Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Възлагане в дял на неподеляем недвижим имот

Автор:

Неподеляемият имот е имот, който не може да се раздели на реални части. Затова съществува възможност той да се възложи в дял на един от наследниците в производството по делба, а делът на останалите се уравнява.

Кога мога да поискам да ми бъде възложен неподеляем имот?

Производството по възлагане в дял се развива във втора фаза на съдебната делба. Ако искам имотът да ми бъде поставен в дял, трябва да подам искане за това най-късно до първото съдебно заседание на втората фаза от производтвото по делба.

При какви условия?

Възлагането на неподеляем имот e възможно в две хипотези:

Първата – Ако имотът е жилище, което е било съпружеска имуществена общност. В тази хипотеза следва да са налице следните предпоставки:

 • Съпружеската имуществена общност трябва да е прекратена – т.е. трябва да съм се развел или да съм останал вдовец;
 • Родителските права върху децата, родени от брака, трябва да са предоставени на мен;
 • Не трябва да притежавам друго жилище.

Втората – Ако имотът е наследствен и аз:

 • Съм живял в него към момента на откриване на наследството (наследството се открива със смъртта на наследодателя);
 • Не притежавам друго жилище.

Ако при тази втора хипотеза освен мен има и други наследници, които отговарят на тези две условия, и са поискали имотът да бъде поставен в техен дял тогава предимство има този, който предложи по-висока цена.

Какво се случва ако имотът бъде поставен в мой дял?

При уважаване на искането съдът присъжда реален дял и уравнява дяловете на останалите съсобственици с имоти (ако има такива) или с пари.

Ако имотът бъде поставен в мой дял, съм длъжен в 6-месечен срок от влизане на съдебното решение в сила да изплатя паричното уравнение заедно със законната лихва (ако съдът е постановил уравняване с пари).

Ако не изплатя паричното уравнение съдебното решение се обезсилва, откъдето следват две възможности:

 1. Имотът да бъде изнесен на публична продан.
 2. Имотът да бъде възложен в дял на друг съделител, който отговаря на условията в хипотезата на наследствен имот (да е живял в него при откриване на наследството и да не притежава друго жилище) и е направил искане за възлагане в дял. В този случай той трябва да заплати цената, по която е оценен имота веднага, естествено намалена със стойността на неговия дял от наследството. Например ако наследсвото се състои само от недвижимия имот и той е оценен на 15000 лв., а делът на този наследник е 5000 лв, той ще трябва да заплати 10000 лв. 
 • Източници

  § Граждански процесуален кодекс (ГПК):

  чл. 349

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии

Коментар