Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кога получавам пенсия за гражданска инвалидност?

Автор:
Кога получавам пенсия за гражданска инвалидност?

С мои приятели участвахме като доброволци в гасенето на пожарите във Витоша. По време на акцията кракът ми беше затиснат и се наложи да бъде ампутиран. Казаха ми, че имам право на т.нар. пенсия за гражданска инвалидност. Обикновено свързвам пенсията за инвалидност с някакви сериозни заболявания, заради които съм загубила напълно или частично работоспособността си. В този случай аз имам право на инвалидна пенсия поради общо заболяване. Оказва се, че помощ от държавата мога да получа, не само в случай на увреждане в резултат на някакво заболяване, а и при настъпване на определени обстоятелства, свързани с гражданското ми поведение.

Имам право на тази пенсия, поради това, че държавата е предвидила в бюджета си и фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”, и както личи от името му, той помага на гражданите, претърпели някакво неблагоприятно събитие извън работата си.  

Кога имам право на пенсия за гражданска инвалидност?

На първо място, имам това право, ако съм загубила завинаги или за дълъг период от време своята работоспособност. Може да съм я загубила напълно или частично, като намалената ми работоспособност трябва да бъде 50% или повече.

На следващо място, са предпоставките, които правят инвалидността ми „гражданска”:

 • Загубила съм работоспособността си поради това, че съм пострадала при изпълнение на граждански дълг. Такъв може да е случаят, ако съм пострадала, спасявайки човешки живот. Може да загубя ръката си при извършване на някакви спасителни и възстановителни работи. Или ако, например, като доброволец получа опасни изгаряния при потушаване на горски пожари, или пострадам при борба с друго природно бедствие.

Изпълнението на граждански дълг не е поведение, което да дължа по закон, а по-скоро мой морален и човешки избор. Именно затова, законът поощрява действията, които съм предприела и ги признава за достатъчно значима причина за отпускане на пенсия.

 • Втората възможност е здравето ми да е било трайно увредено случайно от органите на властта при изпълнение на техни служебни задачи. Органите на властта най-често са органите по опазване на сигурността и обществения ред. Необходимо е да съм пострадала при изпълнението на служебните им задължения – например, когато извършват действия по залавяне на престъпник или други организирани полицейски акции, но не и когато боравят с оръжието си по време на приятелско събиране. Увреждането трябва да е настъпило случайно – например излизам от дома си и се озовавам насред престрелка на улицата.

Това са единствените изисквания, за да възникне правото ми на тази пенсия. Не е необходимо да съм била осигурявана преди това.  

Какъв е размерът на пенсията за гражданска инвалидност?  

Сумата, която ще получавам е еднаква по размер за всички пострадали като мен лица. Размерът на пенсията се определя в съотношение със социалната пенсия за старост, която от 01.07.2017 г. е 120,98 лв. От значение е и степента на загубената работоспособност:

 1. ако инцидентът е довел до трайно намалена работоспособност над 90% ще получавам 150 % от социалната пенсия за старост.
 2. в случай на намалена работоспособност от 71% до 90% – 140% от социалната пенсия.
 3. при степен на увреждане от 50% до 70,99% – 115% от социалната пенсия.

Къде и какви по-особени документи трябва да представя?

Трябва да си подам заявлението за получаване на пенсия за гражданска инвалидност в териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес. От мен се изисква копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, което да посочва степента на уврежданията ми. Освен това трябва да представя и документ, който да удостовери обстоятелствата, при които е настъпило заболяването. Ако съм пострадала при изпълнение на граждански дълг, такова удостоверение се съставя от кмета или от упълномощен от него служител. А ако увреждането е настъпило при изпълнение на служебни задължения на орган, то документът ми се издава отново от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи този орган.

Пенсия за гражданска инвалидност или пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест.

За да получавам тази пенсия, не е нуждо да съм осигурявана. Но какво ако съм? Все пак е възможно да работя някъде на трудов договор или да съм самоосигуряващо се лице. В тези случаи, според закона, специфичният начин, по който съм пострадала се приравнява на трудова злополука и се предвижда възможност за отпускане на пенсията като такава за инвалидност поради трудова злополука или профе­сионална болест. В такъв случай ще се при­ложи по-благоприятният за мен режим, т.е. този, при който отпуснатата пенсия ще бъде в по-голям размер.

 • Източници

  Кодекс за социално осигуряване (КСО):

  Чл. 87  – относно предпоставките за получаване на пенсия;

  Чл. 88 – относно размера на пенсията;

  Чл. 88, ал. 2 – относно конкуренцията на двете пенсии.

  Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС):

  чл. 3, ал. 1, т. 6 – относно документите, които се прилагат;

  чл. 3, ал. 1, т. 3 –  относно прилагане на решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Стела Парушева

Стела Парушева

автор

Стела е завършила "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". В момента дообогатява образованието си с магистърска програма за преводачи по бизнес английски в ПУ "Паисий Хилендарски".

Свързани статии