Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Узаконяване на газови и метанови уредби

Автор:
Узаконяване на газови и метанови уредби

Преди няколко години екипирах колата с газова уредба и стана чудна – сигурен и евтин транспорт. От съседа, а после и по телевизията обаче чух, че трябва да мина газовата уредба на нов преглед, защото се водела “изменение в конструкцията на ППС-то”, както и да си сменя талона на колата, което щяло да ми струва цяло състояние. В противен случай ме чакали солени глоби от порядъка на хиляди левове. Вярно ли е това?

NB! Новите правила не касаят МПС-та с фабрично поставени газови уредби.

Според последните промени в законодателството поставянето на газова или метанова уредба в действителност се счита за промяна в конструкцията на превозното средство и ще се наложи да си сменя талона.

Как да си сменя талона?

Ще се наложи да си сменя регистрацията на колата в КАТ, като за целта е нужно следното:

 1. превозното средство;
 2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
 3. документ за самоличност – за физическите лица, ЕИК или код по БУЛСТАТ – за фирмите;
 4. свидетелството за регистрация (голям и малък талон);
 5. документ за валидна застраховка Гражданска отговорност и двустранен констативен протокол за ПТП;
 6. удостоверение за изменение на конструкцията, издадено от сертифициран сервиз;
 7. заплащане на държавна такса от 6 лв.

До кога трябва да си сменя талона?

Правилото, според което поставянето на газова или метанова уредба представлява промяна в конструкцията на ППС-то, е в сила и в момента и следователно за мен важи и задължението да си сменя талона в КАТ. Колкото по-скоро – толкова по-добре.

Какво може да ми се случи, ако не регистрирам газовата уредба в КАТ?

NB! Санкцията за мен, в случай че променя конструкцията на ППС не по установения ред, е глоба в размер от 2000 до 7000 лв.

NB! Забележка: Според информация на сайта на КАТ от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” са поели ангажимента за регламентиране на гратисен период за собствениците на автомобили с допълнително монтирана газова/метанова уредба. Освен това се предвижда удостоверяването на такива уредби да става в пунктовете за годишен технически преглед (ГТП). Новите разпоредби от 02.03.2014 г. в Наредба № Н-3/18.02.2013 г. по отношение на монтирането на газови уредби на автомобилите и тяхната последваща проверка ще касаят само ППС, които се дооборудват с газови уредби след влизане на изискванията в сила. Според същия източник от КАТ няма да налагат санкции на собственици на ППС, които са оборудвали автомобилите си с газови/метанови уредби преди влизане в сила на новите изисквания и които притежават валиден документ за преминат първоначален или периодичен технически преглед.

 • Източници

  § Наредба № Н-3/18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

  чл. 3 от Наредба № Н-3 – относно какво представлява изменение в конструкцията на ППС;

  чл. 20 от Наредба № Н-3 – относно как трябва да се извършва дооборудване с газови/метанови уредби;

  чл. 26 от Наредба № Н-3 – относно създаването на стандартизирани служби, които да контролират поставянето на газови/метанови уредби след 02.03.2014 г.;

  чл. 35 от Наредба № Н-3 – относно правилото, че промяната в конструкцията трябва задължително да се отрази в талона на МПС-то).

  § Наредба № I-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях

  чл. 14, ал. 2 на Наредба № I-45 – относно задължението при промяна в техническите данни при пререгистрация в КАТ трябва да се представи ППС-то;

  чл. 15 на Наредба № I-45 – относно документите, необходими за промяна в регистрацията.

  § ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

  чл. 25 от ТАРИФА № 4 – относно таксата, дължима при промяна в регистрацията.

  § Закон за движението по пътищата (ЗДвП)

  чл. 146, ал. 1 от ЗДвП – относно реда за изменение в конструкцията на МПС-та;

  чл. 178, ал. 1, т. 2 от ЗДвП – относно санкциите за промяна в конструкцията, извършена не по установения ред

  § http://www.kat.mvr.bg/ 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Невена Христова

Невена Христова

автор

Невена е завършила международни отношения в Софийския университет (с магистърска степен) и има магистратура по Международно и европейско публично право от Университета Тилбург в Холандия (2012). Тя има опит като агент ресурси в международна ИТ компания, както и като консултант по европейски проекти. От ноември 2013 г. тя е и автор на pravatami.bg по същите причини – защото вярва, че повишаването на правната култура на българското общество е правилният път напред и иска да участва със знанията и уменията си в неговото проправяне.

Свързани статии