Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Новите правила за финансиране на процедури Ин витро

Автор:
Новите правила за финансиране на процедури Ин витро

Искам да стана майка! С партньора ми правим опити да си имаме дете от известно време, но за съжаление, без резултат. Решихме да се изследваме и се оказа, че при един от двама ни има медицински проблем. Лекарят ни информира, че ако не сме склонни да пристъпим към осиновяване на дете, за нас остава опцията ин витро. Лъч надежда! При какви условия имаме право на тази процедура и как можем да кандидатстваме?

Какво представлява процедурата ин витро?

Методът ин витро представлява процес, при който се извършва оплождане на една или няколко яйцеклетки извън тялото на жената, като след това получените ембриони се връщат в матката. Този вид оплождане е основен метод за лечение на безплодие/стерилитет, когато останалите асистирани репродуктивни технологии (АРТ) не дават резултат.

Към Министерството за здравеопазването функционира Център за асистирана репродукция, който предоставя държавно финансиране за процедурата, ако са налице определени условия.

При какви условия имаме право на финансиране?

На първо място, за да кандидатстваме за финансиране е необходимо aз да имам българско гражданство или статут на постоянно пребиваваща. Това изискване се прилага само по отношение на жената, без значение от гражданството на партньора.

Възрастта на жената е следващата предпоставка при кандидатстването за финансиране от Центъра. Възрастовата граница, до която жените могат да се подложат на ин витро процедури е до настъпване на менопаузата. Тъй като това е строго индивидуален момент за всяка жена, държавата е приела да финансира ин витро процедури при жени до 43-годишна възраст. Така ако съм навършила 43 години към датата на подаване на заявлението за извършване на дейности по асистирана репродукция, финансирани от Центъра, молбата ми няма да бъде одобрена. Същото важи и ако навърша 43 години при подаване на заявление за втори, трети или четвърти опит. Все пак за нашата двойка остава открита възможността да платим процедурите със собствени средства.

Важно е да знам още една подробност. Мога да се обърна към Центъра само ако търся финасова помощ за бъдещи ин витро опити. Не мога да поискам от Центъра да възстанови изразходените от мен средства за предходни опити, нито да финансира вече започнала ин витро процедура.

Следващото условие е да се изяснят причините за безплодие в двойката. Причината може да бъде и у жената, и у мъжа, като в зависимост от това се обобщава като “женски фактор” или “мъжки фактор”. Центърът за асистирана репродукция финансира двойки с безплодие, лечимо чрез ин витро оплождане, при наличието на следните индикации:

 • тубарен стерилитет при жената (обхващащ двустранна непроходимост на маточните тръби; доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби; липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени) и други); 
 • стерилитет, свързан с мъжки фактор; 
 • стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;
 • безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;
 • доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите; 
 • доказано онкологично заболяване при жената. 

Центърът не финансира ин витро в следните случаи:

 • ако съществуват опредлени кoнтраиндикации като например двустранна непроходимост на маточните тръби, освен в случай че ще се прилага асистирана репродукция чрез IVF-ET; наличие на противопоказания за зачеване, износване и родоразрешение на бременност; тежка некоригирана патология на репродуктивните органи или с хормонзависими онкологични заболяванния и др.; 
 • липсващ или ограничен яйчников резерв
 • навършени 35 години на жената към датата на подаване на заявлението в случая на онкологично заболяване. 

За кои процедури с партньора ми можем да получим финансиране?

Ако като двойка отговаряме на условията, то Центърът ще ни отпусне средства за:

 • лекарствените продукти, необходими за хормоналната стимулацията; 
 • контрол на стимулацията:
 • ехографски прегледи;
 • хормонални изследвания;
 • ин витро методики, които включват:
 • фоликулна пункция под ехографски контрол; 
 • класическо ин витро оплождане; 
 • оплождане чрез т.нар. ICSI; 
 • трансфер на свежи ембриони; 
 • криоконсервация на предимплантационни ембриони или на яйцеклетки;
 • трансфер на размразени ембриони, които са криоконсервирани със средства от центъра;  
 • асистирана репродукция на спонтанен цикъл.

Важно! От 2018 г. със средства от Центъра вече се финансират до 4 ин витро процедури на свежи ембриони и 4 трансфера на размразени ембриони на едно лице.

Как протича кандидатстването?

Трябва да подам заявление (по образец) до Центъра за асистирана репродукция и съпътстващите го документи – медицински и лични.

Образци на документите от личен характер мога да изтегля оттук. Тези документи обхващат:

 • копие на лична карта;
 • декларация, че съм съгласна с условията на финансиране;
 • декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство между мен и партньора ми;
 • декларация от мен и от партньора ми, че не сме поставени под запрещение. 

Медицинската документация включва:

 • документи от извършена лапароскопия;
 • резултати от хистологично изследване;
 • документ от консултация с уролог;
 • документи от извършени два или повече спермални анализа;
 • документация за доказано моногенно генетично заболяване при поне един от партньорите и становище от специалист по медицинска генетика и много други в зависимост от индикацията за безплодие. 

За наше улеснение медицинските документи се подготвят от избраното от нас лечебно заведение, което има разрешение да извършва дейности по асистирана репродукция.

NB! Преди да подам заявлението си в Центъра за асистирана репродукция, трябва да съм избрала медицински център, в който искам да ми бъде направена процедурата ин витро и който има подписан договор за работа с Центъра. Моят избор на такъв център трябва да е изрично посочен в заявлението ми. Списък на медицинските заведения, сключили договор с Центъра по асистирана репродукция, мога да видя тук

След множество прегледи и един куп документи мечтата ни за бебе е на път да се сбъдне благодарение на съвременната медицина. Въз основа на подаденото заявление мога да бъда одобрена за организационно и финансово подпомагане, което включва една процедура за транфер на свежи ембриони и една процедура за трансфер на размразени ембриони. Процедурите следва да започнат най-късно до 1 година от влизане в сила на заповедта за одобрение. 

Важно! Имам и още едно допълнително право. Когато работя по трудов договор, аз имам право на платен годишен отпуск за извършване на медицински прегледи свързани с ин витро процедурата по зачеване.

Правото е в съавторство с Невена Христова

 • Източници

  Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, издадена от Министерството на здравеопазването

  т. 3.6.7, 3.8.4, 3.10.7, 8.3.7 от Раздел VI Методични указания за медицински дейности при извършване на асистирана репродукция от Медицински стандарт “Асистирана репродукция”, Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 на Наредба № 28 – относно възрастовите граници за жената, която иска да се подложи на процедура ин витро;

  пар. 1, т. 10 ДР- относно определението за ин витро.

  Постановление № 329 от 22.12.2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция:

  пар. 2 – относно увеличението от 3 на 4 ин витро процедури на свежи ембриони и добавянето на право на 4 трансфера на размразени ембриони.

  Закон за здравето (ЗЗ):

  чл. 131, ал. 1 от ЗЗ – относно задължението за акредитация на центровете за асистирана репродукция.

  Правилник за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция от 20.03.2009:

  чл. 26 – относно индикациите, при които Фондът отпуска финансиране на процедури ин витро;

  чл. 27 – относно случаите, когато процедурите ин витро не се финансират;

  чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2 относно възрастта, до която се финансира ин витро;

  чл. 31, ал. 1, т. 4, 5, 6, 7 и 8 – относно документите от личен характер, които се подават със заявлението;

  чл. 31, ал. 1, т. 1, б. а), б) и д) –  относно медицинската документация, която се прилага към заявлението;

  чл. 31, ал. 2 – относно изискването за българско гражданство на жената, която ще се подложи на инвитро процедура;

  чл. 31, ал. 3 – относно това, че медицинската документация се подготвя от лечебното заведение;

  чл. 31, ал. 6 – относно одобряването за процедури въз основа на заявлението;

  чл. 39в, ал. 1 – относно срока, в който трябва да започнат процедурите.

  ПМС № 25 от 9.02.2009 г. за създаване на Център “Фонд за асистирана репродукция”:

  чл. 3 – относно броя на финансираните от Фонда процедури ин витро, на които имам право;

  чл. 10, ал. 4 – относно правото на жената да избере медицински център, в който да бъде извършена процедурата ин витро.

  Кодекс на труда (КТ):

  чл. 157, ал. 2 – относно правото на платен отпуск.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Стела Парушева

Стела Парушева

автор

Стела е завършила "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". В момента дообогатява образованието си с магистърска програма за преводачи по бизнес английски в ПУ "Паисий Хилендарски".

Свързани статии