Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво се включва в моето търговско предприятие?

Автор:
Какво се включва в моето търговско предприятие?

Вчера във вестника прочетох, че основният играч на пазара на шоколадови изделия Захарналиев е продал търговското си предприятие на неговия доскорошен конкурент в бранша Сладкарев. Като това е довело до разкриване на тайната рецепта за неговия шоколад, пазена от 1899 г. и скоро ще бъда зарадван като потребител с нови вкусове шоколад. Така разбрах, че всъщност под търговско предприятие не се крие купчина машини и друга най-различна техника, а нещо много повече. Какво законът разбира под “търговско предприятие” научих на pravatami.bg.

Законът дефинира търговското предприятие като …

… съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Това определение може би е понятно за юристите, но не и за лаик като мен. За какви права и задължения става дума? Какво се има предвид под фактически отношения?

Какво се включва в търговското предприятие?

Нека да си представя, че аз съм търговецът. Търговското ми предприятие включва такива права, задължения и фактически отношения, които съм придобил, поел или притежавам във връзка с осъществяваната от мен търговска дейност. То е една динамична, постоянно променяща се съвкупност, тъй като включва именно “резултата” от постоянните ми действия на пазара. Също така то е и онази част от имуществото ми, с която участвам в търговския оборот. Това е важно уточнение, защото например ако съм в брак и сме избрали режим на съпружеска общност, придобитото от мен като съпруг-търговец няма да се включи в нея. Тоест няма да го споделям с половинката ми, освен ако тя не предяви претенции за наличие на принос. Съгласно закона придобитото от мен през време на брака във връзка за  упражняване на търговската ми дейност и включено счетоводно в търговското ми предприятие, е мое лично имущество. При развод обаче половинката ми може да предяви иск, че и се полага част от стойността му, защото е допринесла за неговото придобиване  – например грижила се е за децата и къщата, докато съм бил в офиса, давала ми е „безценни съвети“ как да развия бизнеса си, услужила ми е с безотчетни средства и др.

Важно! Търговско предприятие имат не само лицата-търговци (например едноличен търговец), но и всички останали търговци (дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и др.).

Права

В състава на търговското предприятие могат да се включват както имуществени, така и неимуществени права. Това разделение е условно, тъй като при извършване на сделки с предприятието по необходимост на неимуществените права се прави парична оценка с оглед формирането на общата стойност на търговското предприятие, равна на тази на съставните му части.

Примери за имуществени права от състава на търговското предприятие:

 • собственост върху недвижими имоти като цехове, складове, работилници, гаражи; върху движими вещи като машини за производство, компютри, друга техника и съоръжения;
 • вземания или по-просто казано дължими суми пари – например за отдадени под наем помещения, за извършени доставки на стоки или услуги на клиенти и др.;
 • ипотеки, залози, банкови гаранции, поръчителства във връзка с осъществяваната дейност;
 • членствени права в капиталови търговски дружества например;
 • т.нар. права на интелектуалната собственост като използвания от компанията  ми софтуер, регистрирана търговска марка или пък промишлен дизайн, а защо не и да съм патентовал изобретение или полезен модел, ноу-хау, авторско право върху текст или музика, например създадени специално за рекламата на моята дейност и др.

Примери за неимуществени права от състава на търговското предприятие:

 • правото ми на фирма (наименованието, под което упражнявам търговската си дейност, ако съм регистрирал такава – в посочения от вестника пример “Шоколадово изкушение”;
 • разрешения и лицензии, които са ми издадени за осъществяваната от мен дейност, освен ако в закон не е предвидено обратното.

Задължения

Освен права, в моето търговско предприятие има и задължения. Сред тях са:

 • дължими възнаграждения по трудови договори на работници/служители;
 • задължения към държавата, свързани с работата ми, например данък-сгради;
 • задължения за битови услуги като ток, вода, топло на помещенията, които използвам.

Фактически отношения

Фактческите отношения са такива отношения, които не са свързани с упражняването на права или поемането на задължения. Те не са регламентирани от закона и са свързани с фактическото осъществяване на търговската ми дейност. Могат да бъдат парично оценени на база направени разчети, реализирани приходи и печалба за определен период от време и други статистически данни. Като пример за фактически отношения могат да се  посочат:

 • клиентелата или разбираемо казано – трайната привързаност на група потребители към използването на предоставяните от мен стоки и услуги;
 • трайните отношения с определен кръг доставчици и финансисти (партньорство);
 • специализирането на работниците/служителите в съответната област на пазара, както и преминатите от тях курсове за повишаване на кфалификацията;
 • репутацията на фирмата ми на пазара;
 • търговска тайна или всяка информация за моята търговска дейност, за която не съществува задължение да я оповестявам публично;
 • стратегия за развитие на бизнеса, рекламна дейност;
 • натрупан опит в бранша;

Важно! Посочените примери са често срещани в практиката и създават обща представа за състава на търговското предприятие без претенция за изчерпателност. В конкретен случай е възможно да липсва някой от компонентите на състава – правата, задълженията или фактическите отношения.

Какви правни действия мога да извършвам като  търговец с търговското си предприятие?

С търговското си предприятие мога да извършвам различни разпоредителни действия като да го продавам, залагам, предоставям на лизинг и др. Ако искам, мога и да го даря на някого.

Повече за това как се извършва прехвърлянето на търговското предприятие, както и какви са последиците от прехвърлянето му мога да науча на pravatami.bg.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии