Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Инцидент при пътуване с автобус – какви са правата ми?

Автор:
Инцидент при пътуване с автобус – какви са правата ми?

Обичам да пътувам и прецених, че топлият пролетен уикенд е добра възможност да си направя кратка екскурзия. Реших да пътувам с автобус, все пак дестинацията е до 250 км разстояние в рамките на ЕС. Не рядко се случват инциденти по време на път, затова е важно да знам правата си.

Кой носи отговорност в случай на инцидент при пътуване с автобус?

Инцидентът е непредвидимо събитие, което се случва вследствие на някаква външна сила или човешко действие, и застрашава живота и здравето на хората или тяхното имущество. Автобусният превозвач трябва да предлага безопасни услуги. Затова той отговаря за всяко увреждане – телесно или психическо, което претърпя в следствие на злополука по време на моето пътуване. Това важи, ако претърпя увреждане, докато съм в автобуса, ако се качвам или слизам от него или ако е предизвикано, докато се товарят или разтоварват багажите от него. 

Превозвачът носи отговорност също и ако багажът ми бъде повреден.

Какви са правата ми при инцидент по време на пътуване?

В момента, в който предам багажа си на превозвача, той започва да носи отговорност за него. Ако багажът ми бъде повреден или липсва, имам право на обезщетение в размер до 1000 лв.

Ако използвам инвалидна количка или друго помощно средство за придвижване, и то бъде загубено или повредено, мога да бъда обезщетен от превозвача или управителя на автогарата. Обезщетението е равно на стойността на замяната или ремонта на помощното средство, което използвам. 

Ако по време на пътуването си претърпя телесно увреждане, имам право на обезщетение, а ако настъпи смърт, това право преминава върху моите наследници. Превозвачът трябва да има задължителна застраховка “Злополука”. Тя се сключва срещу рискове за здравето и живота на пътниците.

За да получа обезщетението, предоставям на застрахователя следните документи: 

 1. писмено искане;
 2. билет, карта или друг документ в оригинал, който доказва, че съм пътувал;
 3. акт за злополука, съставен от превозвача;
 4. болнични листове;
 5. други документи, които  поиска от мен застрахователят (напр. писмени обяснения).

Ако съм претърпял физическо увреждане, получавам лично обезщетението. В случай на смърт, обезщетение получават моите наследници. Те трябва да представят същите документи, но придружени с акт за смърт.

Как мога да защитя правата си?

На първо място, бих могъл да подам жалба до превозвача. Това мога да направя в 3-месечен срок от превоза, т.е. пътуването. До 1 месец трябва да получа отговор от превозвача дали жалбата ми е основателна, все още се разглежда или е отхвърлена. Окончателен отговор по жалбата мога да очаквам в срок до 3 месеца от момента, в който съм я подал.

Друга възможност да защитя правата си е да подам жалба до Комисията за защита на потребителите в писмена форма или по електронен път. Внимание! Ако подам анонимна жалба, тя няма да бъде разгледана. Ако не е нужно извършването на проверка, мога да получа отговор на жалбата си в 14-дневен срок, а в останалите случаи ще ми отговорят в едномесечен срок. Взетото решение по моята жалба трябва да ми бъде съобщено в 7-дневен срок.

Разбира се, винаги мога да предявя иск пред съд в срок 1 година от увреждането или нарушаването на правата ми.

 • Източници

  Закон за автомобилните превози (ЗАП):

  чл. 42, ал. 1 – относно отговорността на превозвача в случай на увреждане на пътник;

  чл. 45, ал. 1 – относно отговорността на превозвача в случай на повреждане на багаж;

  чл. 45, ал. 3 – относно размера на обезщетението за повреждане на багаж.

  Закон за защита на потребителите (ЗЗП):

  чл. 69, ал. 1 – относно задължението за предоставяне на безопасни услуги;

  чл. 178, ал. 2 – относно възможността за подаване на жалба до Комисията за защита на потребителите;

  чл. 178, ал. 3 – относно съдържанието на жалбата до Комисия за защита на потребителите;

  чл. 179, ал. 1 – относно анонимните жалби;

  чл. 180, ал. 1 – относно сроковете за разглеждане на жалбите;

  чл. 180, ал. 2 – относно срока за съобщаване отговора на жалбата.

  НАРЕДБА №49/16.10.2014 г. за за задължителното застраховане по застраховки “гражданска отговорност” на автомобилистите и “злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз:

  чл. 33, ал. 1 – относно застраховка “Злополука”;

  чл. 39, ал. 1 – относно документите, които трябва да се представят пред застрахователя;

  чл. 38, ал. 5 – относно лицата, на които се изплаща обезщетението.

  Регламент на ЕС №181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт:

  чл. 17, пар. 1 – относно обезщетение за загубено или повредено помощно средство за придвижване;

  чл. 17, пар. 2 – относно размера на обезщетението за загубено или повредено помощно средство за придвижване;

  чл. 27 – относно подаването на жалба до превозвача за увреждане или нарушаване на права на пътник.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Натали Жекова

Натали Жекова

автор

Натали е студент по Право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Правото е нейна мечтана сфера за развитие от малка. Обича изкуството, книгите и да пътува. Открива значимостта на правото навсякъде около нас и вярва, че неговото разбиране е важно за всеки.

Свързани статии