Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво се случва след като продам (прехвърля) фирмата си?

Автор:
Какво се случва след като продам (прехвърля) фирмата си?

Намерих на кого да прехвърля търговското си предприятие и извършихме продажбата по регламентирания в закона ред. Както се казва “a good deal”. Но какви са последиците от сключването на сделката за мен и за моя съдоговорител? Какво следва след продажба на фирмата? 

NB! По-долу е налична полезна информация, но е важно да имам предвид, че продажба на фирма е умно да правя само чрез съдействието на специалисти. Тук мога да пусна запитване и да получа адекватно и бързо съдействие, на добра цена.

Сключихме сделката и сега какво?

Аз продължавам ли да бъда търговец?

Това, че аз съм търговец и прехвърлям търговското си предприятие не означава автоматично, че след сделката вече не съм. Напротив, аз мога да продължа да осъществявам търговска дейност дори и под досегашната си фирма, ако не съм я прехвърлил с предприятието. Дейността ми може да бъде и конкурентна на купувача, стига да не сме договорили някакви времеви ограничения по този въпрос.

Моят съдоговорител става ли търговец?

Както вече споменах, той може да си е търговец при сключване на сделката и просто да разширява дейността си. Ако обаче до този момент той не се е занимавал с търговия, може да си избере да продължи предприятието или да направи с отделните му елементи каквото друго поиска.

Аз продължавам да отговарям за задълженията на търговското ми предприятие и след прехвърлянето – солидарно с новия собственик. Защо?

Солидарността се изразява във възможността кредиторите на задължения, възникнали във връзка с търговското предприятие преди прехвърлителната сделка, да искат изпълненение било от мен, било от него. Законът не посочва, от кого трябва да поискат първо изпълнение, естествено, те ще предпочетат първо този, за който са сигурни, че не е “на червено”. Важно да знам е, че солидарната отговорност е изрично уредена в закона и не може да се изключи с клауза в договора ни.

Важно! Няма значение, дали е трябвало да изпълня съответното си задължение преди или след прехвърлянето на предприятието.

Слава Богу, отговорността ми е ограничена, тоест тя се простира само до размера на полученото от мен по сделката – ако съм продал търговското си предприятие за 70 000 лв., моята отговорност ще е в рамките на тези 70 000 лв. 

Какво можем да договорим?

Между мен и моя съдоговорител?

Законът не поставя никакви забрани по отношение на нашите вътрешни отношения. Например, можем да се уговорим, че ще погасим някое текущо задължение поравно. Би могло също да се разберем аз да изпълня една част от задълженията, а съдоговорителят ми – друга.

Задължение за отделно управление – 6 месеца като защита на кредиторите

В закона е предвидено задължение за моя съдоговорител в продължение на 6 месеца да управлява отделно придобитото от него търговско предприятие, тоест да води самостоятелно счетоводство отделно от това за останалото му имущество.  Той обаче не е ограничен по отношение на извършването на разпоредителни сделки с елементи от предприятието, например да продава продукцията. Отделното управление е защитна мярка в полза както на кредиторите ми преди прехвърляне на търговското предприятие, така и на кредиторите на новия притежател отпреди прехвърлителната сделка. Тази защита е предвидена, защото новият собственик на предприятието поема и възникналите до този момент задължения, свързани с него. Така, ако го нямаше това правило, кредиторите на един търговец в добро финансово състояние могат да се окажат в неблагоприятна ситуация, ако той е придобил едно търговско предприятие, в чийто състав има преимуществено задължения.

В 6-месечен срок от вписването на прехвърлянето в Търговския регистър необезпечените  кредитори (на мен и на моя съдоговорител) могат да искат обезпечение като ипотека върху недвижим имот например, ако вземанията им са парични и са възникнали преди вписването на договора за прехвърляне. Ако не ги получат, вземанията им стават предсрочно изискуемите и те имат привилегия/предимство да се удовлетворят от принадлежащите на техния длъжник права (по отношение на мен – прехвърлителя става дума само за права, които са включени в прехвърленото търговско предприятие).

Помежду си с прехвърлителната сделка или в споразумение с кредиторите не можем да договаряме по-къс или по-дълъг срок от 6 м. При неизпълнение на задължението за отделно управление кредиторите могат да потърсят отговорност от новия собственик (в повечето случаи става дума за търговско дружество – от неговия управителен орган). През 6 м. срок на отделно управление законът също му забранява да извършва обезпечителни сделки с елементи от предприятието.

Изтичането на 6 м. срок не лишава кредиторите от възможността да си търсят дължимото, но те не се ползват от привилегиите, които законът им предостява в срока.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии