Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

“Живот” на едно авторско право

Автор:
“Живот” на едно авторско право

Виж как можеш да индивидуализираш един от документите по-долу за своята конкретна нужда:


Случва се, когато търся информация в интернет, да попадна на материали – снимки, статии, музика и други, които сам съм изготвил. Оказва се обаче, че без мое разрешение и без аз да знам, някой е решил да ги използва за лични облаги, поставяйки името си под тях. Възможно е и такива да бъдат обработени без съществени промени и разпространени чрез хартиени издания, телевизия, радио и други. Мога ли обаче да твърдя, че моите произведения и творби са обект на авторско право , какво е времетраенето им и как могат да се наследят?

Каква е продължителността на авторските ми права?

Авторските ми права върху моите произведения се запазват докато съм жив, а моите наследници могат да ги наследят и упражняват до 70 г. след смъртта ми. При произведения, създадени с помощта на други автори, срокът от 70 години започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.

След смъртта ми, до изтичане на срока за закрила на неимуществените ми авторски права, те се упражняват от наследниците ми.

 • За анонимните и псевдонимни произведения авторското право продължава 70 години след разглеждането им за първи път. Ако в този срок авторът стане известен, или ако псевдонимът не буди съмнение относно неговата личност, се прилагат посочените горе условия за неимуществените права.
 • За компютърни програми и бази данни, създадени от мен в рамките на трудовото ми правоотношение, ако не съм уговорил друго, авторското право върху тях, принадлежи на работодателя ми. И продължава 70 години след разгласяването им.
 • За филм или друго аудио-визуално произведение авторското право продължава 70 години след смъртта на последния преживял измежду режисьора, сценариста, оператора, автора на диалога и автора на музиката, ако тя е била създадена специално за филма.
 • За енциклопедии, периодични издания, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали,  авторското право продължава 70 години след разгласяването им. Ако в този срок се установи авторът, срокът за запазване на правата тече докато е жив или до 70 години след смъртта му.
 • За произведения, които се публикуват на томове, части, броеве или епизоди, срокът се изчислява за всеки от тях поотделно.

ВАЖНО: Началото на сроковете, посочени горе, започва да тече от 1 януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта ми или годината, в която съм създал, съответно разгласил или публикувал произведението.

Кой наследява авторското ми право?

След смъртта ми авторските ми права преминават върху моите наследници. Периодът за упражняване на тези права продължава до изтичане на срока на времетраенето им.

Ако нямам наследници или те починат, без да оставят свои наследници, преди изтичането на срока на времетраене, авторското право преминава върху държавата. Тя го упражнява до изтичане на срока от 70 години чрез Министерството на културата.

Как се използва произведението ми след изтичане на срока на времетраене?

След изтичане на срока на времетраене на авторското ми право, произведенията могат да бъдат използвани свободно при условие, че не се нарушават следните права:

 • Не се изменя името ми, псевдонимът ми или друг идентифициращ авторски знак. Те трябва да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на моето произведение.
 • Да се запази целостта на произведението ми и да не се извършват никакви промени в него, както и всяко друго действие, което би могло да наруши законните ми интереси или личното ми достойнство.

Моите произведения могат да бъдат използвани съобразно посочените горе условия безсрочно, но след изтичане на срока на времетраене на авторското ми право.

Министерството на културата следи за спазването на тези права и по изключение може да разреши  промени в произведението.

ВАЖНО: В днешно време се забелязва тенденцията за копиране и сваляне на авторски материали (снимки, статии, видео записи, музика и др.), разпространени в интернет пространството (сайтове, блогове и др.). За да избегна злоупотреба с авторските ми права върху тези произведения, е добре да предприема предварителни защитни мерки. Те може да се разделят на правни мерки  (напр. подписване на договор за предоставянето на авторските ми права и условията за ползването им) и технически мерки като:

 • криптиране на материалите;
 • контрол на достъпа или използване на системи за условен достъп, свързани с проверка на личността на ползвателя;  възможността за четене на съдържанието, но не и принтиране на файлове и други;
 • поставяне на воден знак върху произведенията;
 • обозначение на авторското ми право в мета тагове (част от html документа, в които се съдържа информация) и други.


Виж как можеш да индивидуализираш един от документите по-долу за своята конкретна нужда:

Актуализира: Емил Махлелиев

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии