Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Увеселителни паркове – устройство, безопасност и технически изисквания

Автор:
Увеселителни паркове – устройство, безопасност и технически изисквания

От малък си падам по “силните усещания” – скачал съм с парашут, карам мотор, имам кану. За да поддържам адреналина и като дете, и сега посещавам увеселителни паркове – скоростта, изненадите и емоциите ме карат да се чувствам пълноценен.  

Има ли правила за устройството, безопасността и техническите изисквания, на които да отговарят съоръженията, поставяни в увеселителни обекти? Време е да разбера!

Какво е добре да знам за увеселителните паркове?

Съоръженията, поставени в увеселителни паркове (законът борави с понятието “увеселителни обекти”) се разделят на категории в зависимост от възрастовата група на потребителите и степента на опасност (напр. скоростта, която развиват съоръженията). Те биват:

  • първа категория (екстремни) – за лица над 10 години;
  • втора категория (семейни) – предназначени за лица над 10 години и със скорост и ускорение, по-малки от тези на първата категория;
  • трета категория (детски) – предназначени за деца до 10 години.

Друго установено в закона деление е с оглед на това как се управляват съоръженията (ръчно, механично, електронно).

За всяко съоръжение в увеселителния обект, собственикът/ползвателят трябва да поддържа и съхранява техническа документация, включваща основните технически данни на съоръжението; инструкции за безопасната експлоатация, за задължителните периодични прегледи, за периода на подмяна на съставните части; протоколите от извършените изпитания на съоръжението за безопасност. Част от документацията е и паспортът на съоръжението (в него се съдържа информация относно наименование, категория и общи данни, право на собственост, описание на съоръжението, разрешение за пускане в действие, задължителни прегледи, извършени планови и извънпланови ремонти, планови технически прегледи, регистрирани аварии и злополуки, регистрирани монтажи)

Как се осигурява безопасността ми като потребител?

Теренът, върху който се организират увеселителни обекти се определя от общината въз основа на подробния устройствен план, като за поставяне на съоръженията е необходимо разрешение от главния архитект на общината. (То се издава въз основа одобрената подробна ситуационна схема и представените паспорти на всяко съоръжение)

Увеселителният парк трябва да бъде изграден въз основа на подробна ситуационна схема, изготвена от технически правоспособно лице (машинен инженер, електроинженер, строителен инженер или архитект), като това изискване е въведено  с цел да не се застрашава живота и здравето на потребителите вследствие на рискове, свързани с експлоатацията на съоръженията.

На подробната ситуационна схема трябва да бъде обозначена определена  информация: видовете съоръжения и начинът на тяхното задействане, точните места на всяко от съоръженията, маршрутите за преминаване, напускане и евакуация, всички необходими временни ограждения и прегради за предотвратяване на неразрешен достъп и за ограничаване на достъпа, системата за електрическо захранване, броят и местата за пожарогасители, негоримите контейнери за отпадъци).

Важно! Ситуационната схема трябва да е на разположение на районната пожарна служба, на общината, на територията на която се поставят съоръженията – за да могат при необходимост пожарникарите да реаргират ефективно.

Важно! Минимум един изход и един достъп на увеселителния обект трябва да са подходящи за инвалидни колички.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии