Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какви маневри мога да правя докато шофирам?

Автор:
Какви маневри мога да правя докато шофирам?

Обожавам радостта от шофирането. Като млад отивах с мотора на някой полигон и правех каквито ми хрумне, понякога и не особено безопасни маневри. На пътя обаче, сред другите участници в движението, винаги съм бил съвестен и отговорен шофьор. Какви са основните правила, от които всеки един от нас трябва да се ръководи при извършването на маневри?

Общи правила, или какво не трябва да забравям по никакъв начин, докато шофирам?

Абсолютно никога и в никакъв случай не трябва с поведението си да създавам опасности и пречки за движението и да поставям в опасност живота и здравето на хората на пътя, напротив трябва да бъда внимателен и предпазлив към останалите участници в движението и особено към по-уязвимите от тях, каквито са децата и възрастните хора. Не трябва и да изхвърлям или оставям на пътя предмети или вещества, застрашаващи движението, напр. лесно запалими вещества или режещи предмети.

Какво трябва да знам при извършването на маневри?

Преди да започна маневрата, трябва:

 • да се убедя, че няма да създам опасност за участниците в движението, които се движат след мен, преди мен или минават покрай мен, и
 • да се съобразя с тяхното положение, посока и скорост на движение;
 • ако маневрата, която ще извършвам е свързана с навлизане изцяло или частично в съседна пътна лента, трябва да пропусна пътните превозни средства, които се движат по нея.
 • преди да завия или да започна каквато и да е маневра, свързана с отклонение встрани, трябва да подаде ясен и достатъчен за възприемане сигнал. По принцип това става като подам мигач, но ако превозното средство, с което се движа няма светлинни пътепоказатели или те са повредени – с ръка.

Важно! Не трябва да изключвам мигача през цялото време докато извършвам маневрата. Ако подавам сигнала с ръка, мога да спра непосредствено преди започване на маневрата. Като допълнителен сигнал мога да използвам и превключването на светлините.

Какви са правилата при завиване надясно или наляво?

Ако искам да завия надясно, трябва да направя това от най-дясната пътна лента по посока на движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответна посока – от лента, предназначена за завиване надясно. Ако обаче радиусът на завиване на превозното средство, което управлявам е по-голям от радиуса на завоя, мога да започна да завивам и от друга част на платното за движение, но в този случай съм длъжен да пропусна превозните средства отдясно. Ако светофарът свети червено мога да завия надясно само при наличие на съответен пътен знак или светлинен сигнал, който ми разрешава това, но преди това трябва да пропусна пешеходците и да се уверя, че пътят е свободен за преминаване.

Ако искам да направя ляв завой, следва да извърша това от най-лявата пътна лента по посока на движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответна посока – от лента, предназначена за завиване наляво. Ако навлизам в път с двупосочно движение трябва да направя това така, че да навляза по възможно най-краткия път в дясната част на платното за движение. Длъжен съм да пропусна и  насрещно движещите се превозни средства.

Независимо дали завивам наляво или надясно, ако искам да навляза в крайпътна територия, напр. двор, гараж, паркинг, бензиностанция и т.н., съм длъжен да пропусна пътните превозни средства и пешеходците, движещи се по пътя, който напускам. Ако излизам на път от крайпътна територия съм длъжен да пропусна пешеходците и пътните превозни средства, които се движат по този път.

Обратен завой и движение назад – кога, как и къде?

Мога да направя обратен завой единствено и само наляво и то от най-лявата пътна лента по посока на движението. В този случай съм длъжен да пропусна насрещно движещите се пътни превозни средства.

Важно! Забранено е да завивам наобратно на пешеходна пътека, железопътен прелез, мост, надлез, в тунел, в подлез, при ограничена видимост или при намалена видимост под 50 метра.

Преди да започна движение назад, съм длъжен да се убедя, че пътят зад мен е чист и няма да създам опасност или затруднения за останалите участници в движението. По време на движението си назад съм длъжен още непрекъснато да наблюдавам пътя зад мен, а когато това е невъзможно, да осигуря лице, което да ми сигнализира за евентуална опасност.

Безопазно изпреварване

Изпреварването е сред маневрите, при които стават най-много катастрофи на пътя, затова трябва да съм особено внимателен, когато изпреварвам и да знам без грешка правилата за това. А те са:

 • пътните превозни средства се изпреварват винаги и единствено от лявата им страна;
 • длъжен съм преди да подам сигнал за намерението ми, да се убедя, че не ме изпреварва друго превозно средство и че движещото се след мен превозно средство или това, което ще изпреварвам, не е подало сигнал за изменение на посоката си на движение наляво;
 • след като съм подал сигнал, да се убедя, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване, и че мога да заема място в пътната лента пред изпреварваното превозно средство, без да го принуждавам да намалява скоростта или да изменя посоката на движение;
 • по време на изпреварването съм длъжен да осигуря достатъчно странично разстояние между моето и изпреварваното превозно средство и да се убедя, че като се движа с безопасна скорост, мога да извърша изпреварването за кратко време.

Важно! Забранено ми е да изпреварвам:

 • при ограничена видимост;
 • на кръстовище на равнозначни пътища;
 • на железопътен прелез без бариери;
 • при навлизане в насрещното платно, когато не мога да се върне безпрепятствено в напуснатата от мен пътна лента;
 • пред пешеходна пътека, когато превозното средство, което изпреварвам закрива видимостта към пътеката;
 • пред и върху сигнализирана пешеходна пътека. 

Правила при разминаване

Когато се разминавам с друго превозно средство съм длъжен да осигуря достатъчно странично разстояние между нас. Ако разминаването не може да се извърши безопасно поради наличието на препятствие, напр. паркирани коли, или стеснение на платното за движение, ако моята пътна лента е заета, съм длъжен да намаля скоростта или да спра, за да пропусна насрещно движещите се превозни средства.

Ако се намирам на планински път или на път с голям надлъжен наклон, когато разминаването е невъзможно или е затруднено поради недостатъчна широчина на платното за движение, ако съм в спускащото се превозно средство съм длъжен да спра и да пропусна изкачващото се.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии