Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво ме чака, ако на митницата ме хванат с повече от декларираното?

Автор:
Какво ме чака, ако на митницата ме хванат с повече от декларираното?

Пътешествието е най-откровената форма на свободата на духа. Животът на път по смисъла си е една от най-благоприятните форми на “всичкоправието” според разбиранията ни за релакс и приключения. Общото между всички пътуващи, отправени към своите цели и крайни часове на пристигане, е едно – Митницата. Ще трябва да мина през нея. А може би се налага да декларирам и част от багажа си? Незнанието не се толерира! Трябва да съм подготвен/а предварително относно един съществен въпрос… Какво ме очаква, ако на  митницата ме хванат с повече или различно от декларираното?

Пътувам от или към друга държава член на ЕС. Законът ме задължава да декларирам. Какво точно и в какъв размер от стойността си?

Митническото деклариране е действието, чрез което едно лице изразява по установени форми и начини желанието си за прилагане на определен митнически режим за дадена стока.

Преди всичко, какво трябва да декларирам?    

 • паричните средства, които най-общо описват валутата (банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна); 
 • други платежни инструменти (като пътнически или обикновени чекове); 
 • благородни метали (скъпоценни камъни или изделия със и от тях);
 • акцизни стоки.

Внимание! Декларирам само над следната стойност или количество при поискване от страна на митническите служители:

 • паричните средства са в размер на 10 000 евро или повече и равностойността им в друга валута; 
 • над 37 грама злато и платина в необработен и полуобработен вид и монети без оглед на съдържанието на златото или платината; 
 • над 60 грама бижута и аксесоари от сплави на златото или платината; 
 • над 300 грама сребро в необработен и полуобработен вид и монети, както и бижута и аксесоари от сплави на среброто; скъпоценни камъни, вградени в изделията по-горе. 

Важно! Декларирам стоките без значение дали влизам, или напускам територията на ЕС с въздушен, сухопътен, железопътен или воден транспорт. Няма значение дали съм собственик на предметите, или съм помолен/а да ги отнеса до определен получател. Ако все още нямам навършени 16 години, декларирането се извършва от едно от съпровождащите ме пълнолетни лица

Как и кога подавам декларацията си?

 • Как? – Попълвам и представям декларация на съответния език, която откривам на сайта на Агенция Митници.
 • Кога? – При преминаване границата на Република България за или от друга държава членка, при поискване от страна на митнически служител за паричните средства и задължително, в случай че влизам или напускам територията на ЕС и пренасям благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях. 

Пътувам от или към трети страни, извън рамките на ЕС. Има ли разлика при декларирането?

Приликата: Отново се налага да попълня и да представя на митнически служител валутна декларация при пренос на парични средства в размер на 10 000 евро или повече при влизане или излизане от ЕС.

Ето разликите:

 • Ако пренасям през границата за страна извън ЕС (като Сърбия, Турция или Русия например) парични средства на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в друга валута, трябва да предоставя допълнително и удостоверение от компетентната териториална дирекция на НАП. Документът трябва да удостовери липса на задължения или че не съм вписан/а в регистъра на НАП. Декларацията и в този случай трябва да попълня и представя пред митнически служител на митническия пункт.
 • При наличия на два коридора, съответно „Зелен“ (използван, когато нямам нищо за деклариране) и „Червен“ (използван, когато имам стока/и за деклариране), представям декларацията на т.нар. „Червен“ коридор

Какви са последствията, ако не изпълня задължението за деклариране?

В случай че не спазя задължението си за деклариране или декларирам  грешна или непълна информация, митническите органи могат да задържат или дори отнемат в полза на държавата недекларираните парични средства или други стоки. Грозят ме и глоби. Какъвто и да е случаят на нарушение, получавам съставен акт от митническите органи.

И все пак, какви са възможните административни наказания в случай на допуснати от мен митнически нарушения?

 • За маловажните случаи…. Когато случаят е явно маловажен във вид на очевидна грешка от моя страна, свързан с много ниска сума или стойност на стоката, може да не ми наложат глоба или да бъде в размер не повече от 10 лв
 • Изземване. Митническите служители имат право да изземват и задържат стоките, които са станали предмет на нарушението. В това число влизат преносните или превозни средства, които са послужили за тяхното укриване, съответно внасяне или изнасяне от страната. До цялостното разясняване на случая техен дом ще бъде митническото учреждение под задължителния митнически надзор. 
 • Глобите. Ако на митницата ме хванат с повече или различно от декларираното, автоматично деянието се превръща в опит за митническа контрабанда. Наказуемо е. Глобата е в размер на от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките или при износ на стойността на стоките. Глобата може да скочи до от 200 до 250 на сто върху митническата стойност, ако в бонус към по-горното нарушение съм използвал превозно или преносно средство с тайник. Повторил/а съм нарушението в срок от една година от влизането в сила на наказателното постановление? Тогава глобите ще ми бъдат наложени в своя максимален размер, който няма да е по-малък от 1000 лв. Солени са глобите и в случаите, когато купя, подаря, пазя,, ползвам или дам под наем стоки, за които предварително съм наясно, че са внесени в нарушение на митническото законодателство и по-горе изброените правила и рамки. За физически лица глобата може да достигне 1500 лв., а имуществената санкция за юридическите лица и еднолични търговцидо 2000 лв

Актуализира: Юрия Марковска

 • Източници

  Закон за митниците (ЗМ):

  чл. 233, чл. 235 –  относно пренос и превоз на стоки без знанието на митническите органи;

  чл. 229 – относно изземването и задържането на стоки от митническите служители;

  чл. 230 – относно съставянето на акт от митническите органи.

  Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН):

  чл. 39, ал. 1 – относно административните нарушения за явно маловажни случаи.

  Валутен закон (ВЗ):

  чл. 11а – относно пренос на парични средства в и извън рамките на ЕС.

  Наредба № 1 от 01.02.2012г за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон:

  чл. 2, 9 – относно декларарирането на парични средства;

  чл. 8, ал. 1 – относно дефинирането на “Зелен коридор”.

  Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005г.:

  чл. 3 – относно задължението за деклариране;

  чл. 9 – относно санкциите за всяка държава членка на ЕС.

  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 09 октомври 2013г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза:

  чл. 5, т. 12 – относно определение за деклариране.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петилина Петрова

Петилина Петрова

автор

Петилина завършва специалност Право и Правни науки в правния факултет на Вестфалския Вилхелм университет, град Мюнстер, Германия. След издаването на две самостоятелни стихосбирки и множество литературни участия у нас и в Германия, тя прегръща с радост идеята на Правата ми, да разкодира законите на разбираем и точен език, почерпила опит от своето обучение и живот извън родината.

Свързани статии