Лято е! Хайде да отидем на разходка в гората, да поскитаме из някоя местност непозната и да си отдъхнем сред природата. Но преди да тръгна за където и да е, трябва да съм добре екипиран – с “информация” за това какви са правата ми в гората.

Достъп до горските територии

Достъпът ми като турист до горските територии и паркове е свободен и безплатен, забранено е поставянето на ограждения на горските имоти, което води до ограничаване на свободното придвижване през тях. Тоест дори частните собственици на гори не могат да заграждат терените си.

Важно! Когато се разхождам в гората, съгласно закона аз го правя по собствена воля, на собствен риск. Органите, които стопанисват горите не носят отговорност за мен – ако се изгубя, претърпя злополука или понеса имуществени вреди, ако не съм спазвал правилата за безопасност.

Затова добре е да спазвам указанията и да се движа по обозначените туристически пътеки, съответно когато съм с лека кола – по регламентираните горски пътища, а не да се изкушавам да прокарвам нови пътеки. Който го е страх от мечка, не ходи в гората, но аз не съм готов за такава среща, затова винаги спазвам маркировката.

Важно! Не бива да забравям, че в гората също има правила за движение.

Свободно мога да се придвижвам пеша или с велосипед. Когато управлявам МПС, мотор или ATV, мога да се движа само по изградените горски пътища и обозначените трасета, а не по пътеките за туристи, унищожавайки природата. Решението за изграждането им се взема от съответната регионална дирекция по горите.

Ето няколко идеи как да си прекарам приятно там правомерно