Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Искам да си отворя заложна къща, която клиенти с вещи не връща!

Автор:
Искам да си отворя заложна къща, която клиенти с вещи не връща!

В днешно време човек търси различни алтернативи за финансиране. Някои разочаровани от трудното намиране на работа се насочват към стартиране на собствен бизнес, а други се замислят за отваряне на заложна къща. Не е скрито, че заложните къщи печелят от лихвите и таксите по отпуснатите от тях бързи кредити срещу залог на вещи, а също и от продажбите на вещите, които клиентът не е платил в уговорения срок. Все по-често хората се обръщат към заложните къщи, от които получават бързи пари, без да е нужно да отговарят на задължителни и тежки условия, които се изискват при потребителския кредит.

По-долу е налична полезна информация. Въпреки това е силно препоръчително да се обърна към специалисти, които да ми съдействат с процедурата и да ми спестят време, пари и нерви. Нужно е само да пусна запитване тук и ще получа съдействие на добра цена.

1. Регистрации, които трябва да направя, за да си отворя заложна къща:

Регистрация № 1:

Заложната къща може да е:

Важно е да избера име на фирмата, което да включва словосъчетанието „заложна къща”. Например: “Заложна къща Христов и Станчев” ООД.

Регистрация № 2:

Ако имам намерение да извършвам сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, трябва да направя регистрация на заложната къща и в Министерството на финансите, където се води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, както и изделия с тях.

Регистрация № 3:

В процеса на моята дейност в заложната къща ще ми се наложи да използвам личните данни на моите клиенти. За да гарантирам, че няма да злоупотребя с известната ми лична информация, трябва да съобразя правилата за лични данни. Това става на тази страница.

Важно: Често, докато работя в заложна къща, може да попадна на съмнителни вещи и клиенти, които твърдят, че дадена вещ е тяхна, а в същото време може да бъде крадена. За да избегна действия по изпиране на пари и ако искам да работя съгласно закона, трябва да съставя вътрешни правила с критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти. В 14-дневен срок от приемането на тези правила, трябва да ги изпратя за одобрение до Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). И само след получаване на одобрение от ДАНС, моята заложна къща може да започне да работи.

2. Дейности, на които трябва да отговаря заложната ми къща:

 • представям парични заеми само срещу залог на движими вещи;
 • не мога да отпускам парични заеми срещу ипотека на недвижим имот; срещу придобиване правото на ползване на имота или с уговорката да сключа договор за продажба на имота и после да го предоставя за изкупуване на същото лице, което ми го е продало;
 • не мога да приемам за залог паметници на културата от национално и световно значение, оръжия и боеприпаси.

На видно и достъпно място за потребителите на заложната ми къща, трябва да изложа следната информация:

 • ясен и видим надпис „заложна къща”;
 • условията за залог на вещи: такси, комисионни, период на валидност на представената информация и др.;
 • как се оценяват заложените вещи и къде се съхраняват;
 • размера у сроковете за предоставените заеми;
 • какво се случва, ако заемът не бъде погасен;
 • как преди изтичане на срока може да се погаси заемът и да се върне заложената вещ.

Важно! Трябва да представя информацията така, че да не заблуждава клиентите на заложната къща. Изписването на информацията става върху едноцветен фон с контрастиращ на него цвят на шрифта и с еднакви по размер букви и цифри.

3. На какви условия трябва да отговаря заложната ми къща?

 • Трябва да осигуря отделно помещение, в което да приемам клиентите и склад, където да съхранявам заложените вещи.
 • Трябва да съобразя помещенията с изискванията за противопожарна безопасност и  да ги снабдя с охранителни камери и сигнално-охранителна техника (СОТ).
 • В помещението, където приемам клиентите, не мога да извършвам друга търговска дейност  (например продажба) освен да предоставям парични заеми срещу заложени движими вещи.
 • Ако променя търговското помещение на заложната къща (за посрещане на клиенти), трябва да уведомя всички мои клиенти, чиито стоки държа в момента.

4. На какви условия трябва да отговарям като управител на заложната къща?

 • Да не съм осъждан за престъпление, което съм извършил умишлено.
 • Да не бъда обявен в несъстоятелност,  ако съм ЕТ или съдружник в търговско дружество, което се намира в производство по несъстоятелност.
 • Да не съм бил управител или член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност.
 • Да не съм лишен от право да заемам  управителни длъжностти.

След отварянето на заложна къща, всекидневно трябва да водя регистрационни описи на всички сключени сделки: залози и продажби на вещи, които да съхраня най-малко 1 година след сключване на сделката.

Актуализирал Елица Колева.

 • Източници

  § Наредба за дейността на заложните къщи (НДЗК):

  чл. 3 от НДЗК – относно дейносттите, които може да извършва заложната къща;

  чл. 3, ал. 5 от НДЗК – относно наименованието на заложната къща;

  чл. 4 от НДЗК – относно излагането на информация;

  чл. 5 от НДЗК – относно условията, на които трябва да отговаря за управител;

  чл. 6 от НДЗК – относно условията, на които трябва да отговаря заложната къща;

  чл.7, ал. 1 т. 1 от НДЗК – относно регистрацията в Търовския регистър;

  чл.7 ал. 1 т. 2 от НДЗК – относно регистрацията в Министерството на финансите;

  ал. 7 ал. 2 от НДЗК – относно регистрацията на заложната къяа като администратор на лични данни;

  чл. 7 ал.3 от НДЗК – относно създаването на вътрешни правила срещу незаконни действия;

  чл. 10 – 11 от НДЗК – относно регистрационните описи.

  § Търговски регистър (ТЗ);

  § Закон за търговския регистър (ЗТР);

  § Валутния закон (ВЗ):

  чл. 13, ал. 2 – относно регистрацията в Министерството на финансите.

  § Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП):

  чл. 16, ал. 3 – относно създаването на вътрешни правила срещу незаконни действия.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии