Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как става смяна на управител на фирма (ЕООД или ООД)?

Автор:
Как става смяна на управител на фирма (ЕООД или ООД)?

Ако по някакви причини вече не желая да бъда водещото звено в ЕООД или ООД и го чувствам по-скоро като бреме отколкото като привилегия, мога да започна процедура по освобождаването ми от този пост.

По-долу ще науча повече за смяна на управител на фирма, а бързо и качествено съдействие мога да намеря на тази страница.

Как сам да поискам освобождаването си? – първи вариант за смяна на управител

 • Подавам писмено уведомление, адресирано до едноличен собственик на капитала, в случай че съм управител на ЕООД (или до общото събрание на съдружниците, в случай че съм управител на ООД). В това искане трябва да е отбелязано, че желая заличаване на обстоятелството, че съм управител на въпросното дружество от Търговския регистър.
 • В срок до един месец от подаване на искането ми за заличаване като управител на дружеството, дружеството (в лицето на едноличния собственик за ЕООД или общо събрание за ООД) има задължение да заяви за вписване в Търговския регистър обстоятелството, а именно – освобождаване на управителя.

 • В случай че дружеството не спази това свое задължение, аз като управител (след изтичане на този едномесечен срок), мога сам да заявя за вписване обстоятелството. Това се прави в Агенция по вписванията. Необходимо е в Агенцията да покажа писмено уведомление (най-добре под формата на нотариална покана), отправено до дружеството, както и да личи, че от отправяне на уведомлението е минал едномесечния срок.

NB! “Освобождаването” ми като управител се извършва и вписването (че съм управител) се заличава от Търговския регистър, независимо дали дружеството има новоназначен управител или не.

Има и втори вариант, по който дружеството, от своя страна, може да ме освободи като управител.

Всъщност тази процедура (по назначаване на нов управител на мястото на стария) трябва да се извърши от страна на дружеството във всички случаи, ако на сегашния управител “започне да му стяга шапката”.

 1. Започва се със съгласие на съдружниците, взето с мнозинство повече от ½ от капитала (за ООД) или с решение на едноличния собственик на капитала (за ЕООД) за смяна на управител или съответно за назначаване на нов. Решението на общото събрание за избор на нов управител подлежи на едновременно нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието. Възможно е да пропуснем нотариалната заверка, ако в устава на дружеството изрично е записано,че е достатъчно решението да е в писмена форма.
 2. Прави се вписване на новото обстоятелство във всички фирмени документи. (NB! Новото обстоятелство е новото име на новия управител – то трябва да замени името на стария управител из фирмените книжа на дружеството). Това вписване във фирмените документи се прави само в случай, че името на управителя е било вписвано в Учредителния акт на дружеството (ЕООД) или в Дружествения договор (ООД).
 3. Изготвят се няколко нови документи за назначаване на нов управител:
 • договор за управление;
 • Спесимен или т.н. образец от подписа със съгласие за приемане на управление;
 • Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския регистър;
 • Декларация по чл. 142, ал. 1 от Търговския закон;
 • заявление А4, която мога да изтегля от сайта на Търговския регистър;
 • декларация за истинността на заявените обстоятелства – декларация по чл. 13, ал. 4 от закон за търговския регистър;
 • документ за внесена държавна такса, който в случай че всички тези документи се подават на място в Агенция по вписванията, ще бъде връчена след плащане на съответната такса от 40 лв. от банката вътре в Агенцията.

Трябва да се има предвид, че при наличие на електронен подпис всички такси към Агенция по вписванията са наполовина, стига документите да се подадат онлайн.

Съдействие за процедурата мога да намеря тук.

Актуализирал Елица Колева.

 • Източници

  § Търговски закон

  чл. 137, ал. 1, т. 5, ТЗ – относно компетентността на общото събрание на дружество с ограничена отговорност да избира управителя, да определя възнаграждението му и да го освобождава от отговорност;

  чл. 141, ал. 3, ТЗ – относно представянето в търговския регистър на нотарилано заверено съгласие с образец от подпис на управителя на дружеството;

  чл. 141, ал. 4, ТЗ – относно правото овластяването на управителя да бъде винаги възможно за оттегляне и заличаване от търговския регистър;

  чл. 141, ал. 5, ТЗ – относно заличаване на управителя от търговския регистър

  чл. 141, ал. 8, ТЗ – относно ограниченията за заемане на длъжност Управител

  чл. 142, ТЗ – относно забрана за извършване на конкурентна дейност от страна на управителя

  § Закон за търговския регистър

  чл. 13, ал. 4, ЗТР – относно прилагане на декларация за истинността на заявение обстоятелства или за приемане на представените за обявяване актове в регистърното производство

  § Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

  чл. 16а, ал. 1, т. 20, ТДТСАВ – относно размера на таксите, събирани от Агенция по вписвания за вписване на обстоятелства в търговския регистър, подлежащи на вписване за първи път;

  чл. 16а, ал. 2, т. 20, ТДТСАВ – относно размера на таксите, събирани от Агенция по вписвания за вписване на обстоятелства в търговския регистър, подлежащи на вписване за първи път, подадени по електронен път.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии