него комисии да извършват проучвания и анкети, както и правото на граждани и ЮЛ на въпроси;

  чл. 115 – относно задължението на държавните органи да дават отговори на всички въпроси, включително и за тези от таен характер.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Константин Сакаян

Константин Сакаян

автор

Константин е студент по право в юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Признава, че от малък най – голямата му мечта е да може да се справя в живота. Докато учи средното си образование става свидетел на много несправедливости и това е стимул да се ориентира към правото. Но заветната му цел не е просто да „зубри“ правните текстове. Напълно подкрепя идеята за информация на лесен и достъпен език. Осъзнава следното: Законите са създадени, за да бранят общите човешки интереси, но нямаме ли информация за тях, те ще ни контролират. Именно това го привлича в pravatami.bg.

Свързани статии