Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Прекратяване на производство по ликвидация

Автор:
Прекратяване на производство по ликвидация

Бизнесът не вървеше и със съдружниците взехме решение за прекратяване на търговското дружество. Стартира производство по ликвидация. През това време обаче нещата на пазара се раздвижиха и започнахме да съжаляваме. За щастие не бяхме разпределили имуществото, имаше обратен път назад. Взехме единодушно решение за прекратяване на производството по ликвидация и продължаване на дружеството. Кога се стига до прекратяване на ликвидацията и кога е възможен “рестарт” на дейността?

Производството по ликвидация се прекратява, когато e:

  • изпълнило целите си – довършени са текущите сделки, събрани са вземанията, осребрено е имуществото, удовлетворени са кредиторите, каквото е останало е разпределено между нас съдружниците, търговското дружество (ТД) се заличава и престава да съществува;
  • влязло в сила на решение за откриване на производство по несъстоятелност;
  • взето решение за преобразуване на ТД
  • взето решение за продължаване дейността на ТД.

В последните две хипотези производството по ликвидация завършва не с един очакван край, а с едно ново начало – било то по старому или чрез разпределение на дружественото имущество в други дружества.

Важно! Има много важни особености в това производство и винаги е добре да работя със специалисти – мога да пусна запитване на тази страница и да получа съдействие.

Кога можем с останалите съдружници да се разберем за “рестарт” на търговската дейност и прекратяване на производството по ликвидация?

За съжаление, не винаги е възможен обратен път назад. Законът разрешава да вземем решение за преобразуване или продължаване на ТД само когато започването на ликвидация е било плод на наша воля. Т.е. в случаите на доброволна ликвидация, напр. при взето решение от общото събрание за такава.

Важно! Когато ТД е прекратено по принудителен ред, с решение на съда или акт на контролен административен орган, връщане към дейността не е възможно.

Законът допуска едно единствено изключение – когато съдът е постановил решение за прекратяване на ТД въз основа на искане на прокурора поради липса на вписан в търговския регистър (ТР) управителен орган на дружеството (при дружество с ограничена отговорност (ООД)управител в продължение на 3 месеца; при акционерно дружество  (АД)  – член на съвет в срок от 6 месеца). Ако такова вписване бъде направено по време на съдебния процес, делото следва да бъде прекратено и нашето ТД да продължи дейността си.

Какви конкретни действия трябва да извършим, за да стопираме и рестартираме?

 1. Първо, необходимо е на заседание на общото събрание да вземем решение за продължаване на активна търговска дейност с предвиденото в закона мнозинство. (При АД е достатъчно мнозинство ¾  от представения на заседанието капитал. При останалите търговски дружества е необходимо единодушие на съдружниците – дори един да е “контра”, продължение не може да има.) На заседанието трябва да изберем нови управителни органи, тъй като по време на ликвидацията управителни функции изпълнява ликвидаторът.
 2. Второ, трябва да е останало дружествено имущество – да не е започнало изплащане на ликвидационните ни дялове чрез окончателно разпределяне на това, което останало след удовлетворяване на кредиторите. При капиталовите ТД трябва да е останало имущество, което покрива минималните законови изисквания за размер на капитала – при  ООД 2 лв., при АД 50 000 лв.
 3. Трето решението за връщане на дружеството “в играта на пазара” се вписва в ТР от ликвидатора, след което се прекратяват неговите правомощия.

Важно! При прекратяване на ликвидацията поради преобразуване е необходимо освен решение за продължаване на дружеството, да се вземе отделно решение за самото преобразуване. Разликата е в необходимото мнозинство. (При преобразуване е необходимо следното мнозинство: при персонални ТД – единодушие; при ООД – ¾ от целия капитал; при АД – ¾  от представения на заседанието капитал.)

Последици от връщането към активна търговска дейност на дружеството – какви са те?

 • възобновяват се функциите на ръководния орган в пълен обем;
 • избраните нови управителни органи поемат властта от ликвидатора, чиито правомощия се прекратяват;
 • платеното на кредиторите в производството по ликвидация не подлежи на връщане, тъй като е дадено в изпълнение на изискуеми задължения на ТД;
 • дадените обаче обезпечения във вр. със спорни или условни вземания,  както и вложеното в банка по отношение на непредявени вземания или вземания с ненастъпил падеж отпадат; те се дават, за да може да се пристъпи към разпределение на имуществото, а тъй като такова не се извършва, гаранциите са лишени от правно основание – с продължаване на ТД пречките по отношение на удовлетворяване на кредиторите се премахват (повече за правата на кредиторите в производството по ликвидация мога да намеря тук);
 • възстановявам правата си на съдружник/акционер в пълен обем, напр. ще имам отново право на част от печалбата.

 • Източници

  Търговски закон (ТЗ):

  чл. 261а ТЗ – относно преобразуване на ТД в ликвидация;

  чл. 262п ТЗ – относно необходимото мнозинство за преобразуване на ТД;

  чл. 274 ТЗ – относно продължаване на ТД в ликвидация;

  чл. 611, ал. 3 ТЗ – относно преминаването от производство по ликвидация към производство по несъстоятелност.

  Антонова, А. Ликвидация на търговски дружества. С.: Сиела, 2012.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии