Искам да се забавлявам с приятели навън до късно или ми харесва да се разхождам по празните улици и да гледам как светлините угасват. Това, колкото и приятно да е, може понякога да ми създаде проблеми. Въпросът е наясно ли съм с това как мога да се предпазя на улицата при нападение, какви средства за самозащита мога да използвам, без после аз да понеса вината за това, че съм се защитил.

Какво е нападение?

Нападението е действие (удар, стрелба и т.н.) или бездействие (лекар не оказва помощ на нуждаещо се лице, проснат с разбита глава на тротоара), което поставя в опасност /застрашава/ (някой замахва срещу мен с нож или насочва пистолет срещу мен) или уврежда (ранява) моята личност и / или права (правото ми на собственост – някой се опитва да ми открадне телефона).

Важно! Нападението може да не е насочено пряко към мен, може да е насочено и към друго лице, мой познат или напълно непознат човек, напр. докато си вървя по уличаата, виждам как някакъв мъж дръпва чантата на непозната жена, стояща на спирката, и решавам да помогна, като препреча пътя на крадеца.

Какви права имам при нападение?

  • Да избягам от нападателя си, ако имам тази възможност.
  • Имам право да се отбранявам и да отблъсна нападението, като в тази ситуация мога да причиня на нападателя си вреди.
  • Имам право на съдействие от държавата в лицето на органите на реда, които са длъжни да бдят за опазването на обществения ред и защитата на правата и интересите на гражданите.

Какви средства мога да използвам за самозащита?