Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Официален вестник на ЕС – какво трябва да знам?

Автор:
Официален вестник на ЕС – какво трябва да знам?

Типичната следобедна разходка из градския парк. Този път обаче младо момиче ме изненада с анкета, чиято цел бе да провери доколко съм запозната с “Официален вестник” на Европейския съюз. Kакво трябва да знам за него? Къде да го намеря и какво съдържа той? Следващите редове разказват накратко най-важното по този въпрос.

Какво всъщност е Официален вестник на ЕС?

Официален вестник на ЕС е нещо подобно на нашия “Държавен вестник”, но се издава от специално създаден орган на Европейския Съюз. Той е официален сборник, съдържащ всички законодателни актове на Съюза.Това ще рече, че когато пожелая да намеря някой регламент, директива или пък решение, мога да ги открия именно там. 

Кратка история

Начало на изграждането на Европейския съюз в настоящия му вид се поставя от една друга организация – Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) от 1950г. Нейните официални актове започват да се публикуват в „Официален вестник на Европейска общност за въглища и стомана“. Първият му брой излиза на 30 декември 1952г. По-късно името „Официален вестник на ЕОВС“ се заменя от „Официален вестник на Европейските общности“. Това продължава до 1 февруари 2003г, когато се приема Договорът от Ница, с който бюлетинът получава и днешното си наименование – „Официален вестник на Европейския съюз“.  

Вкъщи съм, а трябва да проверя какво е съдържанието на последното издание на ОВЕС. Как може да стане на момента?

Първоначално официалният бюлетин се издава само на хартиен носител. От 1998г. насам всяко печатно издание се съпровожда от електронна версия.

Важно! Мога да видя ОВЕС в електронна форма в тази платформа EUR-lex.В нея са събрани всички издания на официалния бюлетин на Съюза, от където по всяко време мога да открия търсения от мен брой.

NB!  От 1 юли 2013г. електронната версия на Официален вестник има правнообвързваща сила и заменя печатното издание, което се издава само в определени случаи. Това означава, че щом текстът на Регламент/Директива е публикуван в електронен вариант на ОВЕС, то той е задължителен.

NB! Задължителна сила имат само нормативните актове, публикувани в официалния вестник. 

Кога излиза Официален вестник на ЕС?

Официалният вестник се публикува всеки ден от вторник до събота. Електронната му версия се качва в EUR-lex във формат PDF в деня на нейното публикуване, заедно със съответния файл с електронен подпис.

На какъв език мога да го открия?

Мога да открия Официалния вестник на ЕС в превод на всички официални езици на Европейския съюз. Въпреки това, най-много преведени документи съществуват на четирите официални езика на държавите основателки – нидерландски, френски, немски и италиански. Това е така, защото ЕС се разраства постепенно и едва когато една държава се присъедини, тогава започват преводите на съюзното законодателство на езика на въпросната страна. И ето с това си обяснявам защо понякога не мога да открия някой текст в превод на български, английски, испански или друг език на присъединила се по-късно държава членка.

Какво съдържа ОВЕС?

  Ако отворя Официалния вестник на ЕС, ще видя, че се състои от 3 серии:

 • Серия L (Законодателство):
 • съдържа законодателството на Европейския съюз, в това число директиви, решения, препоръки и мнения.
 • Серия C (Информация и известия):
 • Серия S:
 • тя е допълнителна и съдържа покани за предоставяне на оферти. Те могат да е отнасят до:
  •  Договори за работа, доставки на стоки и услуги от организации на публичния сектор във всички държави членки на ЕС.
  • Договори от компании , работещи в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникациите.
  • ·Договори от институциите на ЕС.
  • Договори от Европейския фонд за развитие.
  • ·Договори от Phare (организация, помагаща на страните от Централна и Източна Европа в подготовката им за присъединяване към ЕС), Tacis (план за техническа помощ при преминаването на бившите съветски републики от планова към пазарна икономика) и други договори от Централна и Източна Европа.
  • ·Финансирани проекти от Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.
  • ·Договори за Европейско икономическо пространство.
  • ·Споразумение за държавни поръчки (СОП) от Швейцария.
  • ·Съобщения засягащи европейските групи с икономически интереси.
  • ·Обществени поръчки за въздушни услуги.

 • Източници

  Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС):

  чл. 297– относно публикуването в ОВЕС.

  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 216/2013 НА СЪВЕТА:

  чл. 1, 2 – относно публикуването на ОВЕС в електронна форма;

  чл. 3 – относно хипотезите, при които ОВЕС се публикува в писмена форма.

  Регламент № 1/1958 – относно езиците, на които се публикува ОВЕС.

  Договорът от Лисабон. Консолидирани текстове и коментари”, университетско издание “Свети Климент Охридски” – относно историята на развитието на ЕС.

  Дело № C-161/06 Skoma-Lux sro срещу Celní ředitelství Olomouc – относно действието на правните актове на Съюза само ако са надлежно публикувани в ОВЕС.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Борислава Терзиева

Борислава Терзиева

автор

Борислава е студент по право в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Още от малка знае, че юридическата наука е нейното призвание. Нейна страст е пътуването сред красивата природа на България, а още повече и отвъд нейните граници. Именно интересът към чуждото е причината силно да се интересува основно от международно право, а също и от правото на Европейския съюз. Описва се като амбициозна личност и вярва, че няма неосъществими неща пред човека, който знае какво иска и работи здраво, за да постигне целта си.

Свързани статии