Освен личната ми карта и шофьорската  книжка, разполагам и с паспорт. Неговото значение доста намаля с приемането на България в Европейския съюз, но за държави, извън него, паспортът все още е необходимо условие за преминаване на държавните граници. Как се издава и преиздава той?

Паспортът е вид документ за самоличност, наред с личната карта и шофьорската книжка. Специфичното при него е, че е документ, създаден за преминаването на държавните граници и пребиваване извън страната. В общия случай паспортът ми е валиден за 5 години.

Задграничните паспорти са няколко вида, като се различават по цветовете на кориците им – тъмносин е дипломатическият, служебният е масленозелен, моряшкият – морскосин. На мен обаче като обикновен гражданин ми се издава обикновен задграничен паспорт, който е виненочервен.

Как се издава?

  1. Заплащам таксата. За обикновена услуга – 30 дни ще заплатя:
  • Ако съм лице до 14-годишна възраст, таксата е 10 лв. за първи паспорт и 20 лв. за всеки следващ.
  • Ако съм на възраст между 14 и 58 години – 40 лв.
  • Между 58 и 70 – 20 лв.
  • Над 70 години – 10 лв.
  • Ако съм лице с трайно намалена работоспособност и увреждане 50 и над 50 на сто – 3лв.
  • За моряшки паспорт – 40 лв.
  • За служебен паспорт – 45 лв.  (посочените такси са актуални към 01.01.2020)

Таксите се увеличават два пъти, ако съм избрал услуга тип „бърза” и паспортът ще бъде издаден за 3 работни дни, за услуга тип „експресна” таксата се заплаща увеличена 5 пъти, като в такъв случай ще си получа документа след 8 работни часа.