• в първото заседание по делото, след допускане на делбата, аз, както и всеки един от останалите съделители, можем да предявим искане за сметки – ако е направил някакви разноски по имота, напр. боядисване, сменяне на дограма, като трябва да представи и доказателства за разходите; 
 • ако имотът е поделяем:
 1. съдът съставя проект на разделителен протокол;
 2. призовава ни в съдебно заседание, запознава ни със съдържанието му и изслушва възраженията ни;
 3. след това съставя окончателен разделителен протокол;
 4. след влизане в сила на окончателния разделителен протокол, съдът ни призовава за теглене на жребий кой дял при кого да отиде;
 • ако имотът е неподеляем:
 1. той се изнася на публична продан, като аз и другите съсобственици можем да участваме в наддаването;
 2. на самата публична продан всеки от нас – участниците в делбата може да придобие имота, ако при съставяне на протокола с постъпилите наддавателни предложения заяви, че иска го купи на най-високата предложена при наддаването цена;
 3. ако няколко от нас изявят горното желание се провежда нова публична продан на имота, в която участваме само ние, като началната цена е най-високата предложена на предишната продан, по която сме изявили желание да купим имота;
 4. ако неподеляемият имот е жилище, всеки от нас, който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде възложено на него, като за сметка на дяловете си останалите получат пари.
 5. получената на публичната продан сума се разпределя между всички нас според размера на дяловете ни;
 • мога да оспорвам делбата в 1-годишен срок, ако при извършването й съм увреден с повече от 1/4 от стойността на дела ми.

За доброволната делба прочети тук.

Актуализира: Йоана Мирчева

 • Източници

  § Граждански процесуален кодекс

  чл. 128 – относно приложенията към исковата молба;

  чл. 129 – относно проверката за редовност на исковата молба;

  чл. 130 – относно проверката за допустимост на исковата молба;

  чл. 131 – относно отговора на исковата молба;

  чл. 140 – относно насрочването на делото;

  чл. 341 – относно молбата за делба;

  чл. 342 – относно възраженията;

  чл. 343 – относно някои оспорвания;

  чл. 344 – относно решението за допускане на делба;

  чл. 346 – относно сметките при делбата;

  чл. 347 – относно проекта на разделителен протокол;

  чл. 348 – относно изнасянето на публична продан на неподеляем имот;

  чл. 349 – относно възлагането на неподеляемо жилище;

  чл. 352 – относно жребия;

  чл. 354 – относно изкупуването на неподеляемо жилище;

  чл. 492 – относно наддавателния протокол;

  чл. 505 – относно изкупуването на неподеляемо жилище.