Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Промишлен дизайн – що е то?

Автор:
Промишлен дизайн – що е то?

Благодарение на творческия ми ум съм създал/а уникален външен вид на търговски или занаятчийски продукт. От икономическо значение е мой конкурент да не взима идеята ми. Решавам да регистрирам промишлен дизайн.

Какво предствлява промишленият дизайн?

Промишленият дизайн е видимият външен вид на продукта, т.е. начинът, по който изглежда. Това може да бъде формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинацията от цветове. Важно е продуктът да е създаден по промишлен или занаятчийски начин.

Промишлен дизайн може да бъде и външният вид на част от продукт или композиция, комбинация от продукти.

Например: При телефона промишленият дизайн включва формата, аранжирането на бутоните, самата форма на бутоните и др.

Промишлен дизайн не може да бъде дизайнът на продукт:

 • който не е произведен по занаятчийски или промишлен начин. Например: създал/а съм го само за лично потребление;
 • ако противоречи на обществените или добрите нрави. Например: Има намеци за расова дискриминация;
 • чиито особености са обусловени единствено от техническата функция на продукта. Например: Вдлъбната форма на купа;
 • чиито особености изискват продукта да е свързан с друг, за да изпълнява функциите си. Например: Ключ, който за да функционира, трябва да се вкара в ключалка. Изключение: дизайн, създаден за сглобяване на заменяеми части в едно цяло като например Lego®.

Когато по повод работата ми създам дизайн, то тогава е налице служебен дизайн.

Възможно е и дизайнът да принадлежи на мен и други мои партньори или съдружници. В такъв случай всички притежатели можем да използваме дизайна самостоятелно без да искаме разрешението на останалите. 

Какво се защитава с регистрацията на промишлен дизайн?

Регистрацията може да закриля например дизайн на рисунка, лого, иконка на приложение, опаковка, географска карта, витрина, уеб сайт и др.

Възможно е и регистрирането на дизайн на част от съставен продукт. Съставен е продуктът, чиито части могат да се заменят или добавят. Например – колата. При колата могат да се монтират и демонтират калниците, фаровете, джантите, огледалата и т.н. NB! Важно е частта да е видима при работно състояние на продукта и да е нова и оригинална. Например, може да се регистрира дизайн на автомобилен фар.

Каква е защитата и какви права се дават?

Дизайнът се регистрира с подаване на заявка. След регистрация аз, като притежател на дизайна, мога:

 • да използвам дизайна;
 • да продавам, отдавам под наем, да го продам разсрочено (лизинг) или залагам дизайна;
 • да произвеждам продукта, чийто дизайн съм създал; да го предлагам и излагам на пазара или да го използвам, както и да го внасям или изнасям от страната;
 • да забраня на други хора да използват дизайна в търговска дейност. Ако те го използват в експерименти или за лични потребности, не мога да им забраня да правят това. Не мога да им забраня да използват дизайна и ако те посочват, че източникът съм аз. 

NB! Не мога да забраня използването на продукт на територията на ЕС, чийто дизайн съм регистрирал/а, ако аз съм го пуснал/а на пазара или съм разрешил/а да бъде пуснат. Ако обаче продуктът е подправен или променен, то мога да забраня продажбата му. 

Каква е процедурата за регистрация на дизайн?

Заявката за регистрация на промишлен дизайн подавам в Регистратурата на Патентното ведомство на РБ, по пощата или по факс. Към заявката трябва да прибавя:

 • едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна;
 • документ за платена такса; 
 • пълномощно, когато заявката се подава чрез представител.

NB! Ако желая да регистрирам дизайна ми на европейско ниво, то заявката се подава до Ведомството на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) чрез нашето Патентно ведомство. За регистрация на международно ниво, заявката се подава до Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) пак чрез българското Патентно ведомство. 

NB! Ако Иван създаде свой дизайн през декември 2016 г., а аз създам идентичен на неговия през януари 2017 г. и веднага подам заявление за регистрация, а Иван подаде заявление след мен – моят дизайн ще бъде регистриран. Заявката на Иван ще бъде отхвърлена поради липса на новост и оригиналност. Т.е. приоритет ще се даде не на по-ранно създадения дизайн, а на този, за който най-напред се е подало заявление за регистрация.

При служебния дизайн дизайнът принадлежи на работодателя ми и той трябва да подаде заявката за регистрация. Ако той не го направи в продължение на 3 месеца, аз сам/а мога да подам заявката. Също така имам право на допълнително възнаграждение за изработването на служебен дизайн. Възможно е да се уговоря с работодателя ми, че за автор на дизайна ще се считам аз. Тогава аз притежавам всичките права над промишления дизайн.

След подаване на заявка в срок от 2 месеца Патентното ведомство извършва експертиза и проверява дали дизайнът ми отговаря на всички изисквания. 

Какви са изискванията за успешна регистрация на дизайн?

 1. Дизайнът да е нов. Нов е, когато преди подаването на заявката ми не е известен друг идентичен дизайн в световен мащаб. Идентични са дизайните, ако между тях няма съществена (голяма) разлика.
  Съществува т.нар. гратисен период от 12 месеца преди подаване на заявката. Това означава, че дизайнът ми се счита за нов дори и да е разгласен до 1 година преди да съм подал/а заявката. Например, любители го разгласяват в Youtube видео два месеца преди на подам заявка за регистрация и дизайнът ми вече не е безизвестен. Въпреки това се счита за нов.
 2. Дизайнът да е оригинален.

След успешна регистрация Патентното ведомство ме вписва като автор в Държавния регистър на промишлените дизайни и съставя досие на моя дизайн.

Какъв е срокът на действие на регистрацията?

Правото ми върху създадения от мен дизайн е авторско и само по себе си то е безсрочно. Регистрацията ми позволява да защитя авторското ми право над дизайна за определен период.

Срокът на действие на регистрацията е 10 години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана за три последователни периода от 5 години. Това означава, че защитата на дизайна чрез регистрация може да трае най-много 25 години.

 • Източници

  Закон за промишления дизайн (ЗПД):

  чл. 3 – относно същността на промишления дизайн

  чл. 4 – относно правото на авторство и множеството притежатели на дизайн

  чл. 6 – относно таксите

  чл. 7 – относно досието на регистрирания промишлен дизайн

  чл. 8 – относно Държавния регистър на авторите на промешлен дизайн

  чл. 10 – относно правото на дизайн

  чл. 11, ал. 2 – извън основанията за регистрация

  чл. 12 – относно изискване за новост

  чл. 13 – относно изискване за оригиналност

  чл. 14 – относно гратисния период

  чл. 13а – относно промишлен дизайн на част от съставен продукт

  чл. 15 – относно срок на действие на регистрация и подновяване на регистрацията

  чл. 16 и 17 – относно служебния дизайн

  чл. 19 – относно правата на притежателя на дизайн

  чл. 20 и 21 – относно ограничението на правата върху дизайн

  Раздел II – относно сделки на разпореждане с дизайн

  чл. 31 и 32 – относно подаването и съдържанието на заявката

  чл. 35 – относно приоритета на по-ранно подадената заявка

  чл. 37 – относно експертизата и срок на обработване на регистрацията

  чл. 39 – относно документи и такси да подновяване на регистрацията

  чл. 50 и 53 – относно международната регистрация

  Регламент № 6/2002 относно промишления дизайн на Общността

  чл. 35 – относно подаването на заявка за европейска регистрация на промишлен дизайн

  Директива 98/71/EО относно правната защита на индустриални дизайни (възприета изцяло в ЗПД)

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юрия Марковска

Юрия Марковска

автор

Юрия е завършила Право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. В момента стажува по специалността. Най-много обича да чете книги и да се рови в широко поле от информация, а веднага след това обича морето и кафето. По душа е пътешественик и новооткривател. За нея писането за pravatami.bg е както част от нейното професионално обучение и развитие, така и поредното забавно приключение.

Свързани статии