Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Злоупотреба с aвторските ми права! Ами сега?*

Автор:
Злоупотреба с aвторските ми права! Ами сега?*

Случва се, когато търся информация в интернет, да попадана на материали – снимки, статии, музика и други, които сам съм изготвил. Оказва се обаче, че без мое разрешение и без аз да знам, някой е решил да ги използва за лични облаги, поставяйки името си под тях. Възможно е и такива да бъдат обработени без съществени промени и разпространени чрез хартиени издания, телевизия, радио и други. Мога ли обаче да твърдя, че моите произведения и творби са обект на авторско право, кога са налице злоупотреби с него, и към кой мога да се обърна за помощ?

Кога е налице злоупотреба с авторските ми права?

Авторските ми права са нарушени в следните случаи:

 • възпроизвеждане/разпространяване на видеоносители със записани на тях мои филми или други аудио-визуални произведения или изпълнения;
 • възпроизвеждане/разпространяване на звуконосители със записани на тях мои произведения, изпълнения или звукозаписи;
 • организиране на публично прожектиране на мои филми и други аудио-визуални произведения без знанието и разрешението ми;
 • излъчване по безжичен път, предаване или препредаване по кабел на мои произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения или радио- или телевизионни програми;
 • издаване, възпроизвеждане или разпространяване на издадени от мен произведения;
 • притежаване на компютърна програма, изработена от мен, като лицето знае или предполага, че това е незаконно;
 • възпроизвеждане, съхраняване в паметта на компютър, разпространяване или използване по друг начин на мои компютърни програми, без мое знание и разрешение;
 • възпроизвеждне/разпространяване на произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти, фотографски произведения и такива, създадени по  аналогичен начин;
 • запаметяване под цифрова форма в електронен носител на мои филми или други аудио-визуални произведения, музикални произведения, изпълнения и техни записи;
 • предлагане по безжичен път или по кабел достъп на неограничен брой лица до мои произведения.

Какви са наказателните последици при злоупотреба на авторските ми права?

 • Най-честите наказания са: глоба или имуществена санкция в размер от 2 000 до 20 000 лева, а предметът на нарушението, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.
 • Ако лицето, злоупотребило с авторските ми права, извърши повторно или многократно посочените по-горе нарушения в 1-годишен срок от налагане на предишното му наказание, глобата или имуществената му санкция е от 3 000 до 30 000 лева.
 • При системни нарушения (извършени повече от 3 пъти) мястото, в което те се извършват, като магазин, студио, заведение, киносалон, театър, седалище на търговец и други подобни, се запечатва за срок от 3 до 6 месеца.

Как да се защитя, ако се злоупотребява с авторските ми права?

Трябва да подам сигнал за злоупотреба на авторските ми право до Дирекция „Авторско право и сродните му права” при Министерство на културата, която да  извърши  проверка за установяване на нарушението.

Как се наказва виновникът:

С акт, съставен след извършване на проверка, а въз основа на него се издава наказателно постановление.

Кой  налага и кога се изпълнява административното наказание?

Наказателните постановления се издават от министъра на културата, или от упълномощено от него длъжностно лице. Глобатa или имуществената санкция се изпълняват доброволно в 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление или решението на съда, с което са наложени. След влизането в сила на наказателното постановление иззетите произведения, отнети в полза на държавата, се предават за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.

Мога ли да поискам обезщетение при нарушаване на авторските ми права?

Мога да подам иск за обезщетение срещу лицето, злоупотребило с авторските ми права. Обезщетение ми се дължи за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. Искът подавам до oкръжния съд. Мога да предявя и други видове искове, свързани с установяване на самото нарушение; изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението ми и други.


Виж как можеш да индивидуализираш един от документите по-долу за своята конкретна нужда:

* От рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализира Лора Терзиева.

 • Източници

  § Закон за авторското право и сродните му права:

  чл. 2, ЗАПСП – относно възникването на авторското право;

  чл. 3, ЗАПСП – относно обектите на автосрко право;

  чл. 4, ЗАПСП – относно изключенията от обектите на авторското право;

  чл. 5, ЗАПСП – относно носителя на авторско право;

  чл. 8, ЗАПСП – относно съавторство;

  чл. 15, ЗАПСП – относно неимуществените права върху обекти на авторско право;

  чл. 18, ЗАПСП – относно имуществените права върху обекти на авторско право;

  чл. 94 – чл. 96е, ЗАПСП – относно защитата на авторските права;

  чл.97 – чл. 98г, ЗАПСП – относно наказанията.

  § Министерство на културата – Дирекция “Авторско право и сродни прва”.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии