Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата и задълженията ми като прокурист

Автор:
Правата и задълженията ми като прокурист

Ситуацията:

Имам близък приятел, който знае, че в момента съм в затруднено положение и си търся работа. Той ми каза, че ми има доверие и би могъл да ме направи прокурист във фирмата си, т.е. аз да стана представител на същата. Предложението му ми дойде точно навреме и го приех, макар че не съм много наясно какво точно ще се иска от мен. В следващите редове ще имам възможност да се запозная с фигурата на прокуриста и с правата и задълженията, които ще произтичат от това мое ново начинание.

Какво точно представлява прокурата?

Прокуристът е пълнолетно и дееспособно лице, което представлява даден търговец в отношенията му с други лица и  управлява неговия бизнес. Като такъв съм натоварен и упълномощен от търговец (може да бъде не само ЕТ, но и търговско дружество) да управлявам предприятието му срещу възнаграждение. Като прокурист аз трябва да бъда упълномощен с нотариална заверка на подписа и да бъда вписан в търговския регистър. Вписването става по партидата на търговеца и има конститутивен ефект, т. е. едва от момента, в който прокурата бъде вписана в търговския регистър възниква моята представителна власт. Ако междувременно извърша някакво действие от името на търговеца, преди вписването да е факт, то това действие ще се нуждае от потвърждение. Отношенията между мен и търговеца се уреждат с договор. Следователно две са правоотношенията между мен и търговеца: едното – по упълномощителна сделка, другото – възникнало въз основата на договора. По силата на първото правоотношение се снабдявам с представителна власт, а по силата на второто, възникнало от договора – съм длъжен да извършвам действията, за които съм овластен. Възнаграждението, което ще получавам, също се уговаря по силата на договора.

Колективна прокура или множество прокуристи?

Освен на мен, упълномощаването може да бъде дадено и на друго лице. Вариантите са два :

  1. Колективна прокура – когато търговеца ни упълномощава да извършваме действията задължително заедно (Правното действие няма да е извършено валидно, ако не сме взели участие всички. Изисква се общата ни воля. Например при сключване на някаква сделка, в която представляваме търговеца, трябва да подпишем документите колективно – всички прокуристи).
  2. Множество прокуристи – всеки от нас да може поотделно да извършва управителните функции.

Това зависи от избора на търговеца. Но и в двата случая е важно едно – търговецът трябва да посочи кой от възможните варианти избира – на колективна прокура или на множество прокуристи и да впише това обстоятелство в Търговския регистър.

Прокурист може да се назначи и за определен клон. Например търговец със седалище в София, който има клон и в Бургас е твърде ангажиран постоянно да пътува и взема решение да ме назначи като прокурист в клона си в Бургас, тъй като ще бъде  много по – практично за него и бизнеса му.

NB! Като прокурист, се подписвам, като прибавям към фирмата своето име и добавка, която сочи прокурата. Това изискване се отнася до случаите, в които действията предприети от мен се нуждаят от писмена форма. Например, когато сключвам някакъв писмен договор, тази добавка може да бъде осъществена технически по следния начин: чрез означението “прокурист”, “управител” или “като управител”.

Какъв ще бъде обемът на представителната ми власт?

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Мирослава Дудолова

Мирослава Дудолова

автор

Мирослава е родена в гр. Бургас. Завършила е право в Бургаски свободен университет, правоспособен юрист е. Работи от 2 години като сътрудник в адвокатска кантора. Интересува се от вещно, семейно и наследствено право. Владее англииски и руски език, а в средното си образование е изучавала засилено история. Занимавала се е и със застраховане.

Свързани статии