2016-11-21 Конституцията - право на защита

Конституция на Република България

konstituciq na republika bulgaria chlen 56
 

Не всеки гражданин има юридическо образование и не всеки гражданин е “длъжен” да има такова. :)

Затова законодателят на конституционно ниво гарантира правото на защита на правата и законните интереси на гражданите.
Нещо повече, в закона са предвидени случаи, когато определени лица при наличието на определени условия, могат да ползват безплатна правна помощ с оглед ненакърняване на правата им или пък биват освободени от внасянето на определени държавни такси по дела.

Пример за такива случаи са задължителната защита на непълнолетни, обвинени в извършване на престъпление; освобождаването от внасяне на държавни такси на лицата, търсещи издръжка, както и на тези по дела, свързани с трудови договори.

Пълен текст на Конституцията на Република България.

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече

Вземи до -50% отстъпки от правни услуги, достъп до база данни с над 130 документа и бързо обслужване

Виж как10 правни курса,
които спестяват стотици левове