Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Компаньонки – правната страна

Автор:
Компаньонки – правната страна

От малка  хората ми казват, че съм много обаятелна. И понеже човек трябва да работи това, за което го е надарил господ, аз реших да използвам способностите си да омайвам и да радвам хората. Станах компаньонка. От начало чувствах несигурност по отношение на дейността, която извършвам, след това намерих отговори на всички мои въпроси.

Какво е “компаньон/ка”?

Законът не дава определение за “компаньон/ка”. В Националната класификация на професиите и длъжностите са поставени в групата на “Друг обслужващ персонал” под код 5162 заедно с камериерите. На база на посочената там информация “компаньон/ка” е лице, което осигурява компания и посещения за различни нужди на клиент срещу заплащане на възнаграждение.

Какви задължения имам като извършващ/а дейността на “компаньон/ка”?

Работата ми като компаньон/ка попада в обхвата на т.нар. патентни дейности или дейности, които подлежат на облагане с патентен данък. Необходимо е оборотът ми за предходната година да не е повече от 50 000 лв. и да не съм регистририран/а по  Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Размерът на патентният данък се определя от общинския съвет с оглед на критерии като броя на населението, големината и икономическото състояние на населеното място, сезонна или постоянна е дейността. Когато патентната дейност не се извършва постоянно на едно място (както е в моя случай), размерът на данъка  се определя с оглед на постоянния ми адрес. В различните зони на едно населено място данъкът също може да е различен. Данъчна декларация по образец е необходимо да подам в общината до 31 януари, а ако в същия срок заплатя дължимия от мен данък ползвам отстъпка от 5%.  Ако не се възползвам от възможността за отстъпка, данъкът си мога да внеса на четири равни вноски в установените от закона срокове (за първото тримесечие – до 31 януари; за второто тримесечие – до 30 април; за третото тримесечие – до 31 юли; за четвъртото тримесечие – до 31 октомври).

 • Задължение за регистрация като самоосигуряващо се лице в териториалното поделение на Националната агенция за приходите (ТП на НАП)

По смисъла на закона аз съм самоосигуряващо се лице, тъй като упражнявам дейност, за която подлежа на облагане с патентен данък. В 7-дневен срок от започване на трудова дейност е необходимо да подам декларация по образец – (Декларация № 1 „Данни за осигуреното лице”) в ТП на НАП. При прекъсване, възобновяване или прекратяване на дейността също е необходимо да подам декларация. Осигурителните си вноски внасям по сметка на ТП в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят – напр. за м. януари плащам до 25-о число на м. феврруари. Минималният ми осигурителен доход зависи от дохода, който съм декларирала. Размерите, предвидени за 2018 г. са: Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 510 лв.

Повече за самоосигуряващите се лица мога да науча тук.

Какви услуги мога да предоставям като компаньон/ка?

Във вече цитираната класификация на длъжностите са посочени примерно услугите, които мога да предоставям като компаньон/ка. Мога да бъда нает/а по различни поводи, като най-важното е клиентът да бъде удовлетворен (както при всеки договор за услуга, разбира се). Ето примерни услуги, които могат да бъдат предлагани от мен:

 • излизане с клиент, който иска да се представи пред приятелите и/или колегите си с привлекателна дама на официално събитие или вечеря;
 • организиране на приятното прекарване на свободното време – напр. интимна разходка сред природата, спортуване, посещаване на заведения;
 • придружаване при пътуване – през лятната почивка, защо не и при командировка;
 • изслушване на проблемите и терзанията на клиента (често човек има нужда да сподели какво чувства с някого);
 • представяне на артистични умения – напр. еротични танци и пеене;
 • забавляване на гостите при провеждане на събирания в дома на клиента и др.

Важно! Компаньонството не е проституция. Сводничеството като склоняване към съвкупление срещу заплащане е престъпление и се преследва от закона. При проституцията водещо е задоволяването на сексуалните потребности на клиента, при компаньонството – най-вече духовните и емоционалните потребности.

Стигало ли се е до секс с клиент? Това е професионална тайна.

Актуализира Петилина Петрова

 • Източници

  Наказателен кодекс (НК):

  чл. 155 и сл. НК – относно проституцията.

  Кодекс за социално осигуряване (КСО):

  чл. 4, ал. 3, т. 1 КСО – относно осигуряването като самоосигуряващо се лице.

  Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):

  чл. 61з ЗМДТ – относно заплащането на патентен данък;

  чл. 61к ЗМДТ – относно определяне размера на патентния данък;

  чл. 61н и 61о ЗМДТ – относно подаването на данъчна декларация в общината;

  чл. 61п ЗМДТ – относно заплащането на данъка.

  Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ):

  чл. 1 – 3 НООСЛБГРЧМЛ – относно осигуряването като самоосигуряващо се лице.

  Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД)

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии