Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Ранно пенсиониране – кога и как?

Автор:
Ранно пенсиониране – кога и как?

Говори се, че от 2016 г. ранното пенсиониране е възможно не само за военните, учителите и работещите първа и втора категория труд (това са работещите в по-тежки и увреждащи здравето условия), а и за всички.

Мога ли наистина да се пенсионирам по-рано?

Да, от началото на 2016 г. насам българското законодателство претърпя промени именно в тази насока. Сега всеки може да се пенсионира до 1 година преди да достигне възрастта за пенсиониране, стига да има необходимия осигурителен стаж

Какъв осигурителен стаж трябва да имам, за да мога да се пенсионирам по-рано?

Мога да направя справка в таблицата по-долу, за да установя колко години стаж трябва да имам, за да мога да се пенсионирам по-рано: 

Година на пенсиониране Осигурителен стаж за жени Осигурителен стаж за мъже
2017 35 години и 4 месеца 38 години и 4 месеца
2018 35 години и 6 месеца 38 години и 6 месеца
2019 35 години и 8 месеца 38 години и 8 месеца
2020 35 години и 10 месеца 38 години и 10 месеца
2021 36 години 39 години
2022 36 години и 2 месеца 39 години и 2 месеца

Видно от таблицата увеличението е с 2 месеца всяка година. Така ще е до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете

Какво ще е по-различното за мен, ако се пенсионирам по-рано?

Ако се пенсионирам по-рано, ще получавам пенсия в намален размер пожизнено. Намаляването ще е с 0,4%, умножено по броя месеци, които не ми достигат, до навършване на обикновената пенсионна възраст.  Това означава, че:

 • ако се пенсионирам 6 месеца по-рано, ще получавам пенсия, намалена с 0,4% x 6;
 • ако се пенсионирам 5 месеца по-рано, ще получавам пенсия, намалена с 0,4% x 5.
 • И т.н.

Обикновената пенсионна възраст за трета категория труд досега се покачваше с 2 месеца за жените и 4 месеца за мъжете всяка година. От 2018 г. нататък възрастта за мъжете ще нараства с 1 месец годишно. От 2030 г. нататък възрастта за жените ще нараства с 3 месеца. Покачването е до достигане на 65-годишна възраст за пенсиониране. 

Трета категория труд е такъв труд, който за разлика от този при първа и втора категория, не се полага при условия, които са опасни за здравето. 

Ето каква е пенсионната възраст за трета категория труд:

Година на пенсиониране Жени Мъже
2017 61 години 64 години
2018 61 години и 2 месеца 64 години и 1 месеца
2019 61 години и 4 месеца 64 години и 2 месеца
2020 61 години и 6 месеца 64 години и 3 месеца
2021 61 години и 8 месеца 64 години и 4 месеца
2022 61 години и 10 месеца 64 години и 5 месеца

Важно! Трябва да ми остава не повече от 1 година до пенсиониране, за да мога да се пенсионирам преждевременно. 

Ако съм учител, при какви условия мога да се пенсионирам по-рано?

Също мога да се пенсионирам до 1 година преди навършване на специалната пенсионна възраст за учители, ако съм придобил/а необходимия учителски осигурителен стаж. Учителски е стажът, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения. Тук обаче има три различия:

 • ще получавам пенсия в намален размер единствено до достигане на специалната пенсионна възраст за учители, а не пожизнено, както е в общия случай;
 • пенсията, която ще получавам, ще е намалена с 0,1% х броя недостигащи ми месеци до учителска пенсионна възраст;
 • пенсията ми ще се изплаща от Учителския пенсионен фонд към НОИ до достигане на учителска пенсионна възраст. 

Ето каква е специалната пенсионна възраст и стаж за учители:

Година на пенсионира-не Възраст за жени Осигурителен стаж за жени Възраст за мъже Осигурителен стаж за мъже
2017 58 години 25 години и 8 месеца 61 години 30 години и 8 месеца
2018 58 години и 2 месеца 25 години и 8 месеца 61 години и 1 месец 30 години и 8 месеца
2019 58 години и 4 месеца 25 години и 8 месеца 61 години и 2 месеца 30 години и 8 месеца
2020 58 години и 6 месеца 25 години и 8 месеца 61 години и 3 месеца 30 години и 8 месеца
2021 58 години и 8 месеца 25 години и 8 месеца 61 години и 4 месеца 30 години и 8 месеца
2022 58 години и 10 месеца 25 години и 8 месеца 61 години и 5 месеца 30 години и 8 месеца

Пенсионната възраст за учители досега се покачваше с 2 месеца както за жените, така и за мъжете. От 2018 г. нататък възрастта за мъжете-учители ще нараства с 1 месец годишно. От 2030 г. нататък възрастта за жените-учители ще нараства с 3 месеца. Покачването е до достигане на 62-годишна възраст. 

Ако съм работник от първа или втора категория труд, при какви условия мога да се пенсионирам по-рано?

От 2000 г. насам всички лица, които като мен работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за ранно пенсиониране. Първа и втора категория труд извършвам, ако съм например миньор, пилот, балетист, шофьор на автобус и др. Работодателят ми има задължение да изплаща и внася за мен допълнителни месечни вноски във въпросния фонд. NB! Имам право на избор:

 1. Мога еднократно да прехвърля средствата, натрупани по партидата ми, от професионалния фонд във фонд „Пенсии“ към НОИ и да продължа да работя докато достигна възрастта за пенсиониране при първа или втора категория труд. Така ще получавам по-висока пенсия.
 2. Мога да се пенсионирам по-рано и да получавам пенсия от професионалния фонд до навършване на пенсионна възраст, а след това да получавам определената ми пенсия за първа или втора категория труд.

Още по темата за осигуровки, пенсии, обезщетения мога да науча от курса на pravatami.bg Осигурителна система: осигуровки, пенсии, обезщетения.

 • ”Източници”

  Кодекс за социално осигуряване (КСО):

  чл.4в – относно правото на еднократно прехвърляне на средствата от професионален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” към НОИ;

  чл.68, ал.1 и 2 – относно възраст и стаж за пенсиониране при 3-та категория труд;

  чл.68а, ал.1 – относно ранното пенсиониране при лица, работещи 3-та категория труд;

  чл.69в, ал.1 – относно специалната пенсионна възраст, предвидена за учители;

  чл.69в, ал.2 – относно възможността за ранно пенсиониране при учителите;

  чл.70, ал.13 – относно размера на срочната пенсия при ранно пенсиониране на учители;

  чл.104, ал.1 – относно категоризирането на труда с наредба на МС;

  чл.127, ал.2 – относно задължителното осигуряване на лицата, работещи 1-ва и 2-ра категория труд в професионален пенсионен фонд;

  чл.142, ал.1, т.1 – относно възможността за срочна пенсия за осигуряваните в професионален пенсионен фонд.

  Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС):
  чл.19, ал. 1 – относно дефиницията на учителски осигурителен стаж.

  Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП): – относно категоризирането на труда в първа и втора категория:

  чл.1 – относно кои професии и дейности спадат към първа категория труд;

  чл.2 – относно кои професии и дейности спадат към втора категория труд;

  чл.3 – относно трета категория труд.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Юрия Марковска

Юрия Марковска

автор

Юрия е завършила Право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. В момента стажува по специалността. Най-много обича да чете книги и да се рови в широко поле от информация, а веднага след това обича морето и кафето. По душа е пътешественик и новооткривател. За нея писането за pravatami.bg е както част от нейното професионално обучение и развитие, така и поредното забавно приключение.

Свързани статии