Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Мерки срещу пране на пари – разкодирани

Автор:
Мерки срещу пране на пари – разкодирани

Пране на пари, “мръсни пари”, “пералня” – все думи, които чувам, но не съм много сигурен в както точно се изразява тази дейност. Знам само, че е доста сериозно престъпление, като мога да нося сериозна отговорност за действията си. Но защо, какво представлява прането на пари и какви мерки се предприемат, за да се предотврати то?

Престъпление!

Прането на пари е престъпление против финансовата система, при което пари и блага с “мръсен” или престъпен прозход, т.е. получени в резултата на престъпна дейност, са предмет на законна финансова операция (банков превод) или сделка с имущество (покупко-продажба на вила на морето например). Целта е парите да бъдат “пречистени” и да им се “придаде вид”, че са получени в резултат на законна дейност.

Какви са мерките срещу изпирането на пари?

За да се предотвратят подобни действия са предвидени редица мерки, сред които:

 • комплексна проверка (например ако съм управител на дружество, което се занимава с недвижими имоти и реша да закупя апартамент, който да се дава под наем, то нотариусът може да иска данни и информация за дружеството, дейността му, произхода на средствата и др.);
 • иденфитициране на клиента чрез събиране, изготвяне и съхраняване на документи и информация като имена, дата и място на раждане, гражданство, ЕГН, постоянен адрес, наименование на фирма, ЕИК, седалище, предмет на дейност и др. (например ако използвам услугите на счетоводна къща да се занимава със счетоводство и заплатите на моите служители, то тя има право да изисква подобна информация, за да ме идентифицира като клиент); 
 • разкриване на информация на компетентните органи за съмнителни операции, сделки и клиенти (ако имам съмнение че парите, които съм получил от продажбата на апартамента си, имат незаконен произход, то трябва да подам сигнал до прокуратурата). 

Кой е задължен да предприема тези мерки и по какъв начин могат да ме засегнат?

Тъй като става въпрос за престъпление против финансовата система, задължение да се следи и да се предотвратят подобни дейности имат:

 • БНБ и всички банки в България,
 • обменните бюра,
 • застрахователите и пенсионноосигурителните дружества,
 • счетоводни къщи, регистрирани одитори,
 • нотариусите, частните съдебни изпълнители и др. 

Аз съм управител на фирма и искам да изтегля кредит от банката, за да инвестирам в строежа на спортно игрище. Банката има задължение да поиска информация за това кой е действителният собственик, какъв е произходът на средствата ми. Аз, от своя страна, не мога да се въздържа и да не й предоставя тази информация.

Подробна информация може да ми бъде изискана и от агенции за недвижими имоти, търговци на едро, ЮЛНЦ, професионални спортни клубове и др. Извън тези случаи, ако имам съмнение за пране на пари, трябва да подам сигнал до компетентните органи. 

Що е то действителен собственик?

В някои случаи като например лоша репутация или дългове, не искам да се разбира, че съм действителния собственик на дадена фирма. При подобни ситуации офшорните фирми позволяват запазване в тайна на собствениците на фирми, които са регистрирани в офшорните зони.

Но ако съм от другата страна (например търгувам на едро с безалкохолни напитки) и искам да сключа голяма сделка с фирма, която ще изнася и продава в чужбина напитките ми, то за мен ще е важно да знам кой стои зад сделката, кой е действителният собственик.

Мога да бъде определен като действителен собственик в дружество, ако:

 • притежавам най-малко 25 % от акциите или дяловете на дружеството, или 
 • упражнявам контрол върху дружеството (т.е. участието ми е важно, защото без мен не могат да се вземат решения за това кой да бъде в състава на дружеството, дали да се прекрати дейността му и др.), или 
 • от мое име се извършва дадена операция, сделка или дейност. 

Ако не може да се установи кой е действителният собственик по някой от горните начини и аз съм на висша ръководна длъжност във фирмата (в пример с безалкохолните напитки аз съм Търговски директор за страната), то отговорност ще нося аз.

Задължително ли е да се знае кой е действителният собственик?

Да! Информация и данни трябва да се публикуват по партидите на дружествата в Търговия регистър и регистъра на ЮЛНЦ или Регистър БУЛСТАТ. 

Важно! Срокът, в който информацията трябва да бъде обявенa е 1 февруари 2019 г. Ако не обява в предвидения срок, че съм действителен собственик или кой е действителния собственик в моята фирма, то ме чака санкция. Тя може да бъде в размери от 1 000 до 10 000 лв, ако съм физическо лице, и от 2 000 до 20 000 лв, когато нарушението е извършено от моята фирма. Размерът на санкция расте ако повторя нарушението или е системно (повече от 3 пъти).

Кой упражнява контрол за мерките против изпирането на пари?

Ако:

 • имам съмнение и/или
 • узная за изпиране на пари и/или
 • узная за пари с престъпен произход,

то трябва задължително да уведомя дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност” преди извършването на операцията или сделката, като забавя нейното изпълнение. В уведомлението трябва посоча максималния срок, в който мога да отложа операцията или сделката. Уведомление трябва да подам и до органите на прокуратурата и полицията, които ще предприемат необходимите действия и мерки.

След като научих някои основни неща за изпирането на пари съм по-подготвен в случай че попадна на такава дейност. Ако имам подобни съмнения за подобни дейности, винаги трябва да сигнализирам компетентните органи.

 • Източници

  Наказателен кодекс (НК):  

  чл. 253 – относно дефиниция за престъплението изпиране на пари.

  Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП):

  чл. 2, ал. 1 – относно дефиция за престъплението изпиране на пари;

  чл. 3 – относно мерките за превенция използването финансовата система за изпирането на пари;

  чл. 4, т. 1, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 28, 29  – относно кои са задължените субекти да прилагат мерките;

  чл. 53, ал. 2 и 4 – относно начина за идентифиране на физически лица;

  чл. 63, ал. 1 и 2 – относно задължението за вписването на действителните собственици по партидите на дружествата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и Регистър БУЛСТАТ;

  чл. 72 – относно задължението за разкриване на информация при пране на пари;

  чл. 108 – относно задължението за упражняване на контрол от Държавна агенция “Национална сигурност”;

  чл. 116, ал. 1, т. 1 и 2 – относно размера на санкциите;

  пар. 2, ал. 1, 2 и 5 от ДР – относно дефицията за действителен собственик;

  пар. 9 от ПЗР – относно срока за вписването на действителните собственици по партидите на дружествата в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и Регистър БУЛСТАТ.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Моника Дафинова

Моника Дафинова

автор

Моника е юрист по образование и мечтател по призвание. За нея Правото е едно предизвикателство в търсенето на баланс между доброто и злото, нечестното и справедливото. Смята, че посредством Правото може да се достигнем до хората и да им дадем възможност да видят и другата, интересната му страна, която е достъпна и разбираема.

Свързани статии