Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Изпращане на писма и пратки чрез Български пощи

Автор:
Изпращане на писма и пратки чрез Български пощи

Колкото и да напредват технологиите, понякога на всички нас ни се налага да използваме “ретро” модела на изпращане на писма и пратки, а именно чрез Български пощи.

Пощенските услуги се делят на универсалниКогато искам да изпратя пратка, то това е универсална пощенска услуга, стига да попада в параметрите по-долу. Към всяка една пратка мога да добавя и допълнителна услуга “препоръка” или “обявена стойност”. Когато добавя “препоръка”, това означава, че писмото ми ще бъде връчено на посоченото от мен лице. Ако избера “обявена стойност”, то както пощенските служители, така и получателя ще знае колко струва пратката, а ако пратката погине, то ще мога да търся отговорност от пощенските служби. Универсалните пощенски услуги включват следните видове пратки:

 • кореспондентски пратки до 2 кг – например писма, пощенски картички);
 • малки пакети до 2 кг;
 • печатни произведения до 5 кг;
 • секограми до 7 кг;
 • пощенски колети до 20 кг, като тук няма значение дали предметите вътре са със или без търговска стойност.”

и неуниверсалниМога да използвам пощенските услуги за:

 • пряка пощенска реклама – например флаери, каталози и други рекламни материали;
 • доставяне на съобщения, като телеграми;
 • пощенски парични преводи;
 • куриерски услуги

Трябва да знам, че “Български Пощи” ЕАД има лицензи да извършва всички видове пощенски услуги:

 • доставя пощенски пратки;
 • доставя съобщения (например телеграма);
 • извършва куриерски услуги;
 • извършва пощенски парични преводи.

Какво мога и не мога да изпращам по пощата?

За да изпратя нещо по пощата, то неговите физически и технически параметри трябва да позволяват пренасянето му чрез пощенската мрежа. Има и определени ограничения за предметите в пощенските пратки. Те са свързани със сигурността на служителите и със запазването на останалите пратки от погиване.  За определени предмети  е абсолютно забранено поставянето им във вътрешни и международни пощенски пратки. Забранено ми е да изпращам като пощенска пратка:

 • наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
 • оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни и запалителни вещества и предмети;
 • субстанции, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
 • религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
 • движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
 • акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове.

 

А за други е разрешено, но при определени условия. Ако съм обявил стойността на пратката, то ще мога да изпратя по пощата:

 • монети;
 • банкноти;
 • парични знаци;
 • чекове за пътуване;
 • предмети, представляващи ценност за подателя;
 • платина;
 • злато;
 • сребро;
 • обработени или необработени скъпоценни камъни;
 • други ценни предмети.

е разрешено, но при определени условия.

Ако искам да изпратя пратка в чужбина, то трябва да проверя дали предметът, който искам да изпратя, не е забранен в страната, където искам да го изпратя. Ако се съмнявам, че предметът, който искам да изпратя, може да е забранен, то най-добре да се консултирам с пощенски служител. Без значение дали пратката ми е за страната или чужбина, ако служителят се усъмни, че има забранени предмети или вещества в моята пратка, той може да изиска от мен като подател съгласие за извършване на проверка. Проверката трябва да бъде извършена през работното време на съответната пощенска станция на “Български Пощи” ЕАД. Ако откажа, то няма да ми приемат пратката.

ВАЖНО! Ако не спазя горните изисквания и поставя в пратката си предмети или вещества, забранени от закона, мога да бъда наказан с глоба в размер от 500 до 5000 лева. Независимо от глобата, аз мога да нося наказателна отговорност за някои субстанции.

Кога мога да използвам универсални услуги и кога куриерски услуги?

За моята пратка мога да използвам и куриерските услуги на пощата. Има два варианта. Първият е, ако искам да се възползвам от допълнителните удобства ”Освен по-голяма бързина и надеждност, към куриерските услуги на пощата може да се добавят и някои от следните услуги:

 • доставяне на пратки с фиксиран час;
 • доставяне на пратки с обемно тегло;
 • доставяне на пратки с доставка за 2 часа, ако се доставя в същото населено място, от където е изпратена;
 • събиране от адреса на подателя;
 • доставяне до определена дата;
 • възможност за смяна на направлението и получателя в движение;
 • уведомяване на подателя за получаването на пратката;
 • персонални услуги “при поискване” или “по договор”.

на куриерската услуга. Също така, ако параметрите на предмета надхвърлят параметрите за универсалната пратка, то аз няма да мога да използвам универсалната услуга, а ще трябва да използвам куриерските услуги на пощата. Тези услуги се извършват от специализираното поделение “ИМС/Булпост” на “Български пощи” ЕАД. По всяко време мога да проверя къде се намира моята препоръчана пратка, колет или куриерска пратка  тук.

ВАЖНО! Когато изпращам документи по пощата, е добре да го направя с препоръчано писмо с обратна разписка. По този начин ще мога да докажа кога съм изпратил пратката и дали съм спазил срока.

Какво са пощенските парични преводи?

Мога да изпращам и получавам пари по пощата. Тези услуги се ползват доста често за превеждане на пенсии, но може и да искам да изпратя на някой мой роднина пари в страната или в чужбина. Трябва да внимавам на кого изпращам парите. Ако все пак объркам получателя, то имам възможност да се поправя, но само ако още не е изплатена сумата. За целта трябва да подам писмено заявление “С това писмено заявление аз мога да поискам от пощата:

 • да ми върнат парите без да ги изплащат на получателя;
 • да оправя данните за получателя, например име, адрес;
 • да сменя получателя;
 • да удължат срока за съхранение на обикновените пощенски парични преводи в пощенските служби с 15 дни;

до пощенската служба, от която съм изпратил парите. Когато изпращам пари в страната, то трябва да изпиша данните в документа на кирилица. Ако изпращам в чужбина, трябва да използвам латински букви. 

Има два вида пощенски преводи – обикновени “Те могат да бъдат изтеглени от получателя до 12 часа от момента на изпращане и експресни “Те могат да бъдат изтеглени от получателя до 6 часа от момента на изпращане.

Щом получи известие, че парите са изпратени, получателя има на разположение 20 дни да ги изтегли. Без значение от вида на услугата, получателя винаги трябва да се легитимира с документ за самоличност, ако иска да изтегли парите. Пощенският служител трябва да запише трите имена, адрес и ЕГН на лицето, което тегли. Така ще може да се докаже кой е изтеглил, а ако съм объркал получателя и съм изпратил на някой друг, то аз ще мога да си търся парите с иск за неоснователно обогатяване. Ако получателят няма възможност да отиде на място в пощенската станция, за да изтегли обикновен паричен превод, той може да поиска от “Български Пощи” ЕАД да му бъдат преведени парите по банкова сметка. Също така, той може и да упълномощи някой друг да изтегли парите, но стига те да са по-малко от 600 лв. – 10% от максималния размер за пощенските парични преводи.

Правото е в съавторство с Виолина Григорова.

 • ИЗТОЧНИЦИ

  Закон за пощенските услуги (ЗПУ):

  чл. 3 – относно съдържанието на пощенските услуги

  чл. 6, ал. 1 – относно физическите качества на пратката

  чл. 34 – относно универсалната пощенска услуга;

  чл. 38 – относно неуниверсалните пощенски услуги;

  чл. 90 – относно забраната за някои вещества и предмети;

  чл. 91 – относно забраната за някои вещества и предмети с международен договор;

  чл. 92 – относно правото на проверка;

  чл. 102 – относно глобата при неспазване на чл. 90, чл. 91, чл. 92;

  1, т. 5 – относно определението за пратка;

  1, т. 8 – относно определението за колет.

  Общите условия на договора с потребителите на куриерски услуги, извършвани от специализираното поделение ИМС/Булпост на “Български пощи” ЕАД

  ОУ на договора с потребителите за универсалната пощенска услуга и пощенски парични преводи, извършвани от “Български пощи” ЕАД

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Людмил Иванов

Людмил Иванов

автор

Завърших "Финанси" във ВТУ и към момента съм последен курс на специалност "Право" пак там. Интересите ми са насочени предимно в сферите, където се преплитат двете специалности.

Свързани статии