Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правото ми на учебен отпуск

Автор:
Правото ми на учебен отпуск

Работя на трудов договор и същевременно съм ученик/студент? В този случай имам право да ползвам отпуск за обучение, който е гарантиран от Кодекса на труда. За да възникне това ми право, трябва да е налице всяко едно от следните условия:

  • трябва да уча в средно или висше учебно заведение;

  • да работя в условията на петдневна работна седмица;

  • да съм записан в задочна, вечерна или дистанционна форма на обучение –

Чл. 169 ал. 1 от Кодекса на труда гласи  “Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.”

При пръв прочит оставам с впечатление, че всички студенти имат право на отпуск. Министерството на труда и социалната политика разяснява, че под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение, поради което лицата, които са учащи се в редовна форма на обучение, нямат право на такъв отпуск.

  • необходимо е да получа съгласието на работодателя ми за ползването на такъв вид отпуск.

Отпуски за приемане в учебно заведение

За да се подготвя успешно за приемния изпит в учебното заведение, в което желая да продължа обучението си, мога да поискам от работодателя си платен отпуск в размер на:

  • 6 работни дни – при кандидатстване в средно учебно заведение;

  • 12 работни дни – при кандидатстване във ВУЗ или за докторантура.

Ползването на този отпуск, както и неговият размер, зависят от съгласието на работодателя. Ако той не се съгласи, за мен остава възможността да ползвам неплатен отпуск в размер наполовина от посочените в горната хипотеза, а именно – 3 работни дни – при кандидатстване в средно учебно заведение и 6 работни дни – при кандидатстване във ВУЗ или за докторантура. Важно! Не се изисква мотивиране на причината, поради която работодателят не дава своето съгласие.

Дори да не бъда приет там, където искам, в следващите години мога отново да ползвам такъв отпуск при същите условия като описаните по-горе, но в размер наполовина /ако веднъж съм ползвал такъв отпуск, независимо дали платен или неплатен, на следващата година при съгласие на работодателя ще почивам 3 работни дни – при кандидатстване в средно училище/  6 работни дни – при кандидатстване във ВУЗ, а при несъгласие ще ползвам неплатена отпуска в размер на един ден при кандидатстване в средно училище и 3 дни при кандидатстване във ВУЗ/.

Отпуски за осъществяване на обучението

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Христо Милчев

Христо Милчев

автор

Христо е възпитаник на Юридическия факултет на Софийския университет, адвокат при Софийската адвокатска колегия. Приема мисията на pravatami.bg за своя лична кауза и вярва в смисъла на всяка секунда, която отделя за развитието на сайта.

Свързани статии